Qtern

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Саксаглиптин, dapagliflozin пропандиола монохидрат

Предлага се от:

Astra Zeneca AB

АТС код:

A10BD21

INN (Международно Name):

saxagliptin, dapagliflozin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Diabetes Mellitus, Type 2; Diabetes Mellitus; Nutritional and Metabolic Diseases; Metabolic Diseases; Glucose Metabolism Disorders

Терапевтични показания:

Qtern, фиксирани дози комбинация саксаглиптин и dapagliflozin, е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2:за подобряване на гликемичния контрол при метформина и/или сульфонилмочевины (Су) и един от однокомпонентных от Qtern не осигуряват адекватен гликемичен контрол,когато вече съм третирани със свободен комбинация от dapagliflozin и саксаглиптин. (Вж. раздели 4. 2, 4. 4, 4. 5 и 5. 1 според доклада за комбинация учи.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-07-15

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
QTERN 5 MG/10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
саксаглиптин/дапаглифлозин
(saxagliptin/dapagliflozin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар, или
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Qtern и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Qtern
3.
Как да приемате Qtern
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Qtern
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QTERN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Qtern съдържа активните вещества
саксаглиптин и дапаглифлозин. Всяко
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Qtern 5 mg/10 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа
саксаглиптинов хидрохлорид (saxagliptin
hydrochloride), еквивалентен
на 5 mg саксаглиптин и дапаглифлозин
пропандиол монохидрат (dapagliflozin propanediol
monohydrate), еквивалентен на 10 mg
дапаглифлозин.
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 40 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлокафява до кафява, двойно
изпъкнала, 0,8 cm кръгла филмирана
таблетка, с напечатано
със синьо мастило “5/10” от едната
страна и “1122” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Qtern, фиксирана комбинация от
саксаглиптин и дапаглифлозин, е
показан при възрастни на и
над 18 години със захарен диабет тип 2:
-
за подобряване на гликемичния
контрол, когато метформин и/или
сулфонилурейни
производни (СУП) и един от
монокомпонентите на Qtern не осигуряват
достатъчен
гликемичен контрол;
-
когато вече са на лечение с
дапаглифлозин и саксаглиптин като
отделни лекарствени
продукти.
(Вижте точки
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-02-2024
Листовка Листовка чешки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-02-2024
Листовка Листовка датски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-02-2024
Листовка Листовка немски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-02-2024
Листовка Листовка естонски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-02-2024
Листовка Листовка гръцки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-02-2024
Листовка Листовка английски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2016
Листовка Листовка френски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-02-2024
Листовка Листовка италиански 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2016
Листовка Листовка латвийски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2016
Листовка Листовка литовски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-02-2024
Листовка Листовка унгарски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-02-2024
Листовка Листовка малтийски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2016
Листовка Листовка полски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-02-2024
Листовка Листовка португалски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2016
Листовка Листовка румънски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-02-2024
Листовка Листовка словашки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-02-2024
Листовка Листовка словенски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2016
Листовка Листовка фински 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-02-2024
Листовка Листовка шведски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-02-2024
Листовка Листовка норвежки 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-02-2024
Листовка Листовка исландски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-02-2024
Листовка Листовка хърватски 07-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2016

Преглед на историята на документите