Enviage

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алискирен

Предлага се от:

Novartis Europharm Ltd.

АТС код:

C09XA02

INN (Международно Name):

aliskiren

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-08-22

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
42
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ENVIAGE 150 MG ФИЛМИРАНИ Т
АБЛЕТКИ
Аliskiren (Алискирен)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМА
ТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА
ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка.
Може да имате нужда да я прочетете
отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е
предписано лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна,
или забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТА
ЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Enviage и
за какво се използва
2.
Преди да приемете Enviage
3.
Как да приемате Enviage
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Enviage
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ENVIAGE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Enviage принадлежи към нов клас лекарства
наречени инхибитори на ренина
. Enviage помага за
понижаване на високо кръвно налягане.
Рениновите инхибитори намаляват
количеств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Enviage 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 m
g алискирен (
_aliskiren_
) (като хемифумарат).
За пълния
списък на помощните вещества, вижте
точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла
таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната
страна и ‘NVR’ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Препоръчваната доза на Enviage е
150 mg веднъж дневно. При пациенти, при
които
артериалното налягане не се
контролира адекватно, дозата може да
се увеличи до 300 mg
веднъж дневно.
Траен антихипертензивен ефект се
наблюдава до две седмици (85-90%) след
започване на
лечението с доза от 150 mg веднъж дневно.
Enviage може да се използва самостоятелно
или в комбинация с
други антихипертензивни
средства (вж. точки 4.4 и 5.1).
Enviage трябва да се приема
веднъж дневно с лека храна, за
предпочитане по едно и също време
всеки ден. Enviage не трябва да се приема
едновременно със сок от 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-05-2011
Листовка Листовка чешки 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-05-2011
Листовка Листовка датски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-05-2011
Листовка Листовка немски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-05-2011
Листовка Листовка естонски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-05-2011
Листовка Листовка гръцки 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-05-2011
Листовка Листовка английски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-05-2011
Листовка Листовка френски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-05-2011
Листовка Листовка италиански 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-05-2011
Листовка Листовка латвийски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-05-2011
Листовка Листовка литовски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-05-2011
Листовка Листовка унгарски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-05-2011
Листовка Листовка малтийски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-05-2011
Листовка Листовка нидерландски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-05-2011
Листовка Листовка полски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-05-2011
Листовка Листовка португалски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-05-2011
Листовка Листовка румънски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-05-2011
Листовка Листовка словашки 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-05-2011
Листовка Листовка словенски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-05-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-05-2011
Листовка Листовка фински 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-05-2011
Листовка Листовка шведски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-05-2011
Листовка Листовка норвежки 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-05-2011
Листовка Листовка исландски 19-05-2011
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-05-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите