Rasilez HCT

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Алискирен, hydrochlorothiazide

Предлага се от:

Noden Pharma DAC

АТС код:

C09XA52

INN (Международно Name):

aliskiren, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония при възрастни. Rasilez HCT е посочено при пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано в алискирена и гидрохлоротиазида се използва само. Rasilez HCT е определено като заместителна терапия при пациенти адекватно се контролира с помощта на алискирена и гидрохлоротиазида, едновременно, на едно и също ниво на дозата в комбинация.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-01-16

Листовка

                92
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
93
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RASILEZ HCT 150 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILEZ HCT 150 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILEZ HCT 300 MG/12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
RASILEZ HCT 300 MG/25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Алискирен/хидрохлоротиазид
(Aliskiren/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rasilez HCT и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Rasilez HCT
3.
Как да приемате Rasilez HCT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rasilez HCT
6.
Съдържан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Rasilez HCT 150 mg/25 mg филмирани таблетки
Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Rasilez HCT 300 mg/25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат) и
12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 25 mg лактоза
(като монохидрат) и 24,5 mg пшенично
нишесте.
Rasilez HCT 150 mg/25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат) и 25
mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 50 mg лактоза
(като монохидрат) и 49 mg пшенично
нишесте.
Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
алискирен (aliskiren) (като хемифумарат) и
12,5 mg
хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка таблетка съдържа 25 mg лактоза
(като монохидрат) и 24,5 mg пшенично
нишесте.
Rasilez HCT 300 mg/25 mg филмирани таблетки
Вся
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-05-2022
Листовка Листовка чешки 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-05-2022
Листовка Листовка датски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-05-2022
Листовка Листовка немски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-05-2022
Листовка Листовка естонски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-05-2022
Листовка Листовка гръцки 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-05-2022
Листовка Листовка английски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-05-2022
Листовка Листовка френски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-05-2022
Листовка Листовка италиански 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-05-2022
Листовка Листовка латвийски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-05-2022
Листовка Листовка литовски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-05-2022
Листовка Листовка унгарски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-05-2022
Листовка Листовка малтийски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-05-2022
Листовка Листовка нидерландски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-05-2022
Листовка Листовка полски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-05-2022
Листовка Листовка португалски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-05-2022
Листовка Листовка румънски 26-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-08-2020
Листовка Листовка словашки 26-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-08-2020
Листовка Листовка словенски 26-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-05-2022
Листовка Листовка фински 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-05-2022
Листовка Листовка шведски 26-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-08-2020
Листовка Листовка норвежки 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-05-2022
Листовка Листовка исландски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-05-2022
Листовка Листовка хърватски 20-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-05-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите