Panretin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

panretin

eisai gmbh - алитретиноина - Саркома, Капоши - Антинеопластични средства - panretin гел е предназначен за локално лечение на кожни лезии при пациенти с придобити-дефицит в имунната синдром (СПИН)-ревюта сарком на Капоши (sc), когато:поражението не изъязвленной или lymphoedematous, и;лечение висцеральные и ПОЛИЦАЙ не се изисква и обриви не отговаря на системните антиретровирусна терапия и лъчева терапия или химиотерапия не са подходящи.

Inovelon Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

inovelon

eisai gmbh - rufinamide - епилепсия - Противоэпилептические средства, - inovelon е показан като допълнителна терапия при лечение на гърчове, свързани със синдром на Леннокса Гасто при пациенти с 4 и повече години.

Fycompa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

fycompa

eisai gmbh - perampanel - Епилепси, частично - Противоэпилептические средства, други противоэпилептические средства - fycompa е показан за допълнителното лечение на парциални пристъпи със или без вторично генерализирани припадъци при възрастни и подрастващи пациенти на възраст от 12 години с епилепсия. fycompa е показан за допълнителна терапия, е на първо място генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и подрастващи пациенти на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Halaven Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halaven

eisai gmbh - Эрибулин - breast neoplasms; liposarcoma - Антинеопластични средства - Монотерапията с halaven е показана за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, които са напреднали след поне една химиотерапевтична схема за напреднало заболяване (вж. Точка 5. Предишната терапия трябва да включва антрациклин и таксан, освен ако пациентите не са подходящи за тези лечения. halaven е показан за лечение на възрастни пациенти с неоперабельной липосаркома, които са получили до антрациклин-съдържаща терапия (ако негодни) за доминиращия или метастатичен заболяване (виж раздел 5.

Kisplyx Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kisplyx

eisai gmbh - ленавиниб месилат - Карцином, бъбречна клетка - Антинеопластични средства - kisplyx is indicated for the treatment of adults with advanced renal cell carcinoma (rcc):in combination with pembrolizumab, as first-line treatment (see section 5. in combination with everolimus, following one prior vascular endothelial growth factor (vegf)-targeted therapy.

Targretin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

targretin

eisai gmbh - бексаротен - Лимфом, Т-клетки, кожен - Антинеопластични средства - targretin капсули са показани за лечение на кожни прояви на напреднал етап кожен Т-клетъчен лимфом (ctcl) пациенти рефрактерни на поне един системно лечение.

Lenvima Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lenvima

eisai gmbh - ленавиниб месилат - Тироидни неоплазми - Антинеопластични средства - lenvima включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с белег, локално-напреднал или метастазирал, диференцирани (папиллярный/фолликулярный/hürthle клетъчния) рак на щитовидната жлеза (диагностичен код за повреда), рефрактерным до радиоактивному Йоду (Рай). lenvima включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с предварителни или неоперабельной гепатоцеллюлярной карцином (hcc), които са получени не по-рано от системната терапия.

Zonegran Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zonegran

amdipharm limited - зонизамид - Епилепси, частично - Противоэпилептические средства, - zonegran е посочено като:монотерапии при лечение на парциальных гърчове с или без вторична генерализации при възрастни за първи път е поставена диагноза епилепсия;допълнителна терапия при лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации при възрастни, юноши и деца на възраст от шест и по-висока.

Skyrizi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

skyrizi

abbvie deutschland gmbh & co. kg - risankizumab - psoriasis; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - plaque psoriasisskyrizi is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adults who are candidates for systemic therapy. psoriatic arthritisskyrizi, alone or in combination with methotrexate (mtx), is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adults who have had an inadequate response or who have been intolerant to one or more disease-modifying antirheumatic drugs (dmards).

Sarclisa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sarclisa

sanofi-aventis groupe  - isatuximab - Множествена миелома - Антинеопластични средства - sarclisa is indicated: in combination with pomalidomide and dexamethasone, for the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple myeloma (mm) who have received at least two prior therapies including lenalidomide and a proteasome inhibitor (pi) and have demonstrated disease progression on the last therapy. in combination with carfilzomib and dexamethasone, for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy (see section 5.