Targretin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бексаротен

Предлага се от:

Eisai GmbH

АТС код:

L01XF03

INN (Международно Name):

bexarotene

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Лимфом, Т-клетки, кожен

Терапевтични показания:

Targretin капсули са показани за лечение на кожни прояви на напреднал етап кожен Т-клетъчен лимфом (CTCL) пациенти рефрактерни на поне един системно лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-03-29

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TARGRETIN 75 MG МЕКИ КАПСУЛИ
BEXAROTENE (БЕКСАРОТЕН)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо от това,
че признаците на тяхното заболяване
са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Targretin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Targretin
3.
Как да приемате Targretin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Targretin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТARGRETIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Targretin,
бексаротен, принадлежи към групата
лекарства, известни
като ретиноиди, к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Targretin 75 mg меки капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 75 mg бексаротен
(bexarotene).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: сорбитол
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Мека капсула
Почти бяла капсула, съдържаща течна
суспензия и напечатано означение
„Targretin”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Targretin е предназначен за лечение на
кожните прояви при възрастни пациенти
с
напреднал стадий на кожен Т-клетъчен
лимфом (CTCL), които са резистентни поне
на
едно системно лечение.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с бексаротен трябва да се
започне и поддържа само от лекари,
които имат опит
в лечението на пациенти с кожен
Т-клетъчен лимфом.
Дозировка
Препоръчителната начална доза е 300 mg/m
2
/ден. Изчисленията на началната доза
според
телесната повърхност са както следва:
ТАБЛИЦА 1
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА НАЧАЛНА ДОЗА
Ниво на началната доза (300 mg/m
2
/ден)
Брой на Targretin капсули
от 75 mg
Телесна повърхност
(
m
2
)
Обща дневна доза (mg/ден)
0,88 – 1,12
300
4
1,13 – 1,37
375
5
1,38 – 1,62
450
6
1,63 – 1,87
525
7
1,88 – 2,12
60
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-01-2022
Листовка Листовка чешки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-01-2022
Листовка Листовка датски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-01-2022
Листовка Листовка немски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-01-2022
Листовка Листовка естонски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-01-2022
Листовка Листовка гръцки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-01-2022
Листовка Листовка английски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-06-2018
Листовка Листовка френски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-01-2022
Листовка Листовка италиански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-06-2018
Листовка Листовка латвийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-06-2018
Листовка Листовка литовски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-01-2022
Листовка Листовка унгарски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-01-2022
Листовка Листовка малтийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-06-2018
Листовка Листовка нидерландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-06-2018
Листовка Листовка полски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-01-2022
Листовка Листовка португалски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-06-2018
Листовка Листовка румънски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-01-2022
Листовка Листовка словашки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-01-2022
Листовка Листовка словенски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-06-2018
Листовка Листовка фински 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-01-2022
Листовка Листовка шведски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-01-2022
Листовка Листовка норвежки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-01-2022
Листовка Листовка исландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-01-2022
Листовка Листовка хърватски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-06-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите