Prevenar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prevenar

pfizer limited - pneumococcal oligosaccharide serotype 18c, pneumococcal polysaccharide serotype 19f, pneumococcal polysaccharide serotype 23f, pneumococcal polysaccharide serotype 4, pneumococcal polysaccharide serotype 6b, pneumococcal polysaccharide serotype 9v, pneumococcal polysaccharide serotype 14 - pneumococcal infections; immunization - Ваксини - Активна имунизация срещу болест, причинена от streptococcus pneumoniae серотипове 4, 6b, 9v, 14, 18 c, 19е и 23f (включително сепсис, менингит, пневмония, бактериемия и остър отит) при бебета и деца от два месеца до пет години на възраст. Използването на Превенар трябва да се определя въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид влиянието на инвазивни заболявания в различните възрастови групи, както и променливостта на серотип на епидемиологията в различни географски райони.

Prevenar 13 Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prevenar 13

pfizer europe ma eeig - pneumococcal polysaccharide serotype 1, pneumococcal polysaccharide serotype 3, pneumococcal polysaccharide serotype 4, pneumococcal polysaccharide serotype 5, pneumococcal polysaccharide serotype 6a, pneumococcal polysaccharide serotype 6b, pneumococcal polysaccharide serotype 7f, pneumococcal polysaccharide serotype 9v, pneumococcal polysaccharide serotype 14, pneumococcal polysaccharide serotype 18c, pneumococcal polysaccharide serotype 19a, pneumococcal polysaccharide serotype 19f, pneumococcal polysaccharide serotype 23f - pneumococcal infections; immunization - Ваксини - Активна имунизация за предотвратяване на инвазивни заболявания, пневмония и остър отит на средното ухо, причинени от streptococcus pneumoniae при бебета, деца и юноши от 6 седмици до 17 годишна възраст. Активна имунизация за профилактика на инвазивни заболявания, причинени от streptococcus pneumoniae при възрастни ≥18 години и по-възрастни хора. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за информация относно защитата срещу специфични пневмококови серотипове. Използването на Превенар 13 трябва да се определи въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид рискът от инвазивни заболявания в различните възрастови групи, в основата на съпътстващи заболявания, както и вариабельность серотипа на епидемиологията в различни географски райони.

Synflorix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

synflorix

glaxosmithkline biologicals s.a. - pneumococcal polysaccharide serotype 23f, pneumococcal polysaccharide serotype 4, pneumococcal polysaccharide serotype 5, pneumococcal polysaccharide serotype 6b, pneumococcal polysaccharide serotype 7f, pneumococcal polysaccharide serotype 9v, pneumococcal polysaccharide serotype 1, pneumococcal polysaccharide serotype 14, pneumococcal polysaccharide serotype 18c, pneumococcal polysaccharide serotype 19f - pneumococcal infections; immunization - Ваксини - Активна имунизация срещу инвазивно заболяване и остър отит на средното ухо, причинени от streptococcus pneumoniae при бебета и деца от шест седмици нагоре до пет години на възраст. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 в продуктовата информация за информация за защита срещу специфични пневмококови серотипове. Прилагането на ваксината synflorix трябва да се определя въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид влиянието на инвазивни заболявания в различните възрастови групи, както и променливостта на серотип на епидемиологията в различни географски райони.

Humalog Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

humalog

eli lilly nederland b.v. - инсулин лиспро - Захарен диабет - Лекарства, използвани при диабет - За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза. humalog е показан и за първоначалната стабилизация на захарния диабет.

Qtern Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

qtern

astra zeneca ab - Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат - diabetes mellitus, type 2; diabetes mellitus; nutritional and metabolic diseases; metabolic diseases; glucose metabolism disorders - Лекарства, използвани при диабет - qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.

ProMeris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

promeris

pfizer limited  - метафлумизон - ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди - Котки - Лечение и предотвратяване на нападения от бълхи (ctenocephalides canis и c. felis) при котки. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от терапевтичната стратегия за алергичен дерматит при бълхи (fad).

Thorinane Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

thorinane

pharmathen s.a. - еноксапарин натрий - Венозен тромбоемболизъм - Антитромботични агенти - thorinane е показан за възрастни за: - профилактика на венозна тромбоэмболии, особено при пациенти, подложени на ортопедични или обща хирургия. - Профилактика на венозна тромбоэмболии при пациенти, прикованных до леглото поради остри заболявания, включително остра сърдечна недостатъчност, остра дихателна недостатъчност, тежки инфекции, както и влошаване на ревматични заболявания, водещи до спиране от движение на пациента (отнася се за силни 40 мг/0. 4 мл). - Лечение на дълбока венозна тромбоза (дълбока венозна тромбоза), усложнен или неосложненным развитието на ТЭЛА. - Лечение на нестабилна ангина и non-q миокарден инфаркт вълна, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask). - Лечение на остър инфарктом на миокарда с възхода на st сегмент (ИМПЅТ), включително и на пациенти, които се лекуват консервативно или кой ще бъде по-късно да мине перкутанна транслюминальная коронарна ангиопластика (отношение на силните страни на 60 мг/0. 6 мл, 80 мг/0. 8 мл и 100 мг/1 мл). - Профилактика на съсирването на кръвта в системата ин кръвообращението по време на гемодиализа. Профилактика и лечение на различни заболявания, свързани с съсиреци кръв при възрастни.

Evusheld Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

evusheld

astrazeneca ab - tixagevimab, cilgavimab - covid-19 virus infection - prevention of covid-19.

Eperzan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eperzan

glaxosmithkline trading services limited - albiglutide - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, използвани при диабет - eperzan е показан за лечение на захарен диабет тип 2 при възрастни за подобряване на гликемичния контрол, като:monotherapywhen диета и физически упражнения сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол при пациенти, за които прилагането на метформина се счита за непрактично поради противопоказания или непоносимост. Добави в комбинация от терапия в комбинация с други сахароснижающих лекарства, включително и на базалния инсулин, когато те, заедно с диета и физически упражнения не гарантират адекватен гликемичен контрол (виж раздел 4. 4 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Rapamune Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rapamune

pfizer europe ma eeig - Сиролимус - graft rejection; kidney transplantation - Имуносупресори - rapamune е показан за профилактика на отхвърляне на орган при възрастни пациенти при нисък до умерен имунологичен риск, получаващи бъбречна трансплантация. Препоръчва се Рапамун да бъдат използвани в комбинация с микроэмульсией циклоспорина и с кортикостероиди в продължение на 2 до 3 месеца. Рапамун може да бъде продължено като поддържаща терапия с кортикостероиди, само ако циклоспорин микроэмульсия може постепенно да бъде прекратено. Рапамун е показан за лечение на пациенти с единични лимфангиолейомиоматоз с умерена болест на белите дробове или намалена функция на белите дробове .