Rasilamlo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasilamlo

novartis europharm ltd - алискирена, амлодипина - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - rasilamlo е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно с употребата на алискирен или амлодипин.

Riprazo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. riprazo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. rirpozo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Sprimeo HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sprimeo hct

novartis europharm ltd. - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. sprimeo nst е показан при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. sprimeo nst е показан като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Rasilez HCT Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasilez hct

noden pharma dac - Алискирен, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония при възрастни. rasilez hct е посочено при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. rasilez hct е определено като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Rasitrio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasitrio

novartis europharm ltd. - алискирена, амлодипина, гидрохлортиазида - Хипертония - Сърдечносъдова система - rasitrio е показан за лечение на есенциална хипертония като субституиращата терапия при възрастни пациенти, чието кръвно налягане е адекватно контролирано на комбинацията от aliskiren, амлодипин и хидрохлоротиазид дава едновременно в същата доза ниво в комбинация.

Riprazo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

riprazo

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Sprimeo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sprimeo

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Rasilez Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rasilez

noden pharma dac - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Tekturna Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tekturna

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.

Enviage Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

enviage

novartis europharm ltd. - алискирен - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония.