Lenvima

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ленавиниб месилат

Предлага се от:

Eisai GmbH

АТС код:

L01XE

INN (Международно Name):

lenvatinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Тироидни неоплазми

Терапевтични показания:

Lenvima включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с белег, локално-напреднал или метастазирал, диференцирани (папиллярный/фолликулярный/Hürthle клетъчния) рак на щитовидната жлеза (диагностичен код за повреда), рефрактерным до радиоактивному Йоду (Рай). Lenvima включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с предварителни или неоперабельной гепатоцеллюлярной карцином (HCC), които са получени не по-рано от системната терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-05-28

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LENVIMA 4 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
LENVIMA 10 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ленватиниб (lenvatinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява LENVIMA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете LENVIMA
3.
Как да приемате LENVIMA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате LENVIMA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LENVIMA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LENVIMA
LENVIMA е лекарство, което съдържа
активното в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LENVIMA 4 mg твърди капсули
LENVIMA 10 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
LENVIMA 4 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 4 mg
ленватиниб (lenvatinib) (като мезилат).
LENVIMA 10 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 10 mg
ленватиниб (lenvatinib) (като мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
LENVIMA 4 mg
твърди капсули
Жълтеникаво-червено тяло и
жълтеникаво-червено капаче, с дължина
приблизително 14,3 mm,
маркирана с черно мастило с „Є“ върху
капачето и „LENV 4 mg“ върху тялото.
LENVIMA 10 mg твърди капсули
Жълто тяло и жълтеникаво-червено
капаче, с дължина приблизително 14,3 mm,
маркирана с
черно мастило с „Є“ върху капачето и
„LENV 10 mg“ върху тялото.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Диференциран карцином на щитовидната
жлеза (ДКЩЖ)
LENVIMA като монотерапия е показан за
лечение на възрастни пациенти с
прогресиращ,
локално напреднал или метастатичен,
диференциран
(папиларен/фоликуларен/Hürthle-
клетъчен) карцином на щитовидната
жлеза (ДКЩЖ), рефрактерен на
радиоактивен йод (РАЙ).
Хепатоцел
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-01-2024
Листовка Листовка чешки 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-01-2024
Листовка Листовка датски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-01-2024
Листовка Листовка немски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-01-2024
Листовка Листовка естонски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-01-2024
Листовка Листовка гръцки 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-01-2024
Листовка Листовка английски 18-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-06-2015
Листовка Листовка френски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-01-2024
Листовка Листовка италиански 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-12-2021
Листовка Листовка латвийски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-12-2021
Листовка Листовка литовски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-01-2024
Листовка Листовка унгарски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-01-2024
Листовка Листовка малтийски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-12-2021
Листовка Листовка нидерландски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-12-2021
Листовка Листовка полски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-01-2024
Листовка Листовка португалски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-12-2021
Листовка Листовка румънски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-01-2024
Листовка Листовка словашки 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-01-2024
Листовка Листовка словенски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-12-2021
Листовка Листовка фински 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-01-2024
Листовка Листовка шведски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-01-2024
Листовка Листовка норвежки 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-01-2024
Листовка Листовка исландски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-01-2024
Листовка Листовка хърватски 09-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите