Rasilez

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алискирен

Предлага се от:

Noden Pharma DAC

АТС код:

C09XA02

INN (Международно Name):

aliskiren

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-08-22

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RASILEZ 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILEZ 300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Алискирен (Аliskiren)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Rasilez и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Rasilez
3.
Как да приемате Rasilez
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rasilez
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RASILEZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Това лекарство съдържа активно
вещество, наречено алискирен.
Алис
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rasilez 150 mg филмирани таблетки
Rasilez 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Rasilez 150 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 150 mg алискирен
(aliskiren) (като хемифумарат).
Rasilez 300 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 300 mg алискирен
(aliskiren) (като хемифумарат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Rasilez 150 mg филмирани таблетки
Бледорозова, двойноизпъкнала, кръгла
таблетка с отпечатано ‘IL’ от едната
страна и ‘NVR’ от
другата.
Rasilez 300 mg филмирани таблетки
Бледочервена, двойноизпъкнала,
елипсовидна таблетка с отпечатано
‘IU’ от едната страна и
‘NVR’ от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза на Rasilez е 150 mg
веднъж дневно. При пациенти, при които
кръвното
налягане не се контролира адекватно,
дозата може да се увеличи до 300 mg
веднъж дневно.
Траен антихипертензивен ефект се
наблюдава до две седмици (85-90%) след
започване на
лечението с доза 150 mg вед
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-02-2023
Листовка Листовка чешки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-02-2023
Листовка Листовка датски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-02-2023
Листовка Листовка немски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-02-2023
Листовка Листовка естонски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-02-2023
Листовка Листовка гръцки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-02-2023
Листовка Листовка английски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-08-2016
Листовка Листовка френски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-02-2023
Листовка Листовка италиански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-08-2016
Листовка Листовка латвийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-08-2016
Листовка Листовка литовски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-02-2023
Листовка Листовка унгарски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-02-2023
Листовка Листовка малтийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-08-2016
Листовка Листовка нидерландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-08-2016
Листовка Листовка полски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-02-2023
Листовка Листовка португалски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-08-2016
Листовка Листовка румънски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-02-2023
Листовка Листовка словашки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-02-2023
Листовка Листовка словенски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-08-2016
Листовка Листовка фински 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-02-2023
Листовка Листовка шведски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-02-2023
Листовка Листовка норвежки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-02-2023
Листовка Листовка исландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-02-2023
Листовка Листовка хърватски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-08-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите