Atosiban SUN

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

atosiban (as acetate)

Предлага се от:

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

АТС код:

G02CX01

INN (Международно Name):

atosiban

Терапевтична група:

Други gynecologicals

Терапевтична област:

Преждевременно раждане

Терапевтични показания:

Atosiban показва забавяне на неизбежното преждевременно раждане при бременни жени:редовни контракции с продължителност не по-малко от 30 секунди продължителност в размер ≥ 4 за 30 минути;на шийката на матката, от 1 до 3 см (0-3 за nulliparas) и стертость ≥ 50%;гестационным на възраст от 24 до 33 пълни седмици на бременността;нормалният пулс на плода.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-07-31

Листовка

                31
Б.
ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА:
и
НФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
АТОЗИБАН SUN 6,75 MG/0,9 ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
aтозибан (atosiban)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
акушерка или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Атозибан SUN и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Атозибан SUN
3.
Как ще Ви бъде приложен Атозибан SUN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Атозибан SUN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АТОЗИБАН SUN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Атозибан SUN съдържа атозибан. Атозибан
SUN се използва за предотвратяване на
преждевременно раждане на Вашето
бебе. Атозибан SUN се използва при
бременни възрастни
жени от 24-та до 33-та седмица на
бременността.
Атозиб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПPИЛОЖЕНИЕ I
KPАTKА XАPАKTEPИCTИKА HА ПPOДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Атозибан SUN 6,75 mg/0,9 ml инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с 0,9 ml разтвор съдържа 6,75
ml атозибан (atosiban) (като ацетат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен разтвор, несъдържащ
частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Атозибан е показан за забавяне на
предстоящо преждевременно раждане
при възрастни
бременни жени с:
-
редовни маточни контракции с
продължителност поне 30 секунди при
честота ≥ 4 за 30
минути
-
разширение на маточната шийка от 1 до 3
см (0-3 см за нераждали жени) и разкритие
от ≥
50%
-
срокна бременността от 24-та до 33-та
пълна гестационна седмица
-
нормална сърдечна честота на плода
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечението с атозибан трябва да се
започва и поддържа от лекар с опит в
лечението на
преждевременно раждане.
Атозибан се прилага интравенозно в
три последователни етапа: начална
болус доза (6,75 mg),
която се осъществява с атозибан 6,75 mg/0,9
ml инжекционен разтвор, последвана
веднага от
продължителн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2022
Листовка Листовка чешки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2022
Листовка Листовка датски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2022
Листовка Листовка немски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2022
Листовка Листовка естонски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2022
Листовка Листовка гръцки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2022
Листовка Листовка английски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-08-2013
Листовка Листовка френски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-02-2022
Листовка Листовка италиански 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-08-2013
Листовка Листовка латвийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-08-2013
Листовка Листовка литовски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2022
Листовка Листовка унгарски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-02-2022
Листовка Листовка малтийски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-08-2013
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-08-2013
Листовка Листовка полски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2022
Листовка Листовка португалски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-08-2013
Листовка Листовка румънски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2022
Листовка Листовка словашки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2022
Листовка Листовка словенски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-08-2013
Листовка Листовка фински 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2022
Листовка Листовка шведски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2022
Листовка Листовка норвежки 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2022
Листовка Листовка исландски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2022
Листовка Листовка хърватски 09-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-08-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите