Rasilamlo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алискирена, амлодипина

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd

АТС код:

C09XA53

INN (Международно Name):

aliskiren hemifumarate, amlodipine besilate

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Rasilamlo е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с употребата на алискирен или амлодипин.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-04-14

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
150
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
151
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RASILAMLO 150 MG/5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILAMLO 150 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILAMLO 300 MG/5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILAMLO 300 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Алискирен/амлодипин (Aliskiren/amlodipine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rasilamlo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Rasilamlo
3.
Как да приемате Rasilamlo
4.
Възможни нежелан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rasilamlo 150 mg/5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат) и 5
mg
амлодипин (amlodipine) (като безилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светложълта, изпъкнала, овална
таблетка със скосени ръбове и релефно
вдлъбнато означение
“T2” от едната страна и “NVR” от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rasilamlo е показан за лечение на
есенциална хипертония при възрастни
пациенти, при които
не е постигнат задоволителен контрол
върху артериалното налягане при
самостоятелно
прилагане на алискирен или амлодипин.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза Rasilamlo е една
таблетка дневно.
Антихипертензивният ефект се
проявява в рамките на 1 седмица и става
почти максимален
на 4-тата седмица. Ако не се постигне
контрол върху артериалното налягане
след 4 до
6 се
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2017
Листовка Листовка чешки 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2017
Листовка Листовка датски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2017
Листовка Листовка немски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2017
Листовка Листовка естонски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2017
Листовка Листовка гръцки 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2017
Листовка Листовка английски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-03-2017
Листовка Листовка френски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2017
Листовка Листовка италиански 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-03-2017
Листовка Листовка латвийски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-03-2017
Листовка Листовка литовски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2017
Листовка Листовка унгарски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2017
Листовка Листовка малтийски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-03-2017
Листовка Листовка полски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2017
Листовка Листовка португалски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-03-2017
Листовка Листовка румънски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2017
Листовка Листовка словашки 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2017
Листовка Листовка словенски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-03-2017
Листовка Листовка фински 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2017
Листовка Листовка шведски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2017
Листовка Листовка норвежки 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2017
Листовка Листовка исландски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2017
Листовка Листовка хърватски 21-03-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-03-2017

Преглед на историята на документите