Prevenar 13

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Pneumococcal polysaccharide serotype 1, Pneumococcal polysaccharide serotype 3, Pneumococcal polysaccharide serotype 4, Pneumococcal polysaccharide serotype 5, Pneumococcal polysaccharide serotype 6A, Pneumococcal polysaccharide serotype 6B, Pneumococcal polysaccharide serotype 7F, Pneumococcal polysaccharide serotype 9V, Pneumococcal polysaccharide serotype 14, Pneumococcal polysaccharide serotype 18C, Pneumococcal polysaccharide serotype 19A, Pneumococcal polysaccharide serotype 19F, Pneumococcal polysaccharide serotype 23F

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J07AL02

INN (Международно Name):

pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Pneumococcal Infections; Immunization

Терапевтични показания:

Активна имунизация за предотвратяване на инвазивни заболявания, пневмония и остър отит на средното ухо, причинени от Streptococcus pneumoniae при бебета, деца и юноши от 6 седмици до 17 годишна възраст. Активна имунизация за профилактика на инвазивни заболявания, причинени от Streptococcus pneumoniae при възрастни ≥18 години и по-възрастни хора. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 за информация относно защитата срещу специфични пневмококови серотипове. Използването на Превенар 13 трябва да се определи въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид рискът от инвазивни заболявания в различните възрастови групи, в основата на съпътстващи заболявания, както и вариабельность серотипа на епидемиологията в различни географски райони.

Каталог на резюме:

Revision: 45

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-09

Листовка

                103
Б. ЛИСТОВКА
104
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PREVENAR 13 ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
пневмококова полизахаридна конюгатна
ваксина (13-валентна, адсорбирана)
[pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ПРИЕМЕТЕ
ТАЗИ
ВАКСИНА, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА
ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Тази ваксина е предписана единствено
и лично на Вас или Вашето дете. Не я
преотстъпвайте на други хора.
-
Ако Вие или Вашето дете получите
някакви нежелани реакции уведомете
Вашия лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Prevenar 13 и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да приемете Prevenar 13
3.
Как се прилага Prevenar 13
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Prevenar 13
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PREVENAR 13 И ЗА КАКВО
С
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Prevenar 13 инжекционна суспензия
пневмококова полизахаридна конюгатна
ваксина (13-валентна, адсорбирана)
[pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)]
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
Пневмококов полизахарид серотип 1
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 1_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 3
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 3_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 4
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 4_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 5
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 5_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 6A
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 6A_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 6B
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 6B_
_1_
)
4,4 µg
Пневмококов полизахарид серотип 7F
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 7F_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 9V
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 9V_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 14
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 14_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 18C
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 18C_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 19A
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 19A_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 19F
1
(_Pneumococcal polysaccharide serotype 19F_
_1_
)
2,2 µg
Пневмококов полизахарид серотип 23F
1
(_Pneumo
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2021
Листовка Листовка чешки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2021
Листовка Листовка датски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2021
Листовка Листовка немски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2021
Листовка Листовка естонски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2021
Листовка Листовка гръцки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2021
Листовка Листовка английски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-05-2015
Листовка Листовка френски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2021
Листовка Листовка италиански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-05-2015
Листовка Листовка латвийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-05-2015
Листовка Листовка литовски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2021
Листовка Листовка унгарски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2021
Листовка Листовка малтийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-05-2015
Листовка Листовка полски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2021
Листовка Листовка португалски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-05-2015
Листовка Листовка румънски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2021
Листовка Листовка словашки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2021
Листовка Листовка словенски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-05-2015
Листовка Листовка фински 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2021
Листовка Листовка шведски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2021
Листовка Листовка норвежки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2021
Листовка Листовка исландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2021
Листовка Листовка хърватски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите