Eperzan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Albiglutide

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

АТС код:

A10BJ04

INN (Международно Name):

albiglutide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Eperzan е показан за лечение на захарен диабет тип 2 при възрастни за подобряване на гликемичния контрол, като:MonotherapyWhen диета и физически упражнения сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол при пациенти, за които прилагането на метформина се счита за непрактично поради противопоказания или непоносимост. Добави в комбинация от терапия в комбинация с други сахароснижающих лекарства, включително и на базалния инсулин, когато те, заедно с диета и физически упражнения не гарантират адекватен гликемичен контрол (виж раздел 4. 4 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-03-20

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EPERZAN 30 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Албиглутид (Albiglutide)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи
бързото установяване на нова
информация относно безопасността.
Можете да дадете
своя принос като съобщите всяка
нежелана реакция, която сте получили.
За начина на
съобщаване на нежелани реакции вижте
края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
медицинска сестра
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eperzan 30 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Eperzan 50 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Eperzan 30 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всяка писалка доставя 30 mg албиглутид
(albiglutide) на доза от 0,5 ml след разтваряне.
Eperzan 50 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Всяка писалка доставя 50 mg албиглутид
(albiglutide) на доза от 0,5 ml след разтваряне.
Албиглутид е рекомбинантен фузионен
протеин, съставен от две копия на
секвенция от
30 аминокиселини на модифициран
човешки глюкагон-подобен пептид 1,
генетично свързани в
серии към човешки албумин.
Албиглутид е произведен в клетки на
_Saccharomyces cerevisiae_
чрез рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2019
Листовка Листовка чешки 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2019
Листовка Листовка датски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2019
Листовка Листовка немски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2019
Листовка Листовка естонски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2019
Листовка Листовка гръцки 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2019
Листовка Листовка английски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-02-2019
Листовка Листовка френски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2019
Листовка Листовка италиански 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-02-2019
Листовка Листовка латвийски 18-10-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-02-2019
Листовка Листовка литовски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2019
Листовка Листовка унгарски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2019
Листовка Листовка малтийски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-02-2019
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-02-2019
Листовка Листовка полски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2019
Листовка Листовка португалски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-02-2019
Листовка Листовка румънски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2019
Листовка Листовка словашки 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2019
Листовка Листовка словенски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-02-2019
Листовка Листовка фински 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2019
Листовка Листовка шведски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2019
Листовка Листовка норвежки 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2019
Листовка Листовка исландски 18-10-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2017
Листовка Листовка хърватски 20-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-02-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите