Prevomax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

маропитант

Предлага се от:

Dechra Regulatory B.V.

АТС код:

QA04AD90

INN (Международно Name):

maropitant

Терапевтична група:

Cats; Dogs

Терапевтична област:

На храносмилателния тракт и метаболизма, други антиеметични средства

Терапевтични показания:

Кучета:за лечение и профилактика на гадене, причинено от chemotherapyFor предотвратяване на повръщане, с изключение на това, че се индуцира движение sicknessFor лечение на повръщане в комбинация с други подкрепящи мерки за превенция на периоперационной на гадене и повръщане и подобряване възстановяване от анестезията след приложение на μ-с опиатите рецептор агонист morphineCats:за профилактика на повръщане и намаляване на болест, с изключение на това, че се индуцира движение sicknessFor лечение на повръщане в съчетание с други мерки за подкрепа.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-19

Листовка

                15
Б. ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
PREVOMAX 10 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
КУЧЕТА И
КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА
УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА
РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Нидерландия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Нидерландия
Eurovet Animal Health
B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Нидерландия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Prevomax 10 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
maropitant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml съдържа:
АКТИВНА
СУБСТАНЦИЯ:
Maropitant
10 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Бензилов алкохол (E1519)
11,1 mg
Бистър, безцветен до светложълт
разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кучета
•
За лечение и предотвратяване на
гадене, предизвикано от химиотерапия.
•
За предотвратяване на повръщане, с
изключение на повръщане, предизвикано
от пътуване.
•
За лечение на повръщане в комбинация с
други поддържащи мерки.
•
За предотвратяване на периоперативно
гадене и повръщане и подобряване на
възстановяването от обща анестезия
след употребата на μ-опиатния
рецепторен
17
агонист морфин.
Котки
•
За предот
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Prevomax 10 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Maropitant
10 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Бензилов алкохол (E1519)
11,1 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър, безцветен до светложълт
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Кучета
•
За лечение и предотвратяване на
гадене, предизвикано от химиотерапия.
•
За предотвратяване на повръщане, с
изключение на повръщане, предизвикано
от
пътуване.
•
За лечение на повръщане в комбинация с
други поддържащи мерки.
•
За предотвратяване на периоперативно
гадене и повръщане и подобряване на
възстановяването от обща анестезия
след употребата на μ-опиатния
рецепторен агонист
морфин.
Котки
•
За предотвратяване на повръщане и
намаляване на гадене, с изключение на
тези,
предизвикани от пътуване.
•
За лечение на повръщане в комбинация с
други поддържащи мерки.
4.3.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-10-2021
Листовка Листовка чешки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-10-2021
Листовка Листовка датски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-10-2021
Листовка Листовка немски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-10-2021
Листовка Листовка естонски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-10-2021
Листовка Листовка гръцки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-10-2021
Листовка Листовка английски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-07-2017
Листовка Листовка френски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-10-2021
Листовка Листовка италиански 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-07-2017
Листовка Листовка латвийски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-07-2017
Листовка Листовка литовски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-10-2021
Листовка Листовка унгарски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-10-2021
Листовка Листовка малтийски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-07-2017
Листовка Листовка полски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-10-2021
Листовка Листовка португалски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-07-2017
Листовка Листовка румънски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-10-2021
Листовка Листовка словашки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-10-2021
Листовка Листовка словенски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-07-2017
Листовка Листовка фински 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-10-2021
Листовка Листовка шведски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-10-2021
Листовка Листовка норвежки 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-10-2021
Листовка Листовка исландски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-10-2021
Листовка Листовка хърватски 04-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите