Starlix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

натеглинид

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

A10BX03

INN (Международно Name):

nateglinide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Nateglinide е показан за комбинирана терапия с метформин при пациенти с тип 2 диабет недостатъчно добре контролирани въпреки максимално поносима доза метформин сам.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-04-03

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
STARLIX 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
STARLIX 120 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
STARLIX 180 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
натеглинид (nateglinide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Starlix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Starlix
3.
Как да приемате Starlix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Starlix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
STARLIX 60 mg филмирани таблетки
STARLIX 120 mg филмирани таблетки
STARLIX 180 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
STARLIX 60 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
натеглинид (nateglinide).
_Помощно вещество с известно действие_
Лактоза монхидрат: 141,5 mg в таблетка.
STARLIX 120 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 120 mg
натеглинид (nateglinide).
_Помощно вещество с известно действие_
Лактоза монхидрат: 283 mg в таблетка.
STARLIX 180 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 180 mg
натеглинид (nateglinide).
_Помощно вещество с известно действие_
Лактоза монхидрат: 214 mg в таблетка.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
STARLIX 60 mg филмирани таблетки
60 mg розови, кръгли, със скосен ръб
таблетки, със “STARLIX” отбелязано от
едната страна и
“60” от другата.
STARLIX 120 mg филмирани таблетки
120 mg жълти, елипсовидни таблетки, със
“STARLIX” отбелязано от едната страна и
“120” от
другата.
STARLIX 180 mg филмирани таблетки
180 mg червени, елипсовид
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-06-2022
Листовка Листовка чешки 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-06-2022
Листовка Листовка датски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-06-2022
Листовка Листовка немски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-06-2022
Листовка Листовка естонски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-06-2022
Листовка Листовка гръцки 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-06-2022
Листовка Листовка английски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-06-2022
Листовка Листовка френски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-06-2022
Листовка Листовка италиански 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-06-2022
Листовка Листовка латвийски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-06-2022
Листовка Листовка литовски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-06-2022
Листовка Листовка унгарски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-06-2022
Листовка Листовка малтийски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-06-2022
Листовка Листовка нидерландски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-06-2022
Листовка Листовка полски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-06-2022
Листовка Листовка португалски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-06-2022
Листовка Листовка румънски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-06-2022
Листовка Листовка словашки 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-06-2022
Листовка Листовка словенски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-06-2022
Листовка Листовка фински 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-06-2022
Листовка Листовка шведски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-06-2022
Листовка Листовка норвежки 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-06-2022
Листовка Листовка исландски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-06-2022
Листовка Листовка хърватски 28-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите