Trazec

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

натеглинид

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

A10BX03

INN (Международно Name):

nateglinide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Натеглинид е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с диабет тип 2, недостатъчно контролирани въпреки максимално поносима доза метформин самостоятелно.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-04-03

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
39
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRAZEC 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TRAZEC 120 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
TRAZEC 180 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Nateglinide (Натеглинид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го п
реотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Trazec и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Trazec
3.
Как да приемате Trazec
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Trazec
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRAZEC И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Trazec е лекарство за понижаване на
кръвната захар (глюкоза),
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TRAZEC 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
натеглинид (_nateglinide_).
Помощни вещества:
Лактоза монхидрат: 141,5 mg в таблетка.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
60 mg розови, кръгли, със скосен ръб
таблетки, със “NVR” отбелязано от
едната стра
на и “TS”
от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Натеглинид е показан за комбинирана
терапия с метформин при пациенти със
захарен диабет
тип 2, които са недостатъчно
контролирани, въпреки прилагането на
максимално толерираната
доза метформин като монотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Натеглинид трябва да се приема в
рамките на 1 до 30 минути преди храненe
(обичайните
закуска, обяд и вечеря).
Дозировката на натеглинид трябва да
се определя от лекар, в зависимост от
потребностите на
пациента.
Препоръчителната начална доза е 60 mg
три пъти дневно преди хранене
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-08-2009
Листовка Листовка чешки 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-08-2009
Листовка Листовка датски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-08-2009
Листовка Листовка немски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-08-2009
Листовка Листовка естонски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-08-2009
Листовка Листовка гръцки 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-08-2009
Листовка Листовка английски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-08-2009
Листовка Листовка френски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-08-2009
Листовка Листовка италиански 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-08-2009
Листовка Листовка латвийски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-08-2009
Листовка Листовка литовски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-08-2009
Листовка Листовка унгарски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-08-2009
Листовка Листовка малтийски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-08-2009
Листовка Листовка нидерландски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-08-2009
Листовка Листовка полски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-08-2009
Листовка Листовка португалски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-08-2009
Листовка Листовка румънски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-08-2009
Листовка Листовка словашки 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-08-2009
Листовка Листовка словенски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-08-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-08-2009
Листовка Листовка фински 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-08-2009
Листовка Листовка шведски 24-08-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-08-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите