Prevenar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

pneumococcal oligosaccharide serotype 18C, Pneumococcal polysaccharide serotype 19F, Pneumococcal polysaccharide serotype 23F, Pneumococcal polysaccharide serotype 4, Pneumococcal polysaccharide serotype 6B, Pneumococcal polysaccharide serotype 9V, Pneumococcal polysaccharide serotype 14

Предлага се от:

Pfizer Limited

АТС код:

J07AL02

INN (Международно Name):

pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Pneumococcal Infections; Immunization

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу болест, причинена от Streptococcus pneumoniae серотипове 4, 6B, 9V, 14, 18 C, 19е и 23F (включително сепсис, менингит, пневмония, бактериемия и остър отит) при бебета и деца от два месеца до пет години на възраст. Използването на Превенар трябва да се определя въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид влиянието на инвазивни заболявания в различните възрастови групи, както и променливостта на серотип на епидемиологията в различни географски райони.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-02-02

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREVENAR ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
АДСОРБИРАНА ПНЕВМОКОКОВА ЗАХАРИДНА
КОНЮГАТНА ВАКСИНА
(PNEUMOCOCCAL SACCHARIDE CONJUGATED VACCINE, ADSORBED)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДЕТЕТО ВИ ДА ПОЛУЧИ ТАЗИ
ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Prevenar и за какво се
използва
2.
Преди детето Ви да получи Prevenar
3.
Как се дава Prevenar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Prevenar
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREVENAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Prevenar е пневмококова ваксина. Prevenar се
дава на деца от 2 месеца до 5 години, за
да
спомогне да ги предпази от болести
като: менингит, сепсис или бактериемия
(бактерии в
кръвта), пневмония и ушна инфекция,
причинени от седем типа бактерии_
Streptococcus _
_pneumon
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prevenar инжекционна суспензия
Адсорбирана пневмококова захаридна
конюгатна ваксина
_[Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, adsorbed]_
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 0,5 ml съдържа:
Пневмококов полизахарид серотип 4
(_pneumococcal polysaccharide serotype 4_)*
2 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 6B
(_pneumococcal polysaccharide serotype 6B_)*
4 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 9V
(_pneumococcal polysaccharide serotype 9V_)*
2 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 14
(_pneumococcal polysaccharide serotype 14_)*
2 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 18C
(_pneumococcalpolysaccharide serotype 18C_)*
2 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 19F
(_pneumococcal polysaccharide serotype 19F_)*
2 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 23F
(_pneumococcal polysaccharide serotype 23F_)*
2 микрограма
* Конюгиран с белтък-носител CRM
197
и адсорбиран върху алуминиев фосфат
(0,5 mg)
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Ваксината представлява хомогенна
бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Активна имунизация срещу заболяванe,

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2017
Листовка Листовка чешки 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2017
Листовка Листовка датски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2017
Листовка Листовка немски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2017
Листовка Листовка естонски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2017
Листовка Листовка гръцки 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2017
Листовка Листовка английски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-11-2017
Листовка Листовка френски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2017
Листовка Листовка италиански 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-11-2017
Листовка Листовка латвийски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-11-2017
Листовка Листовка литовски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2017
Листовка Листовка унгарски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2017
Листовка Листовка малтийски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-11-2017
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-11-2017
Листовка Листовка полски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2017
Листовка Листовка португалски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-11-2017
Листовка Листовка румънски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2017
Листовка Листовка словашки 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2017
Листовка Листовка словенски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-11-2017
Листовка Листовка фински 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2017
Листовка Листовка шведски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2017
Листовка Листовка норвежки 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2017
Листовка Листовка исландски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2017
Листовка Листовка хърватски 24-11-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите