ProMeris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

метафлумизон

Предлага се от:

Pfizer Limited 

АТС код:

QP53AX25

INN (Международно Name):

metaflumizone

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди

Терапевтични показания:

Лечение и предотвратяване на нападения от бълхи (Ctenocephalides canis и C. felis) при котки. Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от терапевтичната стратегия за алергичен дерматит при бълхи (FAD).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-12-19

Листовка

                Medicinal product no longer authorised
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
19
Medicinal product no longer authorised
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
PROMERIS SPOT-ON ЗА КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
Притежател на лиценза за употреба
Pfizer Limited
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
Wyeth Lederle Italia S.p.A.
18, Via Franco Gorgone
95121 Catania
Italy
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProMeris 160 мг Spot-on за малки котки
ProMeris 320 мг Spot-on за големи котки
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ
Всяки мл съдържа 200 мг метафлумизон
Всяка единична доза (пипета) от ProMeris
съдържа:
ОБЕМ ДОЗА В (МЛ)
МЕТАФЛУМИЗОН (МГ)
ProMeris за малки котки
(< 4 кг)
*
0,80 мл
160
ProMeris за големи котки
(> 4 кг)*
1,60 мл
320
*Поради ограниченото порстранство на
опаковката върху фолиото и на
пипетите, ще се
използват следните съкращения "S" и "L" ",
еквивалентни съответно на "малки" “и
“големи”
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За лечение и профилактика на
опаразитявания с бълхи (
_Ctenocephalides canis_
and
_C. felis_
) при
котки. Ветеринарномедицинският
продукт може да бъде ползван като част
от лечебна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Medicinal product no longer authorised
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Medicinal product no longer authorised
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ProMeris 160 мг Spot On
за малки котки
ProMeris 320 мг Spot On за големи котки
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всеки мл. съдържа 200 мг метафлумизон.
Всяка единична доза (пипета) от ProMeris
съдържа:
ОБЕМ ДОЗА В (МЛ)
МЕТАФЛУМИЗОН (МГ)
ProMeris за малки котки
(< 4 кг)
0,80 мл
160 мг
ProMeris за големи котки
(> 4 кг)
1,60 мл
320 мг
ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА:
За пълен списък на помощните вещества
виж точка 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Spot-on разтвор
С бистър жълт до кехлибарен цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки над 8 седмична възраст.
4.2.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За лечение и профилактика на
опаразитявания с бълхи (
_Ctenocephalides_
_canis _
и
_ C._
_felis_
.) при
котки. Ветеринарномедицинският
продукт може да бъде ползван като част
от лечебната
стратегия на алергични дерматити,
причинени от бълхи (FAD).
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при малки котенца
под 8 седмична възраст.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-07-2015
Листовка Листовка чешки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-07-2015
Листовка Листовка датски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-07-2015
Листовка Листовка немски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-07-2015
Листовка Листовка естонски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-07-2015
Листовка Листовка гръцки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-07-2015
Листовка Листовка английски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-07-2015
Листовка Листовка френски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-07-2015
Листовка Листовка италиански 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-07-2015
Листовка Листовка латвийски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-07-2015
Листовка Листовка литовски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-07-2015
Листовка Листовка унгарски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-07-2015
Листовка Листовка малтийски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-07-2015
Листовка Листовка полски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-07-2015
Листовка Листовка португалски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-07-2015
Листовка Листовка румънски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-07-2015
Листовка Листовка словашки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-07-2015
Листовка Листовка словенски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-07-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-07-2015
Листовка Листовка фински 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-07-2015
Листовка Листовка шведски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-07-2015
Листовка Листовка норвежки 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-07-2015
Листовка Листовка исландски 13-07-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите