Tractocile Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tractocile

ferring pharmaceuticals a/s - atosiban (as acetate) - Преждевременно раждане - Други gynecologicals - tractotile показва забавяне на неизбежното преждевременно раждане при бременни жени:редовни контракции с продължителност не по-малко от 30 секунди продължителност в размер ≥ 4 за 30 минути;на шийката на матката, от 1 до 3 см (0-3 за nulliparas) и стертость ≥ 50%;гестационным на възраст от 24 до 33 пълни седмици на бременността;нормалният пулс на плода.

Velactis Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

velactis

ceva santé animale - каберголин - Инхибитори на пролактин пикочно-половата выделительную система и полови хормони, други gynecologicals - За използване на програмата за управление на стадо млечни крави като помощно средство при остри вытереться за сметка на намаляване на производството на мляко:намаляване на изтичане на мляко при сушене;намаляване на риска от инфекция на гърдата в сухостойный период;облекчаване на дискомфорт.

Atosiban SUN Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atosiban sun

sun pharmaceutical industries europe b.v. - atosiban (as acetate) - Преждевременно раждане - Други gynecologicals - atosiban показва забавяне на неизбежното преждевременно раждане при бременни жени:редовни контракции с продължителност не по-малко от 30 секунди продължителност в размер ≥ 4 за 30 минути;на шийката на матката, от 1 до 3 см (0-3 за nulliparas) и стертость ≥ 50%;гестационным на възраст от 24 до 33 пълни седмици на бременността;нормалният пулс на плода.

Cerezyme Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cerezyme

sanofi b.v. - имиглуцераза - Болест на Гоше - Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства, - cerezyme (imiglucerase) е показан за употреба като longterm Ензим-заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза за не-neuronopathic (тип 1) или хронична neuronopathic (тип 3) болест на Гоше, които проявяват клинично значими nonneurological проявите на болестта. Не-неврологични прояви на болестта на Гоше се отнасят един или повече от следните условия:анемия след изключване на други причини, като например болестта на iron deficiencythrombocytopeniabone след изключване на други причини, като например витамин d deficiencyhepatomegaly или спленомегалия.

INOmax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

inomax

linde healthcare ab - Азотният оксид - hypertension, pulmonary; respiratory insufficiency - Други продукти на дихателната система - inomax, в комбинация с дихателна поддръжка и други активни вещества, излъчен:за лечение на новородени ≥34 седмици на бременността с гипоксически дихателна недостатъчност, свързани с клинични или эхокардиографических признаци на белодробна хипертония, с цел подобряване на кислород и намаляване на необходимостта от провеждане на экстракорпоральной мембранна оксигенация;в рамките на лечение на Пери - и следоперативна белодробна хипертония при възрастни и новородени, бебета и малки деца, деца и юноши на възраст 0-17 години във връзка с операция на сърцето, за да селективно намаляване на белодробен на кръвното налягане и подобряване на функцията на дясната камера и кислород.

Tavlesse Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tavlesse

instituto grifols s.a. - Динатриевая fostamatinib - Тромбоцитопения - Други системни кровоостанавливающие - tavlesse е показан за лечение на хронична имунна тромбоцитопении (itp) при възрастни пациенти, рефрактерных към други методи за лечение.

Exjade Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

exjade

novartis europharm limited - деферазирокс - beta-thalassemia; iron overload - Всички други терапевтични продукти - exjade е показан за лечение на хронични желязо поради чести кръвни трансфузии (≥ 7 ml/kg/месец от пакетираните червени кръвни клетки) при пациенти с бета таласемия майор на възраст от шест години и повече. Эксиджад също така е показан за лечение на хронична умора от информацията на желязо поради трансфузий кръв, когато терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при следните групи пациенти:при пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥ 7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от две до пет години;при пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради рядка кръв (< 7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от две години и повече;при пациенти с други анемиями на възраст от две години и по-възрастни. Эксиджад също така е показан за лечение на хронична умора от информацията на желязо, изискващи хелаторная терапия при терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при пациенти с не-трансфузионно-зависими синдроми таласемия в 10-годишна възраст и по-възрастни.

Tasmar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tasmar

viatris healthcare limited - толкапон - Паркинсонова болест - Анти-Паркинсон лекарства, с други агенти на допаминергичните - tasmar е показан в комбинация с levodopa / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при пациенти с леводопа отзивчив идиопатична Паркинсонова болест и моторни колебания, които не са успели да отговорят или са непоносимост на други инхибитори на катехол-О-метилтрансфераза (comt). Поради риск от потенциално смъртоносни, остро увреждане на черния дроб, tasmar не трябва да се разглежда като първа линия-линия терапия за леводопа / бенсеразида или леводопа / карбидопы. С tasmar трябва да се използва само в комбинация с препарати на леводопа / бенсеразида и леводопа / карбидопы, че информацията за назначаването на тези препарати на леводопа и приложими към едновременното прилагане с tasmar.

Prevomax Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

prevomax

dechra regulatory b.v. - маропитант - На храносмилателния тракт и метаболизма, други антиеметични средства - cats; dogs - Кучета:за лечение и профилактика на гадене, причинено от chemotherapyfor предотвратяване на повръщане, с изключение на това, че се индуцира движение sicknessfor лечение на повръщане в комбинация с други подкрепящи мерки за превенция на периоперационной на гадене и повръщане и подобряване възстановяване от анестезията след приложение на μ-с опиатите рецептор агонист morphinecats:за профилактика на повръщане и намаляване на болест, с изключение на това, че се индуцира движение sicknessfor лечение на повръщане в съчетание с други мерки за подкрепа.