Fycompa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

perampanel

Предлага се от:

Eisai GmbH

АТС код:

N03AX22

INN (Международно Name):

perampanel

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства, други противоэпилептические средства

Терапевтична област:

Епилепси, частично

Терапевтични показания:

Fycompa е показан за допълнителното лечение на парциални пристъпи със или без вторично генерализирани припадъци при възрастни и подрастващи пациенти на възраст от 12 години с епилепсия. Fycompa е показан за допълнителна терапия, е на първо място генерализованных тонико-клонические на гърчове при възрастни и подрастващи пациенти на 12 години с идиопатична генерализирана епилепсия.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-07-23

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FYCOMPA 2 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FYCOMPA 4 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FYCOMPA 6 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FYCOMPA 8 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FYCOMPA 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
FYCOMPA 12 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Перампанел (Perampanel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Fycompa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Fycompa
3.
Как да приемате Fycompa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fycompa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА FYCOMP
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fycompa 2 mg филмирани таблетки
Fycompa 4 mg филмирани таблетки
Fycompa 6 mg филмирани таблетки
Fycompa 8 mg филмирани таблетки
Fycompa 10 mg филмирани таблетки
Fycompa 12 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Fycompa 2 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 2 mg
перампанел (perampanel).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка от 2 mg съдържа 78,5 mg
лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Fycompa 4 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 4 mg
перампанел (perampanel).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка от 4 mg съдържа 157,0 mg
лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Fycompa 6 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 6 mg
перампанел (perampanel).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка от 6 mg съдържа 151,0 mg
лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Fycompa 8 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 8 mg
перампанел (perampanel).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка от 8 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-05-2023
Листовка Листовка чешки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-05-2023
Листовка Листовка датски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-05-2023
Листовка Листовка немски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-05-2023
Листовка Листовка естонски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-05-2023
Листовка Листовка гръцки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-05-2023
Листовка Листовка английски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-01-2021
Листовка Листовка френски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-05-2023
Листовка Листовка италиански 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-01-2021
Листовка Листовка латвийски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-01-2021
Листовка Листовка литовски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-05-2023
Листовка Листовка унгарски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-05-2023
Листовка Листовка малтийски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-01-2021
Листовка Листовка полски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-05-2023
Листовка Листовка португалски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-01-2021
Листовка Листовка румънски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-05-2023
Листовка Листовка словашки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-05-2023
Листовка Листовка словенски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-01-2021
Листовка Листовка фински 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-05-2023
Листовка Листовка шведски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-05-2023
Листовка Листовка норвежки 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-05-2023
Листовка Листовка исландски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-05-2023
Листовка Листовка хърватски 10-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите