Tasmar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

толкапон

Предлага се от:

Viatris Healthcare Limited

АТС код:

N04BX01

INN (Международно Name):

tolcapone

Терапевтична група:

Анти-Паркинсон лекарства, с други агенти на допаминергичните

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Tasmar е показан в комбинация с levodopa / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при пациенти с леводопа отзивчив идиопатична Паркинсонова болест и моторни колебания, които не са успели да отговорят или са непоносимост на други инхибитори на катехол-О-метилтрансфераза (COMT). Поради риск от потенциално смъртоносни, остро увреждане на черния дроб, Tasmar не трябва да се разглежда като първа линия-линия терапия за леводопа / бенсеразида или леводопа / карбидопы. С Tasmar трябва да се използва само в комбинация с препарати на леводопа / бенсеразида и леводопа / карбидопы, че информацията за назначаването на тези препарати на леводопа и приложими към едновременното прилагане с Tasmar.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-08-27

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TASMAR 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
толкапон (
_tolcapone)_
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това,
независимо че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Tasmar и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tasmar
3.
Как да приемате Tasmar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tasmar
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TASMAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tasmar се употребява заедно с
лекарствения продукт леводопа, под
формата
леводо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tasmar 100 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
толкапон (
_tolcapone_
).
Помощно вещество с известно действие:
всяка филмирана таблетка съдържа 7,5 mg
лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Бледожълта до светложълта
шестоъгълна, двойноизпъкнала
филмирана таблетка. От едната
страна гравирани „TASMAR” и „100”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tasmar е показан в комбинация с
леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа за употреба при
пациенти с реагираща на леводопа
идиопатична болест на Паркинсон и
двигателни
флуктуации, които не реагират или
проявяват непоносимост към други
катехол-
_О_
-
метилтрансфераза (COMT) инхибитори (вж.
точка 5.1). Поради риска от остро
поражение на
черния дроб, с потенциално фатален
изход, Tasmar не трябва да се разглежда
като
допълнителна терапия от първа линия
към леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа (вж.
точки 4.4 и 4.8).
Тъй като Tasmar следва да се използва
само в комбинация с
леводо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-11-2022
Листовка Листовка чешки 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-11-2022
Листовка Листовка датски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-11-2022
Листовка Листовка немски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-11-2022
Листовка Листовка естонски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-11-2022
Листовка Листовка гръцки 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-11-2022
Листовка Листовка английски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2014
Листовка Листовка френски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-11-2022
Листовка Листовка италиански 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2014
Листовка Листовка латвийски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2014
Листовка Листовка литовски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-11-2022
Листовка Листовка унгарски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-11-2022
Листовка Листовка малтийски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2014
Листовка Листовка полски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-11-2022
Листовка Листовка португалски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2014
Листовка Листовка румънски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-11-2022
Листовка Листовка словашки 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-11-2022
Листовка Листовка словенски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2014
Листовка Листовка фински 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-11-2022
Листовка Листовка шведски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-11-2022
Листовка Листовка норвежки 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-11-2022
Листовка Листовка исландски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-11-2022
Листовка Листовка хърватски 25-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите