Brilique

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ticagrelor

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

B01AC24

INN (Международно Name):

ticagrelor

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome

Терапевтични показания:

Brilique, се предписва заедно с ацетилсалицилова киселина (ASK), е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти withacute коронарен синдром (AUX) Ора история на инфаркт на миокарда (им) и висок риск от развитие на атеротромботических eventBrilique, въведени заедно с ацетил салицилова киселина (ASK), е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти с анамнезом инфаркт на миокарда (им, настъпили не по-малко от година) и висок риск от развитие на атеротромботических събития.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-12-03

Листовка

                92
Б. ЛИСТОВКА
93
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BRILIQUE 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
тикагрелор (ticagrelor)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Виж точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Brilique и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Brilique
3.
Как да приемате Brilique
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Brilique
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRILIQUE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRILIQUE
Brilique съдържа лекарствено вещество,
наречено тикагрелор. То принадлеж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Brilique 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
тикагрелор (ticagrelor).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Кръгли, двойноизпъкнали, розови
таблетки, маркирани с „60” над „T” от
едната страна и без
маркировка от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Brilique, приложен едновременно с
ацетилсалицилова киселина (ASA), е
показан за
предпазване от атеротромботични
инциденти при възрастни пациенти с
-
остър коронарен синдром (ОКС) или
-
анамнеза за миокарден инфаркт (МИ) и
висок риск от развитие на
атеротромботично
събитие (вж. точки 4.2 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Пациентите, приемащи Brilique, трябва също
така да приемат ниска поддържаща доза
от
75-150 mg ASA дневно, освен ако това е
изрично противопоказано.
_Остри коронарни синдроми_
Лечението с Brilique трябва да започва с
еднократна натоварваща доза от 180 mg
(две таблетки
от 90 mg), след което се продължава с доза
90 mg два пъти дневно. Препоръчва се
лечението с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-08-2023
Листовка Листовка чешки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-08-2023
Листовка Листовка датски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-08-2023
Листовка Листовка немски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-08-2023
Листовка Листовка естонски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-08-2023
Листовка Листовка гръцки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-08-2023
Листовка Листовка английски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-03-2016
Листовка Листовка френски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-08-2023
Листовка Листовка италиански 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-03-2016
Листовка Листовка латвийски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-03-2016
Листовка Листовка литовски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-08-2023
Листовка Листовка унгарски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-08-2023
Листовка Листовка малтийски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-03-2016
Листовка Листовка полски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-08-2023
Листовка Листовка португалски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-03-2016
Листовка Листовка румънски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-08-2023
Листовка Листовка словашки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-08-2023
Листовка Листовка словенски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-03-2016
Листовка Листовка фински 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-08-2023
Листовка Листовка шведски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-08-2023
Листовка Листовка норвежки 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-08-2023
Листовка Листовка исландски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-08-2023
Листовка Листовка хърватски 03-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите