Humalog

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин лиспро

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

A10AB04, A10AD04

INN (Международно Name):

insulin lispro

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет

Терапевтични показания:

За лечение на възрастни и деца със захарен диабет, които се нуждаят от инсулин за поддържане на нормална глюкозна хомеостаза. Humalog е показан и за първоначалната стабилизация на захарния диабет.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1996-04-30

Листовка

                111
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
ВЪНШНА КУТИЯ – TEMPO PEN. ОПАКОВКА ПО 5
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Humalog 100 единици/ml Tempo Pen инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
инсулин лиспро
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО
Един ml разтвор съдържа 100 единици
инсулин лиспро (еквивалентни на 3,5 mg).
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: глицерол, цинков
оксид, двуосновен натриев фосфат 7H
2
O с
_m_
-крезол като
консервант във вода за инжекции.
Натриев хидроксид и/или
хлороводородна киселина могат да
бъдат използвани за корекция на
киселинността. За допълнителна
информация вижте
листовката
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Инжекционен разтвор
5 писалки по 3 ml.
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Преди употреба прочетете листовката.
Подкожно приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Humalog 100 единици/ml инжекционен разтвор
във флакон
Humalog 100 единици/ml инжекционен разтвор в
патрон
Humalog 100 единици/ml KwikPen инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Humalog 100 единици/ml Junior KwikPen инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
Humalog 100 единици/ml Tempo Pen инжекционен
разтвор в предварително напълнена
писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър съдържа 100 единици
инсулин лиспро* (insulin lispro) (еквивалент
на 3,5mg).
Флакон
Всеки флакон съдържа 1 000 единици
инсулин лиспро в 10 ml разтвор.
Патрон
Всеки патрон съдържа 300 единици
инсулин лиспро в 3 ml разтвор.
KwikPen и Tempo Pen
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
лиспро в 3 ml разтвор.
Всяка предварително напълнена
писалка доставя 1-60 единици на стъпки
по 1 единица.
Junior KwikPen
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 300 единици инсулин
лиспро в 3 ml разтвор.
Всяка писалка Junior KwikPen доставя 0,5 – 30
единици на стъпки по 0,5 единици.
*получен от
_E.coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-10-2021
Листовка Листовка чешки 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-10-2021
Листовка Листовка датски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-10-2021
Листовка Листовка немски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-10-2021
Листовка Листовка естонски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-10-2021
Листовка Листовка гръцки 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-10-2021
Листовка Листовка английски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-03-2020
Листовка Листовка френски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-10-2021
Листовка Листовка италиански 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-03-2020
Листовка Листовка латвийски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-03-2020
Листовка Листовка литовски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-10-2021
Листовка Листовка унгарски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-10-2021
Листовка Листовка малтийски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-03-2020
Листовка Листовка нидерландски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-03-2020
Листовка Листовка полски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-10-2021
Листовка Листовка португалски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-03-2020
Листовка Листовка румънски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-10-2021
Листовка Листовка словашки 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-10-2021
Листовка Листовка словенски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-03-2020
Листовка Листовка фински 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-10-2021
Листовка Листовка шведски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-10-2021
Листовка Листовка норвежки 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-10-2021
Листовка Листовка исландски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-10-2021
Листовка Листовка хърватски 05-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-10-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите