Imprida HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Амлодипин, валсартан, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09DX01

INN (Международно Name):

amlodipine, valsartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Антагонисти на ангиотензин II, равнина, антагонисти на ангиотензин II в комбинация

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията амлодипин, валсартан и хидрохлоротиазид (HCT), взети като три Еднокомпонентна формули или като Dual-компонент и Еднокомпонентна формулировка.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-10-15

Листовка

                161
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
162
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IMPRIDA HCT 5 MG/160 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Амлодипин/валсартан/хидрохлоротиазид
(Amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Imprida HCT и за какво
се използва
2.
Преди да приемете Imprida HCT
3.
Как да приемате Imprida HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Imprida HCT
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IMPRIDA HCT И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Imprida HCT таблетки съдържат три вещества
наречени амлодипин, валсартан и
хидрохлоротиазид.
И трите ве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Imprida HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
амлодипин _(amlodipine)_ (като амлодипин
безилат), 160 mg
валсартан _(valsartan)_ и 12,5 mg
хидрохлоротиазид _(hydrochlorothiazide)._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бели, овални, двойно изпъкнали
таблетки със скосени ръбове, с
вдлъбнато релефно означение
“NVR” от едната страна и “VCL” от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония като
заместителна терапия при възрастни
пациенти, при които е
постигнат задоволителен контрол
върху артериалното налягане с
комбинацията амлодипин,
валсартан и хидрохлоротиазид (HCT),
прилагани като три отделни
лекарствени форми или като
фиксирана двойна комбинация и отделна
лекарствена форма.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната доза Imprida HCT е една
таблетка дневно, за предпочитане
сутрин.
Преди да преминат на лечение с Imprida HCT
пацие
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-10-2012
Листовка Листовка чешки 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-10-2012
Листовка Листовка датски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-10-2012
Листовка Листовка немски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-10-2012
Листовка Листовка естонски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-10-2012
Листовка Листовка гръцки 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-10-2012
Листовка Листовка английски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-10-2012
Листовка Листовка френски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-10-2012
Листовка Листовка италиански 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-10-2012
Листовка Листовка латвийски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-10-2012
Листовка Листовка литовски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-10-2012
Листовка Листовка унгарски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-10-2012
Листовка Листовка малтийски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-10-2012
Листовка Листовка нидерландски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-10-2012
Листовка Листовка полски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-10-2012
Листовка Листовка португалски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-10-2012
Листовка Листовка румънски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-10-2012
Листовка Листовка словашки 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-10-2012
Листовка Листовка словенски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-10-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-10-2012
Листовка Листовка фински 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-10-2012
Листовка Листовка шведски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-10-2012
Листовка Листовка норвежки 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-10-2012
Листовка Листовка исландски 29-10-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-10-2012

Преглед на историята на документите