Zonegran

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

зонизамид

Предлага се от:

Amdipharm Limited

АТС код:

N03AX15

INN (Международно Name):

zonisamide

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

Епилепси, частично

Терапевтични показания:

Zonegran е посочено като:монотерапии при лечение на парциальных гърчове с или без вторична генерализации при възрастни за първи път е поставена диагноза епилепсия;допълнителна терапия при лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации при възрастни, юноши и деца на възраст от шест и по-висока.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-03-10

Листовка

                81
Б. ЛИСТОВКА
82
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZONEGRAN 25 MG, 50 MG И 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
зонизамид (zonisamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Zonegran и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zonegran
3.
Как да приемате Zonegran
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zonegran
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZONEGRAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zonegran съдържа активното вещество
зонизамид и се използва като
антиепилептично
лекарство.
Zonegran се изпо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zonegran 25 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
зонизамид (zonisamide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка твърда капсула съдържа 0,75 mg
хидрогенирано растително масло (от
соя).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула.
Бяло непрозрачно тяло и бяла
непрозрачна капачка с отпечатан
надпис “ZONEGRAN 25” в
черно.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zonegran e показан като:
•
монотерапия при лечението на
парциални гърчове, със или без
вторична генерализация, при
възрастни с новодиагностицирана
епилепсия (вж. точка 5.1);
•
допълнителна терапия при лечението на
парциални гърчове, със или без
вторична
генерализация, при възрастни, юноши и
деца на възраст 6 и повече години.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка – възрастни
_Покачване и поддържане на дозата _
Zonegran може да се приема като
монотерапия или да се добавя към
съществуваща терапия при
възрастни. Дозата трябва да се титрира
въз основа на клиничния ефект.
Препоръчителните дози
за покачв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-02-2023
Листовка Листовка чешки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-02-2023
Листовка Листовка датски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-02-2023
Листовка Листовка немски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-02-2023
Листовка Листовка естонски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-02-2023
Листовка Листовка гръцки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-02-2023
Листовка Листовка английски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-10-2013
Листовка Листовка френски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-02-2023
Листовка Листовка италиански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-10-2013
Листовка Листовка латвийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-10-2013
Листовка Листовка литовски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-02-2023
Листовка Листовка унгарски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-02-2023
Листовка Листовка малтийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-10-2013
Листовка Листовка полски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-02-2023
Листовка Листовка португалски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-10-2013
Листовка Листовка румънски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-02-2023
Листовка Листовка словашки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-02-2023
Листовка Листовка словенски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-10-2013
Листовка Листовка фински 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-02-2023
Листовка Листовка шведски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-02-2023
Листовка Листовка норвежки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-02-2023
Листовка Листовка исландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-02-2023
Листовка Листовка хърватски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите