Simulect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

базиликсимаб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L04AC02

INN (Международно Name):

basiliximab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Graft Rejection; Kidney Transplantation

Терапевтични показания:

Simulect е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de-novo алогенни бъбречна трансплантация при възрастни и педиатрични пациенти (1-17 години). Той ще се използва паралелно с микроемулсия циклоспорина и кортикостероиди въз основа на имуносупресия при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%, или в троен ремонт иммуносупрессивной терапия, съдържащи циклоспорин микроемулсия, глюкокортикоиди и Азатиоприн или микофенолата мофетил.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-10-09

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIMULECT 20 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
базиликсимаб (basiliximab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Simulect и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете,
преди да Ви бъде приложен Simulect
3.
Как се прилага Simulect
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Simulect
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIMULECT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Simulect принадлежи към група лекарства,
наречени имуносупресори. Прилага се в
болниците
на възрастни, юноши и деца, които са
претърпели бъбречна трансплантация.
Имуносупресорите намаляват отговор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Simulect 20 mg прах и разтворител за
инжекционен или инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 20 mg базиликсимаб
(basiliximab)*.
Един ml от приготвения разтвор съдържа
4 mg базиликсимаб.
* рекомбинантно химерично мишe-човешко
моноклонално антитяло, насочено срещу
α-
веригата на рецептора за интерлевкин-2
(CD25 антиген), получено в миша миеломна
клетъчна
линия чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен или
инфузионен разтвор
Бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Simulect е показан за профилактика на
остро отхвърляне на орган при
_de novo_
алогенна
бъбречна трансплантация при
възрастни пациенти и деца (1-17 години)
(вж. точка 4.2).
Предназначен е за едновременна
употреба с имуноспупресия, базирана
на микроемулсионен
циклоспорин и кортикостероиди, при
пациенти с панел реактивни антитела
по-малко от 80%,
или в троен поддържащ режим на
имуносупресивна терапия, включващ
микроемулсионен
циклоспорин, кортикостероиди и

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-02-2023
Листовка Листовка чешки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-02-2023
Листовка Листовка датски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-02-2023
Листовка Листовка немски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-02-2023
Листовка Листовка естонски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-02-2023
Листовка Листовка гръцки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-02-2023
Листовка Листовка английски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-10-2008
Листовка Листовка френски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-02-2023
Листовка Листовка италиански 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-10-2008
Листовка Листовка латвийски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-10-2008
Листовка Листовка литовски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-02-2023
Листовка Листовка унгарски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-02-2023
Листовка Листовка малтийски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-10-2008
Листовка Листовка нидерландски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-10-2008
Листовка Листовка полски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-02-2023
Листовка Листовка португалски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-10-2008
Листовка Листовка румънски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-02-2023
Листовка Листовка словашки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-02-2023
Листовка Листовка словенски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-10-2008
Листовка Листовка фински 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-02-2023
Листовка Листовка шведски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-02-2023
Листовка Листовка норвежки 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-02-2023
Листовка Листовка исландски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-02-2023
Листовка Листовка хърватски 27-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите