Sprimeo HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Алискирен, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09XA52

INN (Международно Name):

aliskiren, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония при възрастни. Sprimeo NST е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. Sprimeo NST е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-06-23

Листовка

                147
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
148
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SPRIMEO HCT 150 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SPRIMEO HCT 150 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SPRIMEO HCT 300 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
SPRIMEO HCT 300 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Алискирен/хидрохлоротиазид
(Aliskiren/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Sprimeo HCT и за какво
се използва
2.
Преди да приемете Sprimeo HCT
3.
Как да приемате Sprimeo HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sprimeo HCT
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SPRIMEO HCT И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Sprimeo HCT таблетки 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат) и
12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Помощни вещества: Всяка таблетка
съдържа 25 mg лактоза монохидрат и 24,5 mg
пшенично
нишесте.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, двойноизпъкнала, овална
филмирана таблетка с отпечатано “LCI”
от едната страна и
“NVR” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Sprimeo HCT е показан при пациенти, чието
артериално налягане не се контролира
адекватно
при самостоятелно прилагане на
алискирен или хидрохлоротиазид.
Sprimeo HCT е показан като заместителна
терапия при пациенти, при които е
постигнат
адекватен контрол на артериалното
налягане с алискирен и
хидрохлоротиазид, прилагани
едновременно в доза същата, както във
фиксираната комбинация.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчваната 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-08-2012
Листовка Листовка чешки 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-08-2012
Листовка Листовка датски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-08-2012
Листовка Листовка немски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-08-2012
Листовка Листовка естонски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-08-2012
Листовка Листовка гръцки 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-08-2012
Листовка Листовка английски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-08-2012
Листовка Листовка френски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-08-2012
Листовка Листовка италиански 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-08-2012
Листовка Листовка латвийски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-08-2012
Листовка Листовка литовски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-08-2012
Листовка Листовка унгарски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-08-2012
Листовка Листовка малтийски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-08-2012
Листовка Листовка полски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-08-2012
Листовка Листовка португалски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-08-2012
Листовка Листовка румънски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-08-2012
Листовка Листовка словашки 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-08-2012
Листовка Листовка словенски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-08-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-08-2012
Листовка Листовка фински 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-08-2012
Листовка Листовка шведски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-08-2012
Листовка Листовка норвежки 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-08-2012
Листовка Листовка исландски 28-08-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-08-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите