Thorinane

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

еноксапарин натрий

Предлага се от:

Pharmathen S.A.

АТС код:

B01AB05

INN (Международно Name):

enoxaparin sodium

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Венозен тромбоемболизъм

Терапевтични показания:

Thorinane е показан за възрастни за: - профилактика на венозна тромбоэмболии, особено при пациенти, подложени на ортопедични или обща хирургия. - Профилактика на венозна тромбоэмболии при пациенти, прикованных до леглото поради остри заболявания, включително остра сърдечна недостатъчност, остра дихателна недостатъчност, тежки инфекции, както и влошаване на ревматични заболявания, водещи до спиране от движение на пациента (отнася се за силни 40 мг/0. 4 мл). - Лечение на дълбока венозна тромбоза (дълбока венозна тромбоза), усложнен или неосложненным развитието на ТЭЛА. - Лечение на нестабилна ангина и non-Q миокарден инфаркт вълна, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). - Лечение на остър инфарктом на миокарда с възхода на ST сегмент (ИМПЅТ), включително и на пациенти, които се лекуват консервативно или кой ще бъде по-късно да мине перкутанна транслюминальная коронарна ангиопластика (отношение на силните страни на 60 мг/0. 6 мл, 80 мг/0. 8 мл и 100 мг/1 мл). - Профилактика на съсирването на кръвта в системата ин кръвообращението по време на гемодиализа. Профилактика и лечение на различни заболявания, свързани с съсиреци кръв при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-09-14

Листовка

                146
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
147
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
THORINANE 2000 IU (20 MG)/0,2 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
натриев еноксапарин (enoxaparin sodium)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Thorinane 2000 IU (20 mg)/0,2 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
10 000 IU/ml (100 mg/ml) инжекционен разтвор
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа eноксапарин натрий
(еnoxaparin sodium)
2 000 IU анти-Xa активност (еквивалентни на
20 mg) в 0,2 ml вода за инжекции.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Еноксапарин натрий е биологично
вещество, получено чрез алкална
деполимеризация на
хепарин бензилов естер, получен от
свинска чревна лигавица.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
Бистър, безцветен до бледожълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Thorinane е показан при възрастни за:

Профилактика на венозна
тромбоемболична бол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-10-2019
Листовка Листовка чешки 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-10-2019
Листовка Листовка датски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-10-2019
Листовка Листовка немски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-10-2019
Листовка Листовка естонски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-10-2019
Листовка Листовка гръцки 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-10-2019
Листовка Листовка английски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-10-2019
Листовка Листовка френски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-10-2019
Листовка Листовка италиански 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-10-2019
Листовка Листовка латвийски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-10-2019
Листовка Листовка литовски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-10-2019
Листовка Листовка унгарски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-10-2019
Листовка Листовка малтийски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-10-2019
Листовка Листовка полски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-10-2019
Листовка Листовка португалски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-10-2019
Листовка Листовка румънски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-10-2019
Листовка Листовка словашки 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-10-2019
Листовка Листовка словенски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-10-2019
Листовка Листовка фински 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-10-2019
Листовка Листовка шведски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-10-2019
Листовка Листовка норвежки 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-10-2019
Листовка Листовка исландски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-10-2019
Листовка Листовка хърватски 24-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите