Simulect

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

базиликсимаб

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L04AC02

INN (Международно Name):

basiliximab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Graft Rejection; Kidney Transplantation

Терапевтични показания:

Simulect е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de-novo алогенни бъбречна трансплантация при възрастни и педиатрични пациенти (1-17 години). Той ще се използва паралелно с микроемулсия циклоспорина и кортикостероиди въз основа на имуносупресия при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%, или в троен ремонт иммуносупрессивной терапия, съдържащи циклоспорин микроемулсия, глюкокортикоиди и Азатиоприн или микофенолата мофетил.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-10-09

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIMULECT 20 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
базиликсимаб (basiliximab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Simulect и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете,
преди да Ви бъде приложен Simulect
3.
Как се прилага Simulect
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Simulect
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIMULECT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Simulect принадлежи към група лекарства,
наречени имуносупресори. Прилага се в
болниците
на възрастни, юноши и деца, които са
претърпели бъбречна трансплантация.
Имуносупресорите намаляват отговор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Simulect 20 mg прах и разтворител за
инжекционен или инфузионен разтвор
Simulect 20 mg прах за инжекционен или
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 20 mg базиликсимаб
(basiliximab)*.
Един ml от приготвения разтвор съдържа
4 mg базиликсимаб.
* рекомбинантно химерично мишe-човешко
моноклонално антитяло, насочено срещу
α-
веригата на рецептора за интерлевкин-2
(CD25 антиген), получено в миша миеломна
клетъчна
линия чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Simulect 20 mg прах и разтворител за
инжекционен или инфузионен разтвор
Прах и разтворител за инжекционен или
инфузионен разтвор
Бял прах
Simulect 20 mg прах за инжекционен или
инфузионен разтвор
Прах за инжекционен или инфузионен
разтвор
Бял прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПОКАЗАНИЯ
Simulect е показан за профилактика на
остро отхвърляне на орган при
_de novo_
алогенна
бъбречна трансплантация при
възрастни пациенти и деца (1-17 години)
(вж. точка 4.2).
Предназначен е за едновременна
употреба с имуноспупресия, базира
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2023
Листовка Листовка чешки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2023
Листовка Листовка датски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2023
Листовка Листовка немски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2023
Листовка Листовка естонски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2023
Листовка Листовка гръцки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2023
Листовка Листовка английски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-10-2008
Листовка Листовка френски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2023
Листовка Листовка италиански 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-10-2008
Листовка Листовка латвийски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-10-2008
Листовка Листовка литовски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2023
Листовка Листовка унгарски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2023
Листовка Листовка малтийски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-10-2008
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-10-2008
Листовка Листовка полски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2023
Листовка Листовка португалски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-10-2008
Листовка Листовка румънски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2023
Листовка Листовка словашки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2023
Листовка Листовка словенски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-10-2008
Листовка Листовка фински 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2023
Листовка Листовка шведски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2023
Листовка Листовка норвежки 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2023
Листовка Листовка исландски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2023
Листовка Листовка хърватски 12-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите