Tractocile

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

atosiban (as acetate)

Предлага се от:

Ferring Pharmaceuticals A/S

АТС код:

G02CX01

INN (Международно Name):

atosiban

Терапевтична група:

Други gynecologicals

Терапевтична област:

Преждевременно раждане

Терапевтични показания:

Tractotile показва забавяне на неизбежното преждевременно раждане при бременни жени:редовни контракции с продължителност не по-малко от 30 секунди продължителност в размер ≥ 4 за 30 минути;на шийката на матката, от 1 до 3 см (0-3 за nulliparas) и стертость ≥ 50%;гестационным на възраст от 24 до 33 пълни седмици на бременността;нормалният пулс на плода.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-01-20

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRACTOCILE 6,75 MG/0,9 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Атозибан (Atosiban)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
акушерка или
фармацевт.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте т. 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Tractocile и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Tractocile
3.
Как ще Ви бъде приложен Tractocile
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tractocile
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRACTOCILE
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Tractocile съдържа атозибан. Tractocile може да
се използва за предотвратяване на
преждевременно раждане на Вашето
бебе. Tractocile се използва при бременни
жени, възрастни,
от 24-та до 33-та седмица на
бременността.
Tractocile действа, като намалява с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tractocile 6,75 mg/0,9 ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с 0,9 ml разтвор съдържа 6,75
ml атозибан (atosiban) (като ацетат).
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция).
Бистър безцветен разтвор, несъдържащ
частици.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tractocile е показан за забавяне на
предстоящо преждевременно раждане
при бременни жени,
възрастни, с:
•
редовни маточни контракции с
продължителност поне 30 секунди при
честота ≥ 4 за
30 минути
•
разширение на маточната шийка от 1 до 3
см (0-3 см за нераждали жени) и скъсяване
при
≥ 50%
•
период на бременността от 24 до 33-та
пълни седмици
•
нормална сърдечна честота на плода
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Лечение с Tractocile трябва да се започва и
поддържа от лекар с опит в лечението
на
преждевременно раждане.
Tractocile се прилага интравенозно в три
последователни етапа: начална болус
доза (6,75 mg) с
Tractocile 6,75 mg/0,9 ml инжекционен разтвор,
последван веднага от продължителна
инфузия
на висока доза (натоварваща и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-03-2022
Листовка Листовка чешки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-03-2022
Листовка Листовка датски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-03-2022
Листовка Листовка немски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-03-2022
Листовка Листовка естонски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-03-2022
Листовка Листовка гръцки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-03-2022
Листовка Листовка английски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-01-2010
Листовка Листовка френски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-03-2022
Листовка Листовка италиански 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-01-2010
Листовка Листовка латвийски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-01-2010
Листовка Листовка литовски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-03-2022
Листовка Листовка унгарски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-03-2022
Листовка Листовка малтийски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-01-2010
Листовка Листовка нидерландски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-01-2010
Листовка Листовка полски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-03-2022
Листовка Листовка португалски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-01-2010
Листовка Листовка румънски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-03-2022
Листовка Листовка словашки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-03-2022
Листовка Листовка словенски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-01-2010
Листовка Листовка фински 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-03-2022
Листовка Листовка шведски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-03-2022
Листовка Листовка норвежки 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-03-2022
Листовка Листовка исландски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-03-2022
Листовка Листовка хърватски 30-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите