Inovelon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Rufinamide

Предлага се от:

Eisai GmbH

АТС код:

N03AF03

INN (Международно Name):

rufinamide

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Inovelon е показан като допълнителна терапия при лечение на гърчове, свързани със синдром на Леннокса Гасто при пациенти с 4 и повече години.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-16

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INOVELON 100 MG, ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INOVELON 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INOVELON 400 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Руфинамид (Rufinamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте лекаря или
фармацевта.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
от това, че признаците на тяхното
заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Inovelon и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Inovelon
3.
Как да използвате Inovelon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Inovelon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INOVELON И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Inovelon съдържа ле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Inovelon 100 mg филмирани таблетки
Inovelon 200 mg филмирани таблетки
Inovelon 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Перорална таблетка
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
руфинамид (_rufinamide_).
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
руфинамид (_rufinamide_).
Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg
руфинамид (_rufinamide_).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка 100 mg съдържа
20 mg (под формата на лактоза
монохидрат).
Всяка филмирана таблетка 200 mg съдържа
40 mg (под формата на лактоза
монохидрат).
Всяка филмирана таблетка 400 mg съдържа
80 mg (под формата на лактоза
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
100 mg: Розова, овална, леко изпъкнала, с
дължина приблизително 10,2 mm, с
делителна черта
от двете страни, с изпъкнало релефно
означение „Є261“ от едната страна и
без нищо от другата
страна. Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
200 mg: Розова, овална, леко изпъкнала, с
дължина приблизително 15,2 mm, с
делителна черта
от двете страни, с изпъкнало релефно
означен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-12-2023
Листовка Листовка чешки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-12-2023
Листовка Листовка датски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-12-2023
Листовка Листовка немски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-12-2023
Листовка Листовка естонски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-12-2023
Листовка Листовка гръцки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-12-2023
Листовка Листовка английски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-08-2018
Листовка Листовка френски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-12-2023
Листовка Листовка италиански 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-08-2018
Листовка Листовка латвийски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-08-2018
Листовка Листовка литовски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-12-2023
Листовка Листовка унгарски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-12-2023
Листовка Листовка малтийски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-08-2018
Листовка Листовка полски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-12-2023
Листовка Листовка португалски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-08-2018
Листовка Листовка румънски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-12-2023
Листовка Листовка словашки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-12-2023
Листовка Листовка словенски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-08-2018
Листовка Листовка фински 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-12-2023
Листовка Листовка шведски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-12-2023
Листовка Листовка норвежки 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-12-2023
Листовка Листовка исландски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-12-2023
Листовка Листовка хърватски 06-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите