Velactis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

каберголин

Предлага се от:

Ceva Santé Animale

АТС код:

QG02CB03

INN (Международно Name):

cabergoline

Терапевтична област:

Инхибитори на пролактин пикочно-половата выделительную система и полови хормони, други gynecologicals

Терапевтични показания:

За използване на програмата за управление на стадо млечни крави като помощно средство при остри вытереться за сметка на намаляване на производството на мляко:намаляване на изтичане на мляко при сушене;намаляване на риска от инфекция на гърдата в сухостойный период;облекчаване на дискомфорт.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-12-09

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
14
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
15
ЛИСТОВКА ЗА:
Velactis 1.12 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорни за
освобождаване на партидата:
Ceva Santé Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Velactis 1.12 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда
cabergoline
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всеки ml съдържа 1.12 mg cabergoline.
Бистър бледожълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Улеснява управлението на млечната
продуктивност при пресушаване на
лактиращи крави.
Подпомага рязкото пресушаване чрез
намаляване на млечната секреция:
- намаляване изтичането на мляко при
пресушаване;
- намаляване на риска от нови
интрамамарни инфекции през
сухостойния период;
- намаляване на дискомфорта, породен
от оток, болка и напрежение в млечната
жлеза при
пресушаване.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към каберголин
или към някой от е
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Velactis 1.12 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:_ _
Cabergoline
.......................................................................
1.12 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда (млеконадойни крави).
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Улеснява управлението на млечната
продуктивност при пресушаване на
лактиращи крави.
Подпомага рязкото пресушаване чрез
намаляване на млечната секреция:
- намаляване изтичането на мляко при
пресушаване;
- намаляване на риска от нови
интрамамарни инфекции през
сухостойния период;
- намаляване на дискомфорта, породен
от оток, болка и напрежение в млечната
жлеза при
пресушаване.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯНИЕ
Да не се използва при
свръхчувствителност към каберго
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-01-2021
Листовка Листовка чешки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-01-2021
Листовка Листовка датски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-01-2021
Листовка Листовка немски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-01-2021
Листовка Листовка естонски 06-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-09-2016
Листовка Листовка гръцки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-01-2021
Листовка Листовка английски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-01-2021
Листовка Листовка френски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-01-2021
Листовка Листовка италиански 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-01-2021
Листовка Листовка латвийски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-01-2021
Листовка Листовка литовски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-01-2021
Листовка Листовка унгарски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-01-2021
Листовка Листовка малтийски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-01-2021
Листовка Листовка полски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-01-2021
Листовка Листовка португалски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-01-2021
Листовка Листовка румънски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-01-2021
Листовка Листовка словашки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-01-2021
Листовка Листовка словенски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-01-2021
Листовка Листовка фински 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-01-2021
Листовка Листовка шведски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-01-2021
Листовка Листовка норвежки 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-01-2021
Листовка Листовка исландски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-01-2021
Листовка Листовка хърватски 25-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите