Rasitrio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

алискирена, амлодипина, гидрохлортиазида

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09XA54

INN (Международно Name):

aliskiren, amlodipine, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Сърдечносъдова система

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Rasitrio е показан за лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията от aliskiren, амлодипин и хидрохлоротиазид дава едновременно в същата доза ниво в комбинация.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-11-22

Листовка

                211
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
212
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Алискирен/амлодипин/хидрохлоротиазид
(Aliskiren/amlodipine/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rasitrio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Rasitrio
3.
Как да приемате Rasitrio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rasitrio
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RASITRIO И ЗА КА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rasitrio 150 mg/5 mg/12,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат), 5 mg
амлодипин (amlodipine) (като безилат) и 12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Лилаво-бяла, овална, изпъкнала
филмирана таблетка със скосени ръбове
и вдлъбнато релефно
означение “YIY” от едната страна и
“NVR” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Rasitrio е показан за лечение на
есенциална хипертония като
заместителна терапия при
възрастни пациенти, на които
артериалното налягане е адекватено
контролирано с алискирен,
амлодипин и хидрохлоротиазид,
прилагани едновременно в доза същата,
като във фиксираната
комбинация.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза Rasitrio е една
таблетка дневно.
Пациентите, приемащи алискирен,
амлодипин и хидрохлоротиазид като
отделни таблетки,
едновременно по едно и също в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2012
Листовка Листовка чешки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2012
Листовка Листовка датски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2012
Листовка Листовка немски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2012
Листовка Листовка естонски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2012
Листовка Листовка гръцки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2012
Листовка Листовка английски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-09-2012
Листовка Листовка френски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2012
Листовка Листовка италиански 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-09-2012
Листовка Листовка латвийски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-09-2012
Листовка Листовка литовски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2012
Листовка Листовка унгарски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2012
Листовка Листовка малтийски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-09-2012
Листовка Листовка полски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2012
Листовка Листовка португалски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-09-2012
Листовка Листовка румънски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2012
Листовка Листовка словашки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2012
Листовка Листовка словенски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-09-2012
Листовка Листовка фински 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2012
Листовка Листовка шведски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2012
Листовка Листовка норвежки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2012
Листовка Листовка исландски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2012

Преглед на историята на документите