Granupas (previously Para-aminosalicylic acid Lucane)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Двойка-аминосалициловая киселина

Предлага се от:

Eurocept International B. V.

АТС код:

J04AA01

INN (Международно Name):

para-aminosalicylic acid

Терапевтична група:

Антимикобактериални

Терапевтична област:

туберкулоза

Терапевтични показания:

Granupas е показан за употреба като част от подходяща комбинация режим за мултирезистентната туберкулоза при възрастни и педиатрични пациенти от 28 дни на възраст и по друг начин по-големи, когато ефективно лечение режим не може да се състои от съображения за съпротива или поносимост (виж раздел 4. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-07

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
_ _
GRANUPAS 4 G СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ ГРАНУЛИ
пара-аминосалицилова киселина
(para-aminosalicylic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява GRANUPAS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете GRANUPAS
3.
Как да приемате GRANUPAS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате GRANUPAS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА GRANUPAS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
GRANUPAS съдържа пара-аминосалицилова
киселина, която се използва при
в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
GRANUPAS 4 g стомашно-устойчиви гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяко саше съдържа 4 g
пара-аминосалицилова киселина
(para-aminosalicylic acid).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчиви гранули
Гранулите са малки, почти
бели/светлокафяви на цвят, с диаметър
приблизително 1,5 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
GRANUPAS е показан за употреба като част
от подходяща комбинирана схема на
лечение за
мултирезистентна туберкулоза при
възрастни и педиатрични пациенти на
възраст от 28 дни и
по-големи, когато поради съображения,
свързани с резистентност или
поносимост, не може да
бъде съставена ефективна схема на
лечение по друг начин.
Трябва
да
се
вземе
предвид
официалното
ръководство
за
правилната
употреба
на
антибактериални средства.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни _
4 g (едно саше) три пъти дневно.
Препоръчителната схема е 4 g на всеки 8
часа. GRANUPAS може да се приема с храна.
Максималната дневна доза е 12 g.
Обичайната продължителност на
лечението е 24 месеца.
_Десенс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2023
Листовка Листовка чешки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2023
Листовка Листовка датски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2023
Листовка Листовка немски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2023
Листовка Листовка естонски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2023
Листовка Листовка гръцки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2023
Листовка Листовка английски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-07-2014
Листовка Листовка френски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2023
Листовка Листовка италиански 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-07-2014
Листовка Листовка латвийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-07-2014
Листовка Листовка литовски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2023
Листовка Листовка унгарски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2023
Листовка Листовка малтийски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-07-2014
Листовка Листовка полски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2023
Листовка Листовка португалски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-07-2014
Листовка Листовка румънски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2023
Листовка Листовка словашки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2023
Листовка Листовка словенски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-07-2014
Листовка Листовка фински 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2023
Листовка Листовка шведски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2023
Листовка Листовка норвежки 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2023
Листовка Листовка исландски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2023
Листовка Листовка хърватски 26-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-07-2014

Преглед на историята на документите