Synflorix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Pneumococcal polysaccharide serotype 23F, Pneumococcal polysaccharide serotype 4, Pneumococcal polysaccharide serotype 5, Pneumococcal polysaccharide serotype 6B, Pneumococcal polysaccharide serotype 7F, Pneumococcal polysaccharide serotype 9V, Pneumococcal polysaccharide serotype 1, Pneumococcal polysaccharide serotype 14, Pneumococcal polysaccharide serotype 18C, Pneumococcal polysaccharide serotype 19F

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07AL52

INN (Международно Name):

pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Pneumococcal Infections; Immunization

Терапевтични показания:

Активна имунизация срещу инвазивно заболяване и остър отит на средното ухо, причинени от Streptococcus pneumoniae при бебета и деца от шест седмици нагоре до пет години на възраст. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 в продуктовата информация за информация за защита срещу специфични пневмококови серотипове. Прилагането на ваксината synflorix трябва да се определя въз основа на официални препоръки, като се вземе предвид влиянието на инвазивни заболявания в различните възрастови групи, както и променливостта на серотип на епидемиологията в различни географски райони.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-03-29

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SYNFLORIX ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Адсорбирана пневмококова
полизахаридна конюгатна ваксина
[Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ТАЗИ ВАКСИНА ДА БЪДЕ ПРИЛОЖЕНА
НА ДЕТЕТО
ВИ, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Тази ваксина е предписана лично на
Вашето дете. Не я преотстъпвайте на
други хора.
•
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Synflorix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Synflorix да
бъде приложена на детето Ви
3.
Как се прилага Synflorix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Synflorix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SYNFLORIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Synflorix e пневмококова конюгатна
ваксина. Ва
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Synflorix инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Synflorix инжекционна суспензия
Synflorix инжекционна суспензия в
многодозова опаковка (2 дози)
Synflorix инжекционна суспензия в
многодозова опаковка (4 дози)
Адсорбирана пневмококова
полизахаридна конюгатна ваксина
[Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)]
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
Пневмококов полизахарид серотип 1
1,2
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 1_
1,2
_)_
1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 4
1,2
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 4_
1,2
_)_
3 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 5
1,2
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 5_
1,2
_)_
1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 6B
1,2
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 6B_
1,2
_)_
1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 7F
1,2
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 7F_
1,2
_)_
1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 9V
1,2
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 9V_
1,2
_)_
1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 14
1,2
(
_Pneumococcal polysaccharide serotype 14_
1,2
)
1 микрограм
Пневмококов полизахарид серотип 18C
1,3
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 18C_
1,3
_)_
3 микрограма
Пневмококов полизахарид серотип 19F
1,4
_(Pneumococcal polysaccharide serotype 19F_
1,4
_)_
3 ми
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-05-2023
Листовка Листовка чешки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-05-2023
Листовка Листовка датски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-05-2023
Листовка Листовка немски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-05-2023
Листовка Листовка естонски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-05-2023
Листовка Листовка гръцки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-05-2023
Листовка Листовка английски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-01-2018
Листовка Листовка френски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-05-2023
Листовка Листовка италиански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-01-2018
Листовка Листовка латвийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-01-2018
Листовка Листовка литовски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-05-2023
Листовка Листовка унгарски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-05-2023
Листовка Листовка малтийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-01-2018
Листовка Листовка полски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-05-2023
Листовка Листовка португалски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-01-2018
Листовка Листовка румънски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-05-2023
Листовка Листовка словашки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-05-2023
Листовка Листовка словенски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-01-2018
Листовка Листовка фински 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-05-2023
Листовка Листовка шведски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-05-2023
Листовка Листовка норвежки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-05-2023
Листовка Листовка исландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-05-2023
Листовка Листовка хърватски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите