Simulect

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
06-07-2021
Активна съставка:
базиликсимаб
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L04AC02
INN (Международно Name):
basiliximab
Терапевтична група:
Имуносупресори
Терапевтична област:
Graft Rejection; Kidney Transplantation
Терапевтични показания:
Simulect е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de-novo алогенни бъбречна трансплантация при възрастни и педиатрични пациенти (1-17 години). Той ще се използва паралелно с микроемулсия циклоспорина и кортикостероиди въз основа на имуносупресия при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%, или в троен ремонт иммуносупрессивной терапия, съдържащи циклоспорин микроемулсия, глюкокортикоиди и Азатиоприн или микофенолата мофетил.
Каталог на резюме:
Revision: 26
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000207
Дата Оторизация:
1998-10-09
EMEA код:
EMEA/H/C/000207

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 06-07-2021
Листовка Листовка
чешки 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 06-07-2021
Листовка Листовка
датски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 06-07-2021
Листовка Листовка
немски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 06-07-2021
Листовка Листовка
естонски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 06-07-2021
Листовка Листовка
гръцки 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 06-07-2021
Листовка Листовка
английски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 31-10-2008
Листовка Листовка
френски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 06-07-2021
Листовка Листовка
италиански 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 31-10-2008
Листовка Листовка
латвийски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 31-10-2008
Листовка Листовка
литовски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 06-07-2021
Листовка Листовка
унгарски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 06-07-2021
Листовка Листовка
малтийски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 31-10-2008
Листовка Листовка
нидерландски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 31-10-2008
Листовка Листовка
полски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 06-07-2021
Листовка Листовка
португалски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 31-10-2008
Листовка Листовка
румънски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 06-07-2021
Листовка Листовка
словашки 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 06-07-2021
Листовка Листовка
словенски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 06-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 31-10-2008
Листовка Листовка
фински 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 06-07-2021
Листовка Листовка
шведски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 06-07-2021
Листовка Листовка
норвежки 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 06-07-2021
Листовка Листовка
исландски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 06-07-2021
Листовка Листовка
хърватски 06-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 06-07-2021

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Simulect 20 mg прах и разтворител за инжекционен или инфузионен разтвор

базиликсимаб (basiliximab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра

или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра

или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simulect и за какво се използва

Какво трябва да знаете,

преди да Ви бъде приложен Simulect

Как се прилага Simulect

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simulect

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simulect и за какво се използва

Simulect принадлежи към група лекарства, наречени имуносупресори. Прилага се в болниците

на възрастни, юноши и деца, които са претърпели бъбречна трансплантация.

Имуносупресорите намаляват отговора на организма към всичко, което той възприема като

“чуждо”, което включва и трансплантираните органи. Имунната система на организма

разпознава трансплантирания орган като чуждо тяло и се опитва да го отхвърли. Simulect

действа като не позволява на имунните клетки да атакуват трансплантираните органи.

Ще Ви бъдат направени само две дози от Simulect. Те ще бъдат направени в болницата, във

времето около операцията по повод Вашата трансплантация. Simulect се прилага, за да се

попречи на организма Ви да отхвърли новия орган по време на първите 4 до 6 седмици след

трансплантацията, когато вероятността за отхвърляне е най-голяма. Ще Ви бъдат приложени

други лекарства, като микроемулсионен циклоспорин и кортикостероиди, които да спомогнат

за предпазване на новия Ви бъбрек през този период и след като напуснете болницата.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Simulect

Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте

Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Не трябва да Ви се прилага Simulect

ако сте алергични (свръхчувствителни) към базиликсимаб или към някоя от останалите

съставки на Simulect (изброени в точка 6 под “Какво съдържа Simulect”). Информирайте

Вашия лекар, ако предполагате, че е възможно да сте имали алергични реакции към някоя

от тези съставки в миналото.

ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да Ви бъде приложен

Simulect:

ако преди това сте имали трансплантация, която се е оказала неуспешна след кратък

период от време

или

ако преди това сте били в операционната зала за извършване на трансплантация, която в

крайна сметка не е била направена.

В тези случаи е възможно да сте получили Simulect. Вашият лекар ще провери това и ще

обсъди с Вас възможността за повторно лечение със Simulect.

Ако трябва да се ваксинирате, първо се посъветвайте с Вашия лекар.

Други лекарства и Simulect

Трябва да кажете на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Пациенти в старческа възраст (на възраст 65 години и повече)

Simulect може да бъде прилаган на хора в старческа възраст, но наличната информацията е

ограничена. Вашият лекар ще обсъди това с Вас преди да Ви приложи Simulect.

Деца и юноши (на възраст от 1 до 17 години)

Simulect може да бъде прилаган на деца и юноши. Дозата за деца с тегло под 35 kg ще бъде по-

малка от дозата, която обикновено се прилага при възрастни.

Бременност и кърмене

Много е важно да информирате Вашия лекар преди трансплантацията, ако сте бременна или

смятате, че може да сте бременна. Не трябва да Ви се прилага Simulect, ако сте бременна.

Трябва да използвате подходящи методи за контрацепция (предпазване от забременяване) по

време на лечението и до 4 месеца след като сте получили последната доза на Simulect. Ако

въпреки взетите мерки за предпазване забременеете през този период, трябва да информирате

Вашия лекар незабавно.

Необходимо е също така да информирате Вашия лекар, ако кърмите. Simulect може да увреди

детето Ви. Не бива да кърмите след като Ви е приложен Simulect или до 4 месеца след

прилагане на втората доза.

Посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди употребата на което и

да е лекарство докато сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Няма доказателства, които да показват, че Simulect има ефект върху способността за шофиране

и работа с машини.

Simulect съдържа натрий и калий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Това лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на флакон, т.е. практически не

съдържа калий.

3.

Как се прилага Simulect

Simulect ще Ви бъде приложен само ако получавате нов бъбрек. Simulect се прилага двукратно,

в болница, или бавно през игла във вената Ви като инфузия с продължителност 20-30 минути,

или като интравенозна инжекция с помощта на спринцовка.

Ако сте имали тежка алергична реакция към Simulect или усложнения след операцията, като

например загуба на присадката, втората доза Simulect няма да Ви бъде направена.

Първата доза ще Ви бъде направена непосредствено преди операцията за трансплантация, а

втората - 4 дни след операцията.

Обичайна доза за възрастни

Обичайната доза за възрастни е 20 mg при всяка инфузия или инжекция.

Обичайна доза за деца или юноши (на възраст от 1 до 17 години)

За деца и юноши с тегло 35 kg или повече, дозата на Simulect, приложена при всяка

инфузия или инжекция е 20 mg.

За деца и юноши с тегло под 35 kg, дозата на Simulect, приложена при всяка инфузия или

инжекция е 10 mg.

Ако сте получили повече от необходимата доза Simulect

Не се очаква предозирането на Simulect да предизвика веднага нежелани реакции, но може да

отслаби имунната Ви система за дълъг период от време. Вашият лекар ще Ви наблюдава за

всякакви реакции от страна на имунната система и ще ги лекува, ако се наложи.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра възможно най-скоро, ако получите

неочаквани симптоми

докато приемате Simulect, или в периода от 8 седмици след това, дори

ако не мислите, че могат да бъдат свързани с лекарството.

Има съобщения за внезапна поява на тежки алергични реакции при пациенти, лекувани със

Simulect. Веднага информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите внезапна

поява на алергия като обрив, сърбеж или уртикария по кожата, подуване на лицето, устните,

езика или други части на тялото, учестена сърдечна дейност, замаяност, прималяване, недостиг

на въздух, кихане, хриптене или затруднено дишане, силно намаляване на количеството на

отделената урина или висока температура и грипоподобни симптоми.

При възрастни, най-често съобщаваните нежелани реакции са запек, гадене, диария,

увеличаване на телесното тегло, главоболие, болка, подуване на ръцете, глезените или

ходилата, високо кръвно налягане, анемия, промени в химичните кръвни показатели (напр.

калий, холестерол, фосфати, креатинин), усложнения на хирургичната рана и различни по вид

инфекции.

При деца най-често съобщаваните странични ефекти са запек, прекомерен растеж на нормална

коса, течащ или запушен нос, висока температура, високо кръвно налягане и различни по вид

инфекции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска

сестра или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Simulect

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета след „Годен до:“/„ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Simulect

Активно вещество: базиликсимаб. Всеки флакон съдържа 20 mg базиликсимаб.

Други съставки: калиев дихидрогенфосфат; динатриев фосфат, безводен; натриев хлорид;

захароза; манитол (Е421); глицин.

Как изглежда Simulect и какво съдържа опаковката

Simulect се намира под формата на бял прах в безцветен, стъклен флакон, съдържащ 20 mg

базиликсимаб. Доставя се в опаковка с безцветна, стъклена ампулa, съдържащa 5 ml стерилна

вода за инжекции. Този разтворител се използва за разтваряне на праха преди да Ви бъде

приложен.

Simulect е наличен също във флакони с 10 mg базиликсимаб.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Испания

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане

на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗТВАРЯНЕ И ПРИЛАГАНЕ

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Simulect

не трябва да се прилага, ако не е напълно сигурно, че пациентът ще получи

присадката и съпътстващата имуносупресивна терапия.

За приготвяне на инфузионен или инжекционен разтвор прибавете, като използвате асептична

техника, 5 ml вода за инжекции от приложената ампула във флакона, съдържащ праха Simulect.

Разклатете внимателно флакона, за да разтворите праха, като избягвате образуването на пяна.

Препоръчва се след приготвяне, безцветният бистър до опалесциращ разтвор да бъде използван

незабавно. Преди прилагане е необходимо приготвеният разтвор да се огледа за видими

частици. При наличие на видими частици, разтворът не бива да се използва. След приготвяне

на разтвора химична и физична стабилност се наблюдава за 24 часа при температура 2°C - 8

или за 4 часа на стайна температура. Изхвърлете приготвения разтвор, ако не бъде използван в

рамките на посоченото време. От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се

използва веднага. Ако не се използва веднага времето и условията на съхранение преди

употребата му са отговорност на потребителя.

Приготвеният разтвор се прилага под формата на интравенозна инфузия за период от 20 до

30 минути или като болус инжекция. Приготвеният разтвор е изотоничен. За инфузия,

приготвеният разтвор трябва да бъде разреден до обем от 50 ml или повече с физиологичен

разтвор или 50 mg/ml (5%) инфузионен разтвор на декстроза. Първата доза трябва да бъде

приложена в интервала от 2 часа преди трансплантационната хирургия, а втората доза 4 дни

след трансплантацията.

Втората доза не трябва да бъде прилагана ако настъпят тежки

реакции на свръхчувствителност спрямо Simulect или загуба на присадката.

Тъй като няма налични данни за съвместимостта на Simulect с други вещества за интравенозно

приложение, Simulect не трябва да бъде смесван с други лекарствени продукти/вещества и

трябва винаги да бъде прилаган чрез отделна инфузионна линия.

Проверена е съвместимостта със следните набори за инфузия:

Инфузионен сак

Baxter минисак с NaCl 0,9%

Инфузионни системи

Luer Lock

, H. Noolens

Стерилна система за интравенозно приложение с вентил, Abbott

Инфузионна система, Codan

Infusomat

, Braun

Инфузор R 87 плюс, Ohmeda

Lifecare 5000

Plumset Microdrip, Abbott

Основна система с вентил, Baxter

Устройство Flashball, Baxter

Основна система за приложение с вентил, Imed

Не използвайте след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Листовка: информация за потребителя

Simulect 10 mg прах и разтворител за инжекционен или инфузионен разтвор

базиликсимаб (basiliximab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра

или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Simulect и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Simulect

Как се прилага Simulect

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Simulect

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Simulect и за какво се използва

Simulect принадлежи към група лекарства, наречени имуносупресори. Прилага се в болниците

на възрастни, юноши и деца, които са претърпели бъбречна трансплантация.

Имуносупресорите намаляват отговора на организма към всичко, което той възприема като

“чуждо”, което включва и трансплантираните органи. Имунната система на организма

разпознава трансплантирания орган като чуждо тяло и се опитва да го отхвърли. Simulect

действа като не позволява на имунните клетки да атакуват трансплантираните органи.

Ще Ви бъдат направени само две дози от Simulect. Те ще бъдат направени в болницата, във

времето около операцията по повод Вашата трансплантация. Simulect се прилага, за да се

попречи на организма Ви да отхвърли новия орган по време на първите 4 до 6 седмици след

трансплантацията, когато вероятността за отхвърляне е най-голяма. Ще Ви бъдат приложени

други лекарства, като микроемулсионен циклоспорин и кортикостероиди, които да спомогнат

за предпазване на новия Ви бъбрек през този период и след като напуснете болницата.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Simulect

Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте

Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт.

Не трябва да Ви се прилага Simulect

ако сте алергични (свръхчувствителни) към базиликсимаб или към някоя от останалите

съставки на Simulect (изброени в точка 6 под “Какво съдържа Simulect”). Информирайте

Вашия лекар, ако предполагате, че е възможно да сте имали алергични реакции към някоя

от тези съставки в миналото.

ако сте бременна или кърмите.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, преди да Ви бъде приложен

Simulect:

ако преди това сте имали трансплантация, която се е оказала неуспешна след кратък

период от време

или

ако преди това сте били в операционната зала за извършване на трансплантация, която в

крайна сметка не е била направена.

В тези случаи е възможно да сте получили Simulect. Вашият лекар ще провери това и ще

обсъди с Вас възможността за повторно лечение със Simulect.

Ако трябва да се ваксинирате, първо се посъветвайте с Вашия лекар.

Други лекарства и Simulect

Трябва да кажете на Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Пациенти в старческа възраст (на възраст 65 години и повече)

Simulect може да бъде прилаган на хора в старческа възраст, но наличната информацията е

ограничена. Вашият лекар ще обсъди това с Вас преди да Ви приложи Simulect.

Деца и юноши (на възраст от 1 до 17 години)

Simulect може да бъде прилаган на деца и юноши. Дозата за деца с тегло под 35 kg ще бъде по-

малка от дозата, която обикновено се прилага при възрастни.

Бременност и кърмене

Много е важно да информирате Вашия лекар преди трансплантацията, ако сте бременна или

смятате, че може да сте бременна. Не трябва да Ви се прилага Simulect, ако сте бременна.

Трябва да използвате подходящи методи за контрацепция (предпазване от забременяване) по

време на лечението и до 4 месеца след като сте получили последната доза на Simulect. Ако

въпреки взетите мерки за предпазване забременеете през този период, трябва да информирате

Вашия лекар незабавно.

Необходимо е също така да информирате Вашия лекар, ако кърмите. Simulect може да увреди

детето Ви. Не бива да кърмите след като Ви е приложен Simulect или до 4 месеца след

прилагане на втората доза.

Посъветвайте се с Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт преди употребата на което и

да е лекарство докато сте бременна или кърмите.

Шофиране и работа с машини

Няма доказателства, които да показват, че Simulect има ефект върху способността за шофиране

и работа с машини.

Simulect съдържа натрий и калий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

Това лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на флакон, т.е. практически не

съдържа калий.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Simulect 20 mg прах и разтворител за инжекционен или инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 20 mg базиликсимаб (basiliximab)*.

Един ml от приготвения разтвор съдържа 4 mg базиликсимаб.

* рекомбинантно химерично мишe-човешко моноклонално антитяло, насочено срещу α-

веригата на рецептора за интерлевкин-2 (CD25 антиген), получено в миша миеломна клетъчна

линия чрез рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен или инфузионен разтвор

Бял прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични

показания

Simulect е показан за профилактика на остро отхвърляне на орган при

de novo

алогенна

бъбречна трансплантация при възрастни пациенти и деца (1-17 години) (вж. точка 4.2).

Предназначен е за едновременна употреба с имуноспупресия, базирана на микроемулсионен

циклоспорин и кортикостероиди, при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%,

или в троен поддържащ режим на имуносупресивна терапия, включващ микроемулсионен

циклоспорин, кортикостероиди и азатиоприн или микофенолат мофетил.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Simulect трябва да се предписва само от специалист с опит в употребата на имуносупресивна

терапия след органна трансплантация. Simulect трябва да бъде прилаган под ръководството на

квалифициран медицински персонал.

Simulect

не трябва

да се прилага, ако не е напълно сигурно, че пациентът ще получи

присадката и съпътстващата имуносупресия.

Simulect се употребява едновременно с имуносупресивна терапия с микроемулсионен

циклоспорин и кортикостероиди. Може да бъде използван троен имуносупресивен режим с

микроемулсионен циклоспорин и кортикостероиди, включващ и азатиоприн или микофенолат

мофетил.

Дозировка

Възрастни

Стандартната обща доза е 40 mg, приложена в две дози от по 20 mg всяка.

Първата доза от 20 mg трябва да бъде приложена в интервала от 2 часа преди

трансплантацията. Втората доза от 20 mg трябва да бъде приложена 4 дни след

трансплантацията. Втората доза не трябва да бъде прилагана в случай на тежки реакции на

свръхчувствителност спрямо Simulect или постоперативни усложнения, като загуба на

присадката (вж. точка 4.4).

Деца и юноши (1-17 години)

При деца с телесно тегло под 35 kg, препоръчителната обща доза е 20 mg, приложена в две дози

от по 10 mg всяка. При деца с телесно тегло над 35 kg, препоръчителната доза е дозата за

възрастни, т.е. обща доза от 40 mg, приложена в две дози от 20 mg всяка.

Първата доза трябва да бъде приложена в интервала от 2 часа преди трансплантация. Втората

доза трябва да бъде приложена 4 дни след трансплантацията. Втората доза на трябва да бъде

прилагана в случай на тежки реакции на свръхчувствителност спрямо Simulect или

постоперативни усложнения, като загуба на присадката. (вж. точка 4.4).

Пациенти в старческа възраст (

65 години)

Данните за употреба на Simulect при пациенти в старческа възраст са ограничени, но няма

доказателства, че при пациентите в старческа възраст се налага употребата на дози, различни от

тези при останалите възрастни пациенти.

Начин на приложение

Разтвореният Simulect може да бъде приложен под формата на интравенозна болус инжекция

или като интравенозна инфузия за период от 20-30 минути.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Бременност и кърмене (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Пациентите, които получават Simulect, трябва да бъдат лекувани в заведения, снабдени и

оборудвани с подходящи лабораторни и помощни медицински средства, включително

лекарствени продукти за лечение на тежки реакции на свръхчувствителност.

Имуносупресивните терапевтични схеми, включващи комбиниране на лекарствени продукти,

водят до повишаване на податливостта на организма към инфекции, в това число

опортюнистични инфекции, фатални инфекции и сепсис, като рискът се повишава с

повишаване на общото имуносупресивно натоварване.

Simulect

не трябва

да се прилага, ако не е напълно сигурно, че пациентът ще получи

присадката и съпътстващата имуносупресия.

Реакции на свръхчувствителност

Тежки, остро настъпили (по-малко от 24 часа) реакции на свръхчувствителност са наблюдавани

при началното приложение на Simulect и при повторното приложение на последващия курс на

терапия. Те включват анфилактоиден тип реакции като обрив, уртикария, сърбеж, кихане,

хриптене, хипотония, тахикардия, диспнея, бронхоспазъм, белодробен оток, сърдечна

недостатъчност, дихателна недостатъчност и синдром на нарушена капилярна пропускливост.

Ако настъпят тежки реакции на свръхчувствителност, лечението със Simulect трябва да бъде

трайно прекратено и не трябва да се прилагат допълнителни дози. Трябва да се вземат

предпазни мерки, когато пациенти, които са получавали Simulect, са подложени на последващ

курс терапия с този лекарствен продукт. Има все повече доказателства за това, че една

подгрупа от пациентите е изложена на повишен риск от развитие на реакции на

свръхчувствителност. Това са пациенти, при които след начално приложение на Simulect,

съпътстващата имуносупресия е прекратена предварително поради например несъстояла се

трансплантация или ранна загуба на присадката. Остри реакции на свръхчувствителност са

наблюдавани при повторно прилагане на Simulect за последваща трансплантация при някои от

тези пациенти.

Неоплазми и инфекции

Трансплантираните пациенти, които получават имуносупресивни терапевтични схеми,

включващи комбинация с или без базиликсимаб, са с повишен риск от развитие на

лимфопролиферативни заболявания (ЛПЗ) (като лимфом) и опортюнистични инфекции (като

цитомегаловирусна инфекция, [CMV], BK вирус). В хода на клиничните изпитвания, честотата

на опортюнистичните инфекции е била сходна при пациентите на имуносупресивна терапия с

или без Simulect. В проведен обобщен анализ на две изпитвания с продължителност пет години,

не са установени разлики в честотата на злокачествените заболявания и ЛПЗ между

имуносупресивни терапевтични схеми, включващи комбинация с или без базиликсимаб (вж.

точка 4.8).

Ваксинации

Няма налични данни както за ефекта на живите и инактивираните ваксини, така и за

предаването на инфекция, при прилагане живи ваксини при пациенти, при които се прилага

Simulect. Въпреки това, живите ваксини не са препоръчителни при имуносупресирани

пациенти. Поради това, приложението на живи атенюирани ваксини трябва да се избягва при

пациенти, лекувани със Simulect. Инактивираните ваксини могат да се прилагат при

имуносупресирани пациенти, като отговорът към ваксината може да зависи от степента на

имуносупресия, затова ваксинацията по време на лечение със Simulect може да бъде по-малко

ефективна.

Употреба при сърдечна трансплантация

Ефикасността и безопасността на Simulect за профилактика на остро отхвърляне при

реципиенти на алографт на солиден орган, различен от бъбрек, не са доказани. В няколко малки

клинични изпитвания при пациенти със сърдечна трансплантация, съобщенията за сериозни

сърдечни нежелани събития като сърдечен арест (2,2%), предсърдно мъждене (1,9%) и

палпитации (1,4%) са по-чести при Simulect, отколкото при другите средства за индукция.

Помощни вещества с известно действие

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да

се каже, че практически не съдържа натрий.

Този лекарствен продукт съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на флакон, т.е.

практически не съдържа калий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не се очакват метаболитни лекарствени взаимодействия, тъй като базиликсимаб е

имуноглобулин.

В допълнение към микроемулсионен циклоспорин, стероиди, азатиоприн и микофенолат

мофетил, в клинични изпитвания са приемани други съпътстващи лекарства, рутинно

използвани при органна трансплантация, без да се наблюдава нарастване на честотата на

нежеланите реакции. Тези съпътстващи лекарства включват системни антивирусни,

антибактериални и антимикотични продукти, аналгетици, антихипертензивни лекарствени

продукти като бета-блокерите или блокерите на калциевите канали и диуретиците.

Отговорите с образуване на човешки противомиши антитела (HAMA) се съобщават в клинично

изпитване при 172 пациенти, лекувани с базиликсимаб, без прогностична стойност за

клиничната поносимост. Честотата е била 2/138 при пациентите, които не са били изложени на

въздействието на муромонаб-CD3 (ОКТ3) и 4/34 при пациентите, които са получили

едновременно с това и муромонаб-CD3. Употребата на базиликсимаб не изключва последваща

терапия с лекарствени продукти, представляващи миши антилимфоцитни антитела.

В оригиналните изпитвания от фаза ІІІ по време на първите 3 месеца след трансплантацията,

14% от пациентите в групата на базиликсимаб и 27% от пациентите в плацебо групата са имали

остър епизод на отхвърляне, лекуван с антитела (OKT 3 или антитимоцитен

глобулин/антилимфоцитен глобулин [ATG/ALG]), без увеличаване на нежеланите реакции или

инфекциите в групата на базиликсимаб в сравнение с плацебо групата.

Три клинични изпитвания са изследвали употребата на базиликсимаб в комбинация с троен

терапевтичен режим, включващ азатиоприн или микофенолат мофетил. Общият клирънс на

базиликсимаб е намален със средно 22%, когато към терапевтичния режим, съставен от

микроемулсионен циклоспорин и кортикостероиди, е добавен азатиоприн. Общият клирънс на

базиликсимаб е намален със средно 51%, когато към терапевтичния режим, съставен от

микроемулсионен циклоспорин и кортикостероиди, е добавен микофенолат мофетил.

Употребата на базиликсимаб в тройния терапевтичен режим, включващ азатиоприн или

микофенолат мофетил, не увеличава нежеланите реакции или инфекциите в групата на

базиликсимаб в сравнение с плацебо групата (вж. точка 4.8).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Simulect е противопоказан по време на бременност и кърмене (вж. точка 4.3). Базиликсимаб

има потенциално опасни имуносупресивни ефекти по отношение на протичането на

бременността и кърмачето, което е изложено на въздействието на базиликсимаб в майчиното

мляко. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на и

до 16 седмици след лечението.

Няма налични данни при хора или животни относно екскрецията на базиликсимаб в кърмата.

Въпреки това въз основа на IgG

характеристиката на базиликсимаб, би трябвало да се очаква

екскрецията му в майчиното мляко. Следователно кърменето трябва да се избягва.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Simulect не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Базиликсимаб е изследван в четири рандомизирани, двойно-слепи, плацебо контролирани

изпитвания при пациенти с бъбречни трансплантации като средство за индукция в комбинация

със следните имуносупресивни терапевтични схеми: микроемулсионен циклоспорин и

кортикостероиди в две изпитвания (346 и 380 пациенти), микроемулсионен циклоспорин,

азатиоприн и кортикостероиди в едно изпитване (340 пациенти) и микроемулсионен

циклоспорин, микофенолат мофетил и кортикостероиди в друго изпитване (123 пациенти).

Данните за безопасността при деца са получени от едно отворено фармакокинетично и

фармакодинамично изпитване при реципиенти с бъбречна трансплантация (41 пациенти).

Честота на нежеланите реакции:

В споменатите по-горе четири плацебо-контролирани

изпитвания, характерът на нежеланите реакции при 590 пациенти, лекувани с препоръчаните

дози базиликсимаб, е сравним с този, наблюдаван при 595 пациенти, лекувани с плацебо.

Общата честота на свързаните с лечението нежелани реакции сред всички пациенти в

отделните изпитвания не се различава значително между групите на лечение с базиликсимаб

(7,1% - 40%) и плацебо (7,6% - 39%).

Възрастни

Най-често съобщаваните (>20%) реакции след двойна или тройна терапия в двете терапевтични

групи (базиликсимаб спрямо плацебо) са запек, инфекции на пикочните пътища, болка, гадене,

периферни отоци, повишено кръвно налягане, анемия, главоболие, хиперкалиемия,

хиперхолестеролемия, постоперативни усложнения на раната, увеличаване на телесното тегло,

повишаване на стойностите на креатинин в кръвта, хипофосфатемия, диария и инфекции на

горните дихателни пътища.

Педиатрична популация

Най-често съобщаваните (>20%) реакции след двойна терапия в двете групи (<35 kg спрямо

35 kg телесно тегло) са инфекции на пикочните пътища, хипертрихоза, ринит, пирексия,

повишено кръвно налягане, инфекции на горните дихателни пътища, вирусни инфекции, сепсис

и запек.

Честота на злокачествените заболявания:

Общата честота на злокачествените заболявания

сред всички пациенти в отделните изпитвания е сходна между групата на лечение с

базиликсимаб и сравняваните терапевтични групи. Като цяло лимфоми/лимфопролиферативни

заболявания се наблюдават при 0,1% (1/701) от пациентите в групата на базиликсимаб в

сравнение с 0,3% (2/595) от пациентите, лекувани с плацебо, и при двете групи в комбинация с

двойна или тройна имуносупресивна терапия. Други злокачествени заболявания са съобщават

сред 1,0% (7/701) от пациентите в групата на базиликсимаб в сравнение с 1,2% (7/595) от

пациентите в плацебо групата. В проведен обобщен анализ на две изпитвания с пет годишна

продължителност, е установено, че честотата на ЛПЗ и рак е еднаква с базиликсимаб 7%

(21/295) и плацебо 7% (21/291) (вж. точка 4.4).

Честота на епизодите на инфекция:

Общата честота и профилът на вирусните, бактериалните

и гъбичните инфекции сред пациентите, лекувани с базиликсимаб или плацебо в комбинация с

двойна и тройна имуносупресивна терапия, са сравними в групите. Общата честота на

инфекциите е 75,9% в групата на базиликсимаб и 75,6% в групата на плацебо, като честотата на

сериозните инфекции е съответно 26,1% и 24,8%. Честотата на CMV-инфекциите е сходна в

двете групи (14,6% спрямо 17,3%), след двоен или троен терапевтичен режим (вж. точка 4.4).

Честотата и причините за смърт след двойна или тройна терапия са сходни в групите на

базиликсимаб (2,9%) и плацебо (2,6%), като инфекциите са най-честа причина за смърт в двете

терапевтични групи (базиликсимаб = 1,3%, плацебо = 1,4%). В обобщен анализ на две

изпитвания с пет годишна продължителност, честотата и причините за смърт се запазват

сходни в двете терапевтични групи (базиликсимаб 15%, плацебо 11%), като основната причина

за смърт са заболявания на сърцето като сърдечна недостатъчност и миокарден инфаркт

(базиликсимаб 5%, плацебо 4%).

Списък на нежелани реакции от постмаркетингови спонтанни съобщения

Следващите нежелани реакции са били установени въз основа на постмаркетингови спонтанни

съобщения и са били групирани по системо-органни класове. Тъй като тези реакции са били

докладвани доброволно от популация с неопределен размер, не винаги е възможно да се

определи точно тяхната честота.

Нарушения на имунната система

Свръхчувствителност/анафилактоидни реакции, като обрив, уртикария, сърбеж, кихане,

хриптене, бронхоспазъм, диспнея, белодробен оток, сърдечна недостатъчност, хипотония,

тахикардия, дихателна недостатъчност, синдром на нарушена капилярна пропускливост (вж.

точка 4.4). Синдром на освобождаване на цитокини.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

В клинични изпитвания базиликсимаб е прилаган на хора в единични дози до 60 mg и

многократни дози до 150 mg за период от 24 дни без остри нежелани ефекти.

За информация относно предклиничничните токсикологични данни вижте точка 5.3.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Инхибитори на интерлевкин, ATC код: L04AC02.

Механизъм на действие

Базиликсимаб е мише-човешко химерично моноклонално антитяло (IgG

), насочено срещу

веригата на рецептора за интерлевкин-2 (CD25 антиген), който се експресира по повърхността

на Т-лимфоцитите в отговор на антигенно дразнене. Базиликсимаб се свързва специфично с

висок афинитет (стойност на K

0,1 nM) към CD25 антигена на активираните T-лимфоцити,

експресиращи високо афинитетния рецептор за интерлевкин-2 (IL-2R), и по този начин

предотвратява свързването на интерлевкин-2, представляващо стартов сигнал за Т-клетъчната

пролиферация при клетъчния имунен отговор, свързан с отхвърляне на присадката. Пълното и

продължително блокиране на рецептора за интерлевкин-2 се поддържа докато серумните нива

на базиликсимаб надвишават 0,2

g/ml (което трае обикновено до 4-6 седмици след прилагане).

При спадане на концентрациите под това ниво, експресията на CD25 антигена се възвръща до

нивата преди терапията за 1 до 2 седмици. Базиликсимаб не води до миелосупресия.

Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността на базиликсимаб за профилактика на отхвърляне на орган при

de novo

бъбречна

трансплантация е показана в двойно-слепи, плацебо-контролирани изпитвания. Резултатите от

две пилотни 12-месечни многоцентрови изпитвания (общо 722 пациенти), сравняващи

базиликсимаб с плацебо, показват, че базиликсимаб, използван заедно с микроемулсионен

циклоспорин и кортикостероиди, значително намалява честотата на епизодите на остра реакция

на отхвърляне в рамките на 6 (31% спрямо 45%, p<0,001) и 12 (33% спрямо 48%, p<0,001)

месеца след трансплантацията. Липсват значими разлики между пациентите, лекувани с

базиликсимаб и плацебо, по отношение преживяемостта на присадката след 6 и 12 месеца (на

12 месец 32 загуби на присадки при базиликсимаб (9%) и 37 загуби на присадки при плацебо

(10%)). Честотата на острите епизоди на отхвърляне е значително по-ниска при пациентите,

получаващи базиликсимаб и троен лекарствен имуносупресивен режим.

Резултатите от две многоцентрови двойно-слепи изпитвания, сравняващи базиликсимаб с

плацебо (общо 463 пациенти), показват, че базиликсимаб значително намалява честотата на

остри епизоди на отхвърляне в рамките на 6 месеца след трансплантацията, когато се използва

заедно с микроемулсионен циклоспорин, кортикостероиди и азатиоприн (21% спрямо 35%) или

микофенолат мофетил (15% спрямо 27%). Загуба на присадката за 6 месеца настъпва при 6% от

пациентите, лекувани с базиликсимаб и 10% от пациентите, лекувани с плацебо. Профилът на

нежеланите реакции се запазва сходен между двете групи.

В обобщен анализ на две петгодишни отворени изпитвания (общо 586 пациенти),

комбинираните нива на преживяемост на присадката и пациентите, не се различават

статистически за групите на базиликсимаб и плацебо. Продълженията на изпитванията

показват също, че пациентите, които имат остри епизоди на отхвърляне по време на първата

година след трансплантацията, имат по-голям брой загуби на присадки и смъртни случаи за

петгодишния период на проследяване в сравнение с пациентите, които нямат отхвърляне. Тези

събития не се повлияват от базиликсимаб.

Педиатрична популация

Ефикасността и безопасността на базиликсимаб са изследвани в хода на две педиатрични

изпитвания.

Базиликсимаб е използван заедно с микроемулсионен циклоспорин и стероиди при едно

неконтролирано изпитване при 41 деца реципиенти на

de novo

бъбречни транспланти. Остри

реакции на отхвърляне настъпват при 14,6% от пациентите за 6 месеца след трансплантацията,

и при 24,3% за 12 месеца. Като цяло профилът на нежеланите реакции е в съответствие с общия

клиничен опит при популацията от пациенти в детска възраст с бъбречна трансплантация и с

профила при контролираните трансплантационни изпитвания при възрастни.

12-месечно, рандомизирано, плацебо контролирано, двойно-сляпо, многоцентрово изпитване

изследва приложението на базиликсимаб в комбинация с циклоспорин микроемулсия,

микофенолат мофетил и стероиди при педиатрични реципиенти на бъбречни алографти.

Първичната цел на изпитването е да се демонстрира превъзходството на тази комбинация

спрямо лечение с циклоспорин микроемулсия, микофенолат мофетил и стероиди за превенция

на остро отхвърляне. От 202 пациенти, 104 са рандомизирани на базиликсимаб, а 98 - на

плацебо. Първичната крайна точка за ефикасност - времето до първия епизод на доказано с

биопсия остро отхвърляне (BPAR) или неуспех на лечението, дефиниран като загуба на

присадката, смърт или вероятно отхвърляне в рамките на първите 6 месеца след

трансплантацията, са наблюдавани при 16,7% от пациентите на лечение с базиликсимаб и при

21,7% от пациентите на плацебо. Ако в първичната крайна точка за ефикасност се включат и

граничните отхвърляния, то тогава процентите са съответно 26,0% и 23,9%, без да има

статистически значима разлика между групите на лечение с базиликсимаб и плацебо (HR: 1,04,

90% CI: [0,64; 1,68]). Процентът на доказаните с биопсия остри отхвърляния е 9,4% в групата

на базиликсимаб и 17,4% в групата на плацебо (HR: 0,50, 90% CI: [0,25; 0,99]). Ако се включат

и граничните отхвърляния, процентите са съответно 20,8% и 19,6% (HR: 1,01, 90% CI: [0,59;

1,72]). Цялостният профил на безопасност е подобен в двете групи. Честотата на нежеланите

събития и характера на нежеланите събития са сравними между двете терапевтични групи и са

очаквани на фона на провежданото лечение и подлежащите заболявания.

Имуногенност

От 339 пациенти с бъбречна трансплантация, лекувани с базиликсимаб и изследвани за

антиидиотипни антитела, 4 (1,2%) развиват антиидиотипен антилялов отговор. В клинично

изпитване със 172 пациенти, получаващи базиликсимаб, честотата на човешки антимиши

антитела (HAMA) при бъбречно трансплантирани пациенти, лекувани с базиликсимаб, е 2/138

при пациентите, които не са изложени на въздействието на муромонаб-CD3, и 4/34 при

пациентите, които получават едновременно и муромонаб-CD3. Наличните клинични данни за

използването на муромонаб-CD3 при пациенти, които са лекувани преди това с базиликсимаб,

предполагат, че не е изключена възможността за последващо използване на муромонаб-CD3

или други миши анти-лимфоцитни лекарствени продукти.

5.2

Фармакокинетични свойства

Възрастни

Проведени са фармакокинетични изпитвания с прилагане на единични или многократни дози

при възрастни пациенти, претърпели бъбречна трансплантация. Кумулативните дози са в

интервала от 20 mg до 60 mg. Пиковата серумна концентрация след интравенозна инфузия на

20 mg за 30 минути е 7,1

5,1 mg/l. Съществува пропорционално нарастване на C

и AUC от

20 mg до 60 mg, т.е. за изследвания обхват от единични дози. Обемът на разпределение в

стационарно състояние е 8,6

4,1 l. Разпространението и степента на разпределение в различни

телесни пространства не са напълно изследвани.

In vitro

изпитванията, използващи човешки

тъкани показват, че базиликсимаб се свързва единствено към активираните лимфоцити и

макрофаги/моноцити. Крайният полуживот е 7,2

3,2 дни. Общият клирънс от организма е

19 ml/час.

При възрастни пациенти не се наблюдава клинично значимо влияние на телесното тегло или

пола върху обема на разпределение или клирънса. Полуживотът на елиминиране не се повлиява

от възрастта, пола или расата.

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на базиликсимаб е оценена при 39 деца с

de novo

бъбречни

трансплантации. При бебетата и децата (възраст 1-11 години, n=25), обемът на разпределение в

стационарно състояние е 4,8

2,1 l, полуживотът е 9,5

4,5 дни и клирънсът е 17

6 ml/час.

Обемът на разпределение и клирънсът са намалени с около 50% в сравнение с възрастните

пациенти с бъбречна трансплантация. Параметрите за наличност в тази възрастова група не се

повлияват в клинично значима степен от възрастта (1-11 години), телесното тегло (9-37 kg) или

площта на телесната повърхност (0,44-1,20 m

). При юношите (възраст 12-16 години, n=14),

обемът на разпределение в стационарно състояние е 7,8

5,1 l, полуживотът е 9,1

3,9 дни, а

клирънсът е 31

19 ml/час. Наличността при юноши е подобна на тази при възрастните

пациенти с бъбречна трансплантация. Връзката между серумната концентрация и насищането

на рецепторите е оценена при 13 пациенти и е подобна на тази, характерна за възрастните

пациенти с бъбречна трансплантация.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Не са наблюдава токсичност при интравенозно приложение на резус макаци на дози от 5 mg/kg

базиликсимаб два пъти седмично за 4 седмици, последвани от 8-седмичен период на спиране на

лечението или 24 mg/kg базиликсимаб седмично за 39 седмици, последвани от 13-седмичен

период на спиране на лечението. При едно 39-седмично изпитване, най-високата доза e равна

приблизително на 1 000 пъти системната експозиция (AUC), наблюдавана при пациенти,

получили препоръчваната клинична доза заедно със съпътстващата имуносупресивна терапия.

Не са наблюдавани токсичност при майката, ембриотоксичност или тератогенност при

cynomolgous маймуни след инжектиране на дози до 5 mg/kg базиликсимаб, приложени два пъти

седмично по време на периода на органогенеза.

Не се наблюдава мутагенен потенциал

in vitro

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Прах

Калиев дихидрогенфосфат

Динатриев фосфат, безводен

Натриев хлорид

Захароза

Манитол (Е421)

Глицин

Разтворител

Вода за инжекции.

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените в точка 6.6.

Прочетете целия документ

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/207

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

SIMULECT

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Simulect?

Simulect представлява прах и разтворител, от които се приготвя инжекционен или инфузионен

разтвор (вливане във вена). Той съдържа активното вещество базиликсимаб.

За какво се използва Simulect?

Simulect се използва при възрастни и деца над една година за предотвратяване отхвърлянето на

новотрансплантирани бъбреци от организма. Simulect се използва в комбинация с други

лекарства, употребявани за предотвратяване на отхвърлянето на органи, като циклоспорин,

кортикостероиди, азатиоприн и микофенолат мофетил.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Simulect?

Simulect трябва да се предписва и прилага единствено от лекар с опит в употребата на

имуносупресивна терапия след органна трансплантация. Той трябва да се прилага под

ръководството на квалифициран медицински персонал. Simulect не трябва да се прилага, ако не

е напълно сигурно, че пациентът ще получи присадката и съпътстващите леарства за

предотвратяване на отхвърлянето.

Simulect се въвежда под формата на две инжекции. Първата инжекция трябва да бъде

приложена най-много два часа преди трансплантацията, а втората – четири дни след

трансплантацията – освен в случаите, когато пациентът е проявил тежка реакция на

свръхчувствителност (алергична реакция) или е получил усложнения след операцията, като

отхвърляне на новотрансплантирания бъбрек. При възрастни и деца с тегло над 35 kg

препоръчваната обща доза е 40 mg, разделени на две дози от 20 mg. При деца с тегло по-малко

от 35 kg тя е 20 mg, разделени на две дози от 10 mg. Simulect се въвежда във вена под формата

на болус инжекция (приложена наведнъж) или на вливане с продължителност 20 до 30 минути.

Как действа Simulect?

Активното вещество в Simulect, базиликсимаб, е моноклонално антитяло. Моноклоналното

антитяло е антитяло (вид протеин), разработено с цел да разпознава и да се свързва със

специфична структура (наречена антиген), която се среща по повърхността на определени

клетки в организма. Базиликсимаб е разработен с цел да се свързва с антиген, наречен CD25,

който е налице по повърхността на Т-лимфоцитите (вид бели кръвни клетки, които участват в

отхвърлянето на трансплантирани органи).

CD25 е рецептор за химическия медиатор интерлевкин-2, който стимулира деленето на Т-

лимфоцитите. Като се свързва с CD25, базиликсимаб блокира активността на интерлевкин-2 и

намалява скоростта, с която се намножават лимфоцитите. Това намалява броя на активираните

Т-лимфоцити и понижава риска от отхвърляне на трансплантирания орган.

Как е проучен Simulect?

Simulect е оценен в рамките на три основни проучвания, които обхващат общо 1067 възрастни,

подложени на трансплантация на бъбрек. Всичките проучвания сравняват ефективността на

Simulect с тази на плацебо (сляпо лечение). В първите две проучвания повечето от 722

пациенти приемат едновременно циклоспорин и кортикостероиди (двойна терапия), а някои от

пациентите приемат също азатиоприн или микофенолат мофетил. В третото проучване всички

345 възрастни приемат циклоспорин, стероиди и азатиоприн (тройна терапия). Основната

мярка за ефективност е броят на неуспешните лечения (смърт, загуба на новотрансплантирания

бъбрек или признаци на отхвърляне) през първата година след трансплантацията.

В две допълнителни проучвания е разгледано как организмът се справя със Simulect, когато той

се прилага на деца на възраст над една година или на юноши.

Какви ползи от Simulect са установени в проучванията?

Simulect е по-ефективен от плацебо. След разглеждане на резултатите от първите две

проучвания, взети заедно, 40% от пациентите, получаващи Simulect в допълнение към двойната

терапия, претърпяват неуспех в лечението в продължение на шест месеца (145 от 363) спрямо

56% от пациентите, получаващи плацебо (201 от 359). Сходни резултати са установени при

изтичане на една година. В третото проучване по-малко пациенти, получаващи Simulect в

комбинация с тройната терапия, претърпяват неуспех в лечението (26%), отколкото

получаващите плацебо (40%).

Проучванията при деца и юноши показват, че за деца е подходяща по-малката доза Simulect, а

при юноши може да се прилага дозата за възрастни.

Какви са рисковете, свързани с Simulect?

Наблюдаваните по време на проучванията нежелани реакции са сходни сред пациентите,

приемащи Simulect и при тези, приемащи плацебо в комбинация с други лекарства. При

възрастни най-честите нежелани реакции (наблюдавани при повече от 20% от пациентите) са

запек, инфекции на пикочните пътища (инфекция на частите от тялото, които отвеждат

урината), болка, гадене (позиви за повръщане), периферни отоци (подуване), хипертония

(повишено кръвно налягане), анемия (понижен брой на червените кръвни клетки), главоболие,

хиперкалиемия (повишено съдържание на калий в кръвта), хиперхолестеролемия (повишени

стойности на холестерол в кръвта), постоперативни усложнения на раната, увеличаване на

телесното тегло, повишени стойности на креатинин в кръвта (маркер за проблеми с бъбреците),

хипофосфатемия (ниски стойности на фосфати в кръвта), диария и инфекции на горните

дихателни пътища (настинки). При деца нежеланите реакции, наблюдавани при над 20% от

пациентите са инфекции на пикочните пътища, хипертрихоза (прекомерно окосмяване по

тялото), ринит (запушване и изтичания от носа), пирексия (повишена температура),

хипертония, инфекции на горните дихателни пътища, вирусни инфекции, сепсис (инфекция на

кръвта) и запек. За пълния списък на всички наблюдавани при Simulect нежелани реакции –

вижте листовката.

Simulect е противопоказен за хора, които могат да проявят свръхчувствителност към

базиликсимаб или към някоя от другите съставки. Simulect не трябва да се прилага по време на

бременност или кърмене.

Основания за одобряване на Simulect?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от

Simulect са по-големи от рисковете за профилактика на остро отхвърляне на орган при

de novo

алогенна бъбречна трансплантация при възрастни пациенти и деца. Комитетът препоръчва на

Simulect да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Simulect:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския

съюз, за Simulect на Novartis Europharm Limited на 9 октомври 1998 г. Разрешението за

употреба е подновено на 9 октомври 2003 г. и 9 октомври 2008 г.

Пълният текст на EPAR относно Simulect може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 10-2008.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация