Ibandronic Acid Sandoz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ибандронова киселина

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

M05BA06

INN (Международно Name):

ibandronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на заболявания на костите, бифосфонати

Терапевтична област:

Breast Neoplasms; Neoplasm Metastasis; Fractures, Bone

Терапевтични показания:

Ибандронова киселина Sandoz е показан за предотвратяване на Скелетната събития (патологични фрактури, костите усложнения изискващи лъчетерапия или хирургия) при пациенти с гърдата рак и костни метастази.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-26

Листовка

                23
_Б. ЛИСТОВКА_
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
IBANDRONIC ACID SANDOZ
50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ИБАНДРОНОВА КИСЕЛИНА (IBANDRONIC ACID)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани реакции
, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ibandronic acid Sandoz и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ibandronic acid Sandoz
3.
Как да приемате Ibandronic acid Sandoz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ibandronic acid Sandoz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IBANDRONIC ACID SANDOZ И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Ibandronic acid Sandoz съдържа активното
вещество ибандр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ibandronic acid Sandoz 50 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
ибандронова киселина (под формата на
натриев
ибандронат монохидрат ), под формата
на ибандронова киселина натриев
монохидрат.
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,86 mg
(под формата на лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки
Бели, кръгли, двойноизпъкнали
таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ibandronic acid Sandoz е показан при възрастни
за профилактика на скелетни събития
(патологични
фрактури, костни усложнения,
изискващи лъчетерапия или хирургично
лечение) при пациенти
с карцином на млечната жлеза и костни
метастази.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията с Ibandronic acid Sandoz трябва да се
започва само от лекари с опит в
лечението на
карциноми.
Дозировка
Препоръчителната доза е една
филмирана таблетка от 50 mg дневно.
_Специални популации_
_Чернодробно увреждане_
Не е необходимо коригиране на дозата
(вж. точка 5.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-07-2022
Листовка Листовка чешки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-07-2022
Листовка Листовка датски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-07-2022
Листовка Листовка немски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-07-2022
Листовка Листовка естонски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-07-2022
Листовка Листовка гръцки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-07-2022
Листовка Листовка английски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-06-2015
Листовка Листовка френски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-07-2022
Листовка Листовка италиански 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-06-2015
Листовка Листовка латвийски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-06-2015
Листовка Листовка литовски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-07-2022
Листовка Листовка унгарски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-07-2022
Листовка Листовка малтийски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-06-2015
Листовка Листовка полски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-07-2022
Листовка Листовка португалски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-06-2015
Листовка Листовка румънски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-07-2022
Листовка Листовка словашки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-07-2022
Листовка Листовка словенски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-06-2015
Листовка Листовка фински 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-07-2022
Листовка Листовка шведски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-07-2022
Листовка Листовка норвежки 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-07-2022
Листовка Листовка исландски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-07-2022
Листовка Листовка хърватски 06-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите