Riprazo HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Алискирен, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09XA52

INN (Международно Name):

aliskiren, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония при възрастни. Riprazo NST е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. Rirpozo NST е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-04-13

Листовка

                147
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
148
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RIPRAZO HCT 150 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RIPRAZO HCT 150 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RIPRAZO HCT 300 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RIPRAZO HCT 300 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Алискирен/хидрохлоротиазид
(Aliskiren/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Riprazo HCT и за какво
се използва
2.
Преди да приемете Riprazo HCT
3.
Как да приемате Riprazo HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Riprazo HCT
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIPRAZO HCT И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Riprazo HCT таблетки 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Riprazo HCT 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат) и
12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
Помощни вещества: Всяка таблетка
съдържа 25 mg лактоза монохидрат и 24,5 mg
пшенично
нишесте.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бяла, двойноизпъкнала, овална
филмирана таблетка с отпечатано “LCI”
от едната страна и
“NVR” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Riprazo HCT е показан при пациенти, чието
артериално налягане не се контролира
адекватно
при самостоятелно прилагане на
алискирен или хидрохлоротиазид.
Riprazo HCT е показан като заместителна
терапия при пациенти, при които е
постигнат
адекватен контрол на артериалното
налягане с алискирен и
хидрохлоротиазид, прилагани
едновременно в доза същата, както във
фиксираната комбинация.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчваната 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-09-2012
Листовка Листовка чешки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-09-2012
Листовка Листовка датски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-09-2012
Листовка Листовка немски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-09-2012
Листовка Листовка естонски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-09-2012
Листовка Листовка гръцки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-09-2012
Листовка Листовка английски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-09-2012
Листовка Листовка френски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-09-2012
Листовка Листовка италиански 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-09-2012
Листовка Листовка латвийски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-09-2012
Листовка Листовка литовски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-09-2012
Листовка Листовка унгарски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-09-2012
Листовка Листовка малтийски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-09-2012
Листовка Листовка нидерландски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-09-2012
Листовка Листовка полски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-09-2012
Листовка Листовка португалски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-09-2012
Листовка Листовка румънски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-09-2012
Листовка Листовка словашки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-09-2012
Листовка Листовка словенски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-09-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-09-2012
Листовка Листовка фински 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-09-2012
Листовка Листовка шведски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-09-2012
Листовка Листовка норвежки 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-09-2012
Листовка Листовка исландски 20-09-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-09-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите