DuoPlavin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел, ацетилсалициловата киселина

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

B01AC30

INN (Международно Name):

clopidogrel, acetylsalicylic acid

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

DuoPlavin е показан за вторични предпазване от атеротромботични инциденти при възрастни пациенти, вече приемащи клопидогрел и Ацетилсалицилова киселина (АСК). DuoPlavin is a fixed-dose combination medicinal product for continuation of therapy in:Non ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction) including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention (PCI);ST segment elevation acute myocardial infarction (STEMI) in patients undergoing a stent placement) or medically treated patients eligible for thrombolytic/fibrinolytic therapy. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-14

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
DUOPLAVIN 75 MG/75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
DUOPLAVIN 75 MG/100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел/ацетилсалицилова
киселина
(clopidogrel/acetylsalicylic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява DuoPlavin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете DuoPlavin
3.
Как да приемате DuoPlavin
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате DuoPlavin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DUOPLAVIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DuoPlavin 75 mg/75 mg филмирани таблетки
DuoPlavin 75 mg/100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
DuoPlavin 75 mg/75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат) и
75 mg ацетилсалицилова киселина
(acetylsalicylic acid) (АСК).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново
масло.
DuoPlavin 75 mg/100 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като
хидрогенсулфат) и
100 mg ацетилсалицилова киселина
(acetylsalicylic acid) (АСК).
_Помощни вещества с известно действие:
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 8 mg
лактоза и 3,3 mg хидрогенирано рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
DuoPlavin 75 mg/75 mg филмирани таблетки
Жълти, елипсовидни, леко двойно
изпъкнали, гравирани с «C75» от едната
страна и «A75» от
другата.
DuoPlavin 75 mg/100 mg филмирани таблетки
Светлорозови, елипсовидни, леко
двойно изпъкнали, гравирани с «C75» от
едната страна и
«A100» от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-03-2023
Листовка Листовка чешки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-03-2023
Листовка Листовка датски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-03-2023
Листовка Листовка немски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-03-2023
Листовка Листовка естонски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-03-2023
Листовка Листовка гръцки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-03-2023
Листовка Листовка английски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-02-2023
Листовка Листовка френски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-03-2023
Листовка Листовка италиански 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-02-2023
Листовка Листовка латвийски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-02-2023
Листовка Листовка литовски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-03-2023
Листовка Листовка унгарски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-03-2023
Листовка Листовка малтийски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-02-2023
Листовка Листовка нидерландски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-02-2023
Листовка Листовка полски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-03-2023
Листовка Листовка португалски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-02-2023
Листовка Листовка румънски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-03-2023
Листовка Листовка словашки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-03-2023
Листовка Листовка словенски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-02-2023
Листовка Листовка фински 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-03-2023
Листовка Листовка шведски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-03-2023
Листовка Листовка норвежки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-03-2023
Листовка Листовка исландски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-03-2023
Листовка Листовка хърватски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-02-2023

Преглед на историята на документите