Granupas (previously Para-aminosalicylic acid Lucane) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

granupas (previously para-aminosalicylic acid lucane)

eurocept international b. v. - Двойка-аминосалициловая киселина - туберкулоза - Антимикобактериални - granupas е показан за употреба като част от подходяща комбинация режим за мултирезистентната туберкулоза при възрастни и педиатрични пациенти от 28 дни на възраст и по друг начин по-големи, когато ефективно лечение режим не може да се състои от съображения за съпротива или поносимост (виж раздел 4. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel/acetylsalicylic acid teva

teva pharma b.v. - clopidogrel, acetylsalicylic acid - acute coronary syndrome; myocardial infarction - комбинация - Клопидогрел/ацетилсалициловата киселина ТЕВА е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина Тева е фиксирана комбинация дози лекарства за продължаване на терапия в:не на възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не‑q‑инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Clopidogrel / Acetylsalicylic acid Mylan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel / acetylsalicylic acid mylan

mylan pharmaceuticals limited - acetylsalicylic acid, clopidogrel hydrogen sulfate - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan в е показан за вторична профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти вече приемат като клопидогрела и ацетилсалицилова киселина (ask). Клопидогрел/Ацетилсалициловата киселина mylan във фиксирани дози комбинирана лекарствения продукт за продължаване на лечението:не възхода на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфаркт на миокарда), включително и на пациенти, подложени на стентирование след чрескожных на коронарните interventionst подем сегмент на остър инфаркт на миокарда в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

DuoPlavin Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

duoplavin

sanofi winthrop industrie - clopidogrel, acetylsalicylic acid - acute coronary syndrome; myocardial infarction - Антитромботични агенти - duoplavin е показан за вторични предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). duoplavin is a fixed-dose combination medicinal product for continuation of therapy in:non st segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-q-wave myocardial infarction) including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention (pci);st segment elevation acute myocardial infarction (stemi) in patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Iscover Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

iscover

sanofi winthrop industrie - клопидогрел - stroke; peripheral vascular diseases; atrial fibrillation; myocardial infarction; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - За вторична профилактика на атеротромботических eventsclopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask). st segment elevation acute myocardial infarction, in combination with asa in patients undergoing percutaneous coronary intervention (including patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. in patients with moderate to high-risk transient ischemic attack (tia) or minor ischemic stroke (is)clopidogrel in combination with asa is indicated in:adult patients with moderate to high-risk tia (abcd2  score ≥4) or minor is (nihss  ≤3) within 24 hours of either the tia or is event. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationin възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Brilique Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

brilique

astrazeneca ab - ticagrelor - peripheral vascular diseases; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - brilique, се предписва заедно с ацетилсалицилова киселина (ask), е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти withacute коронарен синдром (aux) Ора история на инфаркт на миокарда (им) и висок риск от развитие на атеротромботических eventbrilique, въведени заедно с ацетил салицилова киселина (ask), е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти с анамнезом инфаркт на миокарда (им, настъпили не по-малко от година) и висок риск от развитие на атеротромботических събития.

Ibandronic Acid Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ibandronic acid sandoz

sandoz gmbh - ибандронова киселина - breast neoplasms; neoplasm metastasis; fractures, bone - Лекарства за лечение на заболявания на костите, бифосфонати - Ибандронова киселина sandoz е показан за предотвратяване на Скелетната събития (патологични фрактури, костите усложнения изискващи лъчетерапия или хирургия) при пациенти с гърдата рак и костни метастази.

Trevaclyn Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trevaclyn

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - trevaclyn е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). trevaclyn трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата инхибитори на монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с trevaclyn.

Pelzont Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pelzont

merck sharp dohme ltd - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - pelzont е показан за лечение на дислипидемии, особено при пациенти с комбинирана смесена дислипидемии (характеризира се с повишено ниво на липопротеини с ниска плътност (ldl) и триглицеридите и липопротеините с ниска и висока плътност-липопротеини (hdl)) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (гетерозиготная семейна и не наследена). pelzont трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метилглутарила-коензим А (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато нивата на холестерола ефект на инхибитори на hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с pelzont.

Tredaptive Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tredaptive

merck sharp dohme ltd. - laropiprant, никотинова киселина - Дислипидемиите - Липидни модифициращи агенти - tredaptive е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (ldl) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (hdl ) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). tredaptive трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (hmg-coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола hmg-coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на hmg-coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с tredaptive.