Exjade

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

22-09-2020

Активна съставка:
деферазирокс
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
V03AC03
INN (Международно Name):
deferasirox
Терапевтична група:
Всички други терапевтични продукти
Терапевтична област:
бета-таласемия, натрупване на желязо
Терапевтични показания:
Exjade е показан за лечение на хронични желязо поради чести кръвни трансфузии (≥ 7 ml/kg/месец от пакетираните червени кръвни клетки) при пациенти с бета таласемия майор на възраст от шест години и повече. Эксиджад също така е показан за лечение на хронична умора от информацията на желязо поради трансфузий кръв, когато терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при следните групи пациенти: при пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥ 7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от две до пет години; при пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради рядка кръв (< 7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от две години и повече;, при пациенти с други анемиями на възраст от две години и по-възрастни. , Эксиджад също така е показан за лечение на хронична умора от информацията на желязо, изискващи хелаторная терапия при терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при пациенти с не-трансфузионно-зависими синдроми таласемия в 10-г
Каталог на резюме:
Revision: 47
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000670
Дата Оторизация:
2006-08-28
EMEA код:
EMEA/H/C/000670

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

13-08-2018

Листовка Листовка - чешки

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

22-09-2020

Листовка Листовка - датски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

22-09-2020

Листовка Листовка - немски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

22-09-2020

Листовка Листовка - естонски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

13-08-2018

Листовка Листовка - гръцки

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

22-09-2020

Листовка Листовка - английски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

13-08-2018

Листовка Листовка - френски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

22-09-2020

Листовка Листовка - италиански

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

13-08-2018

Листовка Листовка - латвийски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

13-08-2018

Листовка Листовка - литовски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

13-08-2018

Листовка Листовка - унгарски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

13-08-2018

Листовка Листовка - малтийски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

13-08-2018

Листовка Листовка - нидерландски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

13-08-2018

Листовка Листовка - полски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

22-09-2020

Листовка Листовка - португалски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

13-08-2018

Листовка Листовка - румънски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

13-08-2018

Листовка Листовка - словашки

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

13-08-2018

Листовка Листовка - словенски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

13-08-2018

Листовка Листовка - фински

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

22-09-2020

Листовка Листовка - шведски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

22-09-2020

Листовка Листовка - норвежки

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

22-09-2020

Листовка Листовка - исландски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

22-09-2020

Листовка Листовка - хърватски

22-09-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

22-09-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

13-08-2018

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

EXJADE 125 mg диспергиращи се таблетки

EXJADE 250 mg диспергиращи се таблетки

EXJADE 500 mg диспергиращи се таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

EXJADE 125 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 125 mg деферазирокс (deferasirox).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 136 mg лактоза.

EXJADE 250 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 250 mg деферазирокс (deferasirox).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 272 mg лактоза.

EXJADE 500 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 500 mg деферазирокс (deferasirox).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 544 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Диспергираща се таблетка

EXJADE 125 mg диспергиращи се таблетки

Бели до бледожълти, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове, с отпечатани NVR от едната

страна и J 125 от другата. Приблизителни размери на таблетката 12 mm x 3,6 mm.

EXJADE 250 mg диспергиращи се таблетки

Бели до бледожълти, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове, с отпечатани NVR от едната

страна и J 250 от другата. Приблизителни размери на таблетката 15 mm x 4,7 mm.

EXJADE 500 mg диспергиращи се таблетки

Бели до бледожълти, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове, с отпечатани NVR от едната

страна и J 500 от другата. Приблизителни размери на таблетката 20 mm x 5,6 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

EXJADE е показан за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо поради чести

кръвопреливания (≥7 ml/kg/месец еритроцитна маса) при пациенти с бета таласемия майор на

възраст на и над 6 години.

EXJADE е показан също за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо поради

кръвопреливания, когато лечението с дефероксамин е противопоказано или недостатъчно при

следните групи пациенти:

при педиатрични пациенти с бета таласемия майор със свръхнатрупване на желязо

поради чести кръвопреливания (≥7 ml/kg/месец еритроцитна маса) на възраст

от 2 до 5 години,

при възрастни и педиатрични пациенти с бета таласемия майор със свръхнатрупване на

желязо поради нечести кръвопреливания (<7 ml/kg/месец еритроцитна маса) на възраст

2 години и повече,

при възрастни и педиатрични пациенти с други видове анемии на възраст 2 години и

повече.

EXJADE е показан също за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо, изискващо

хелатираща терапия при пациенти със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия на

възраст 10 години и повече, когато лечението с дефероксамин е противопоказано или

незадоволително.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с EXJADE трябва да се започва и поддържа от лекари с опит в лечението на

хроничното свръхнатрупване на желязо.

Дозировка

Свръхнатрупване на желязо поради трансфузия

Препоръчва се лечението да се започне след трансфузия на приблизително 20 единици

(около 100 ml/kg) еритроцитна маса (ЕМ), или ако от клиничното проследяване има

доказателства за хронично свръхнатрупване на желязо (напр. серумен феритин >1 000 µg/l).

Дозите (в mg/kg) трябва да се изчисляват и закръглят към най-близката разфасовка на

таблетките.

Целите на хелатиращата терапия са да се отстрани количеството желязо, получено в резултат

на трансфузиите и ако се налага, да се намали съществуващото натоварване с желязо.

При всички пациенти е необходимо повишено внимание по време на хелатиращата терапия, за

да се сведе до минимум рискът от свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4).

При преминаване от филмирани таблетки/гранули на диспергиращи се таблетки, дозата на

диспергиращите се таблетки трябва да бъде с 40% по-висока, отколкото дозата на филмираните

таблетки/гранулите, като се закръгли към най-близката цяла таблетка.

Съответстващите дози между различните форми са показани в таблицата по-долу.

Таблица 1

Препоръчителни дози при свръхнатрупване на желязо

Филмирани

таблетки/гранули

Диспергиращ

и се таблетки

Трансфузии

Серумен

феритин

Начална доза

14 mg/kg/ден

20 mg/kg/ден

След 20 единици

(около 100 ml/kg)

ЕМ

или

>1,000 µg/l

Алтернативна

начална доза

21 mg/kg/ден

30 mg/kg/ден

>14 ml/kg/месечно

ЕМ

(приблизително

>4 единици/

месечно при

възрастен)

7 mg/kg/ден

10 mg/kg/ден

<7 ml/kg/месечно

ЕМ

(приблизително

<2 единици/

месечно при

възрастен)

При пациенти,

повлияли се

добре от

дефероксамин

Една трета от

дозата

дефероксамин

Половината от

дозата

дефероксамин

Проследяване

Всеки

месец

Прицелен

интервал

500-1 000

µg/

Стъпки при

коригиране на

дозата

(всеки

3-6 месеца)

Повишаване

>2 500 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/ден

до 28 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

до

40 mg/kg/ден

Понижаване

3,5 - 7 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

<2 500 µg/l

При пациенти,

лекувани с дози

>21 mg/kg/ден

При пациенти,

лекувани с

дози

>30 mg/kg/ден

При постигане на целта

500-1 000

µg/l

Максимална

доза

28 mg/kg/ден

40 mg/kg/ден

Да се обмисли

прекъсване

<500 µg/l

Начална доза

Препоръчителната начална дневна доза на EXJADE диспергиращи се таблетки е 20 mg/kg

телесно тегло.

При пациентите, които се нуждаят от понижение на повишените нива на желязото в организма

и които получават също повече от 14 ml/kg/месец еритроцитна маса (приблизително

>4 единици/месец за възрастни), може да се има предвид начална дневна доза от 30 mg/kg.

При пациентите, които не се нуждаят от понижение на повишените нива на желязото в

организма и които получават също по-малко от 7 ml/kg/месец еритроцитна маса

(приблизително <2 единици/месец за възрастни), може да се има пред вид начална дневна доза

от 10 mg/kg. Трябва да се проследява клиничния отговор и трябва да се обмисли повишение на

дозата, ако не се получи достатъчна ефикасност (вж. точка 5.1).

При пациентите, които вече имат добър терапевтичен отговор на дефероксамин, може да се има

предвид начална доза на EXJADE диспергиращи се таблетки, която числено е наполовина от

дозата на дефероксамин (напр. пациент, получаващ 40 mg/kg/ден от дефероксамин 5 дни в

седмицата (или еквивалентна доза) могат да преминат на начална дневна доза от 20 mg/kg/ден

от EXJADE диспергиращи се таблетки). Когато това води до дневна доза под 20 mg/kg телесно

тегло, трябва да се проследява отговорът на пациента и да се обмисли повишение на дозата, ако

не се получи достатъчна ефикасност (вж. точка 5.1).

Коригиране на дозата

Препоръчва се серумният феритин да се проследява всеки месец и дозата на EXJADE да се

променя, ако е необходимо, на всеки 3 до 6 месеца въз основа на тенденцията в серумния

феритин. Промените в дозата могат да се правят на стъпки от 5 до 10 mg/kg и трябва да са

съобразени с отговора на пациента и терапевтичните цели (поддържане или понижение на

количеството на желязото). При пациенти, при които не е постигнат задоволителен контрол с

дози от 30 mg/kg (т.е. нивата на серумния феритин са трайно над 2 500 µg/l и не показват

тенденция към понижение с течение на времето) могат да се обмислят дози от 40 mg/kg.

Наличността на дългосрочни данни, свързани с ефикасността и безопасността на

EXJADE

диспергиращи се таблетки при дози над 30 mg/kg понастоящем е ограничена (264 пациенти,

проследявани средно за 1 година след повишаване на дозата). Ако е постигнат много слаб

контрол на хемосидерозата с дози от 30 mg/kg, с допълнително повишаване на дозата (до

максимална доза от 40 mg/kg) може да не се постигне задоволителен контрол и да се наложи

обмисляне на алтернативни методи на лечение. Ако не се постигне задоволителен контрол с

дози над 30 mg/kg, лечението с такива дози не трябва да се продължава, а трябва да се обмислят

алтернативни варианти за лечение, когато е възможно. Дози над 40 mg/kg не се препоръчват,

тъй като има ограничен опит с дозите над това ниво.

При пациентите, лекувани с дози по-високи от 30 mg/kg, при постигане на контрол (т.е. нива на

серумен феритин трайно под 2 500 µg/l и показващи тенденция към понижение с течение на

времето) трябва да се обмисли стъпаловидно намаляване на дозата с 5 до 10 mg/kg. При

пациентите, при които нивата на серумния феритин са достигнали таргетните стойности

(обикновено между 500 и 1 000 µg/l) трябва да се обмисли стъпаловидно намаляване на дозата с

5 до 10 mg/kg с цел запазване на нивата на серумния феритин в рамките на таргетния диапазон

и да се сведе до минимум рискът от свръхобразуване на хелати. Ако серумният феритин трайно

спада под 500 µg/l трябва да се обмисли прекъсване на лечението (вж. точка 4.4).

Синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия

Хелатираща терапия трябва да се започне само ако има доказателства за свръхнатрупване на

желязо (концентрация на желязо в черния дроб [LIC] ≥5 mg Fe/g сухо тегло [с.т.] или серумен

феритин трайно >800 µg/l). LIC е предпочитан метод за определяне на свръхнатрупването на

желязо и трябва да се изполвза, когато е наличен. При всички пациенти е необходимо

повишено внимание по време на хелатиращата терапия, за да се намали риска от

свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4).

При преминаване от филмирани таблетки/гранули на диспергиращи се таблетки, дозата на

диспергиращите се таблетки трябва да бъде с 40% по-висока, отколкото дозата на филмираните

таблетки/гранулите, като се закръгли към най-близката цяла таблетка.

Съответстващите дози между различните форми са показани в таблицата по-долу.

Таблица 2

Препоръчителни дози при синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия

Филмирани

таблетки/гранули

Диспергиращи

се таблетки

Концентрация

на желязо в

черния дроб

(LIC)*

Серумен

феритин

Начална доза

7 mg/kg/ден

10 mg/kg/ден

≥5 mg Fe/g с.т.

или

>800 µg/l

Проследяване

Всеки

месец

Стъпки при

коригиране на

дозата

(всеки

3-6 месеца)

Повишаване

≥7 mg Fe/g с.т.

или

>2 000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

Понижаване

<7 mg Fe/g с.т.

или

2 000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

Максимална

доза

14 mg/kg/ден

20 mg/kg/ден

7 mg/kg/ден

10 mg/kg/ден

При възрастни

Не е оценявана

или

2 000 µg/l

При педиатрични пациенти

Прекъсване

<3 mg Fe/g с.т.

или

<300 µg/l

Подновяване

на лечението

Не се препоръчва

*LIC е предпочитаният метод за определяне на натрупването на желязо

Начална доза

Препоръчителната начална дневна доза на EXJADE диспергиращи се таблетки при пациенти

със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия е 10 mg/kg телесно тегло.

Коригиране на дозата

Препоръчва се нивото на серумния феритин да се мониторира всеки месец, за да се оцени

отговорът на пациентите към терапията и да се сведе до минимум рискът от свръхобразуване на

хелати (вж. точка 4.4). На всеки 3 до 6 месеца лечение, трябва да се обмисли повишаване на

дозата с 5 до 10 mg/kg при пациентите с LIC ≥7 mg Fe/g с.т. или със серумен феритин трайно

>2 000 µg/l, непоказващ тенденция за понижаване, понасящи добре лекарствения продукт. Не

се препоръчват дози над 20 mg/kg поради липсата на опит с по-високи дози при пациенти със

синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия.

При пациенти, при които не е правена оценка на LIC и серумният феритин е ≤2 000 µg/l, дозата

не трябва да превишава 10 mg/kg.

При пациенти, при които дозата е била повишена до >10 mg/kg, трябва да се обмисли

намаляване на дозата на 10 mg/kg или по-малко при LIC <7 mg Fe/g с.т. или серумен феритин

≤2 000 µg/l.

Прекратяване на лечението

При постигане на задоволителни нива на желязо в организма (LIC <3 mg Fe/g с.т. или серумен

феритин <300 µg/l), лечението трябва да се спре. Липсват данни относно повторното лечение на

пациенти, при които отново се наблюдава натрупване на желязо след постигане на

задоволителни нива на желязото в организма и поради тази причина не може да се препоръча

повтаряне на лечението.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст (≥65-годишна възраст)

Препоръките за дозиране при пациенти в напреднала възраст са същите като описаните по-

горе. В хода на клиничните проучвания пациентите в старческа възраст получават по-често

нежелани реакции, отколкото по-младите пациенти (по-специално диария) и трябва да бъдат

внимателно проследявани за поява на нежелани реакции, които могат да изискват коригиране

на дозата.

Педиатрична популация

Свръхнатрупване на желязо поради трансфузия:

Препоръките за дозиране при педиатрични пациенти на възраст 2 до 17 години със

свръхнатрупване на желязо поради трансфузия, са същите, както при възрастни пациенти (вж.

точка 4.2). Препоръчва се нивото на серумния феритин да се мониторира всеки месец, за да се

оцени отговорът на пациентите към терапията и да се сведе до минимум рискът от

свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4). Промените в теглото на децата с времето трябва да

се имат предвид, когато се изчислява дозата.

При деца със свръхнатрупване на желязо поради трансфузия, на възраст между 2 и 5 години,

експозицията е по-ниска, отколкото при възрастни (вж. точка 5.2). Тази възрастова група може

следователно да налага по-високи дози, отколкото са необходими при възрастни. Въпреки това,

началната доза трябва да е същата като при възрастни, последвана от индивидуално титриране.

Синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия:

При педиатричните пациенти със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия дозата не

трябва да превишава 10 mg/kg. При тези пациенти внимателното следене на LIC и серумния

феритин е от съществена важност, за да се избегне свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4). В

допълнение към месечното определяне на серумния феритин е необходимо на всеки три месеца

проследяване на LIC, когато серумният феритин е ≤800 µg/l.

Деца от раждането до 23 месеца:

Безопасността и ефикасността на EXJADE при деца от раждането до 23-месечна възраст не са

установени. Липсват данни.

Пациенти с бъбречно увреждане

EXJADE не е проучван при пациенти с бъбречно увреждане и е противопоказан при пациенти с

изчислен креатининов клирънс <60 ml/min (вж. точки 4.3 и 4.4).

Пациенти с чернодробно увреждане

EXJADE не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Клас С по Child-

Pugh). При пациенти с умерено чернодробно увреждане (Клас В по Child-Pugh) дозата трябва

да се намали значително, след което постепенно да се увеличи до 50% (вж. точки 4.4 и 5.2) и

EXJADE трябва да се използва предпазливо при такива пациенти. Чернодробната функция при

всички пациенти трябва да се проследява преди лечението, на всеки 2 седмици през първия

месец и след това всеки месец (вж. точка 4.4).

Начин на приложение

За перорално приложение.

EXJADE диспергиращи се таблетки трябва да се приемат веднъж дневно на гладно поне

30 минути преди хранене, за предпочитане по едно и също време всеки ден (вж. точки 4.5 и

5.2).

Диспергиращите се таблетки се диспергират чрез разбъркване в чаша вода или сок от портокал

или ябълка (100 до 200 ml), докато се получи фина суспензия. След поглъщане на суспензията,

ако има остатък той трябва да се разтвори повторно в малък обем вода или сок и да се погълне.

Таблетките не трябва да се дъвчат или поглъщат цели (вж. също точка 6.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Комбинацията с други видове хелатираща терапия за желязо, тъй като безопасността на такива

комбинации не е установена (вж. точка 4.5).

Пациенти с изчислен креатининов клирънс <60 ml/min.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Бъбречна функция

Деферазирокс е проучван само при пациенти с изходен серумен креатинин в рамките на

референтните граници за възрастта.

При клиничните проучвания повишения на серумния креатинин с >33% в ≥2 последователни

определяния, понякога над горната референтна граница, възникват при около 36% от

пациентите. Тези повишения са дозозависими. При около две трети от пациентите, показващи

повишение на серумния креатинин е наблюдаван обратен спад под 33% нивото без адаптиране

на дозата. При останалата трета повишаванията на серумния креатинин не винаги отговарят на

понижение на дозата или на спирането й. В някои случаи след понижаване на дозата се

наблюдава стабилизиране на стойностите на серумния креатинин. Случаи на остра бъбречна

недостатъчност са съобщени при употребата на деферазирокс след пускането на пазара (вж.

точка 4.8). При част от съобщените по време на постмаркетинговия период случаи,

влошаването на бъбречната функция е довело до бъбречна недостатъчност, изискваща

временна или постоянна диализа.

Причините за покачванията на серумния креатинин не са изяснени. Следователно трябва да се

обръща особено внимание на проследяването на серумния креатинин при пациентите, които

получават като съпътстваща терапия лекарства, които потискат бъбречната функция и при

пациентите, които получават високи дози деферазирокс и/или по-редки кръвопреливания

(<7ml/kg/месец еритроцитна маса или <2 единици/месец при възрастни). Въпреки че в хода на

клиничните проучвания при увеличаване на дозата EXJADE диспергиращи се таблетки над

30 mg/kg не се наблюдава нарастване на бъбречните нежелани събития, повишаване на риска от

възникване на бъбречни нежелани събития при EXJADE диспергиращи се таблетки в дози над

30 mg/kg не може да се изключи.

Препоръчва се серумният креатинин да бъде оценен двукратно преди започване на терапията.

Серумният креатинин, креатининовият клирънс

(изчислени по формулата на Cockroft-Gault

или по MDRD формулата при възрастни или по формулата на Schwart при деца) и/или

плазмените нива на цистатин C

трябва да се проследяват преди започване на терапията,

ежеседмично през първия месец след започване или промяна на терапията с EXJADE

(включително преминаване към друга лекарствена форма) и ежемесечно след това.

Пациентите с анамнеза за бъбречни заболявания и пациентите, които получават лекарствени

продукти, които потискат бъбречната функция, може да са изложени на по-голям риск от

усложнения. Трябва да се обърне внимание за поддържане на адекватна хидратация на

пациентите, които развият диария или повръщане.

Има постмаркетингови съобщения за случаи на метаболитна ацидоза, възникнала по време на

лечението с деферазирокс. Болшинството от пациентите са имали бъбречни нарушения,

бъбречна тубулопатия (синдром на Fanconi) или диария, или някакви други състояния, при

които нарушението на киселинно-алкалното равновесие е известно усложнение. В тези

популации киселинно-алкалното равновесие трябва да се проследява съгласно клиничните

показания. При пациентите, при които се развие метаболитна ацидоза трябва да се обмисли

прекъсване на лечението с EXJADE.

В постмаркетинговия период има съобщения за случаи на тежка форма на бъбречна

тубулопатия (като синдром на Fanconi) и бъбречна недостатъчност, свързани с промени в

съзнанието в контекста на хиперамониемична енцефалопатия при пациенти, лекувани с

деферазирокс, предимно при деца. Препоръчва се да се има предвид възможността за

възникване на хиперамониемична енцефалопатия и да се измерват нивата на амоняк при

пациенти, развиващи необясними промени в психичния статус докато са на лечение с Exjade.

Таблица 3

Коригиране на дозата и прекъсване на лечението при проследяване на бъбречната

функция

Лечението може да се поднови в зависимост от клиничните обстоятелства.

Серумен креатинин

Креатининов клирънс

Преди започване на

терапията

Двукратно (2х)

Еднократно (1х)

Противопоказан

<60 ml/min

Проследяване

Първия месец

след започване на

терапията или при

промяна на дозата

(включително

преминаване към

друга лекарствена

форма)

Веднъж седмично

Веднъж седмично

След това

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Намаляване на дневната доза с 10 mg/kg/ден

(диспергиращи се таблетки),

ако следните показатели за оценка на бъбречната функция се наблюдават при две

последователни визити и не могат да се свържат с други причини

Възрастни пациенти

>33% над средните

стойности преди

започване на лечението

Понижение <ДГН*

(<90 ml/min)

Педиатрични

пациенти

> ГГН** за съответната

възраст

и/или

Понижение <ДГН*

(<90 ml/min)

След намаляване на дозата, лечението се прекъсва, ако

Възрастни и

педиатрични

пациенти

Остава >33% над

средните стойности

преди започване на

лечението

и/или

Понижение <ДГН*

(<90 ml/min)

*ДГН: долна граница на нормата

**ГГН: горна граница на нормата

Намаляване на дозата или прекъсване на лечението може също да се има предвид, ако се

установят отклонения в показателите за оценка на бъбречната тубулна функция и/или при

клинични показания:

Протеинурия (изследването трябва да се направи преди започване на лечението и всеки

месец след това)

Глюкозурия при пациенти без диабет и ниски нива на калий, фосфати, магнезий или

урати в серума, фосфатурия, аминоацидурия (проследяване при нужда).

Бъбречна тубулопатия се съобщава предимно при деца и юноши с бета таласемия, лекувани с

EXJADE.

Пациентите трябва да бъдат насочени към нефролог и допълнителни специализирани

изследвания (като бъбречна биопсия), ако описаните по-долу симптоми се появят въпреки

намаляването на дозата и прекъсването на лечението:

серумният креатинин остава значимо повишен и

има трайни отклонения в друг показател за оценка на бъбречната функция (напр.

протеинурия, синдром на Fanconi).

Чернодробна функция

Наблюдават се повишения на чернодробните функционални тестове при пациенти, лекувани с

деферазирокс. В постмаркетинговия период има съобщения за случаи на чернодробна

недостатъчност, част от които са с летален изход. Могат да възникнат тежки форми, свързани с

промени в съзнанието в контекста на хиперамониемична енцефалопатия при пациенти,

лекувани с деферазирокс, особено при деца. Препоръчва се да се има предвид възможността за

възникване на хиперамониемична енцефалопатия и да се измерват нивата на амоняка при

пациенти, развиващи необясними промени в психичния статус, докато са на лечение с Exjade.

Трябва да се внимава да се поддържа адекватна хидратация при пациентите, при които

настъпят събития, свързани с намаляване на циркулаторния обем (като диария или повръщане),

особено при деца с остро заболяване. Повечето от съобщенията за възникнала чернодробна

недостатъчност са свързани с пациенти със значителен брой съпътстващи заболявания,

включително предшестващи хронични чернодробни заболявания (включително цироза и

хепатит С) и полиорганна недостатъчност. Не може да се отхвърли значението на деферазирокс

като допринасящ или влошаващ състоянието фактор (вж. точка 4.8).

Препоръчва се изследване на серумните трансаминази, билирубина и алкалната фосфатаза

преди започване на лечението, на всеки 2 седмици през първия месец от лечението и на всеки

месец след това. Ако има персистиращо и прогресиращо повишение на нивата на серумните

трансаминази, които не могат да се припишат на други причини, EXJADE трябва да се спре.

След като се изясни причината за патологичните промени в чернодробните функционални

тестове или след връщане към нормалните нива, може да се има предвид предпазливо повторно

започване на лечението с по-ниска доза, последвано от постепенно повишение на дозата.

EXJADE не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Клас С по Child-

Pugh) (вж. точка 5.2).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

EXJADE 125 mg диспергиращи се таблетки

EXJADE 250 mg диспергиращи се таблетки

EXJADE 500 mg диспергиращи се таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

EXJADE 125 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 125 mg деферазирокс (deferasirox).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 136 mg лактоза.

EXJADE 250 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 250 mg деферазирокс (deferasirox).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 272 mg лактоза.

EXJADE 500 mg диспергиращи се таблетки

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 500 mg деферазирокс (deferasirox).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка диспергираща се таблетка съдържа 544 mg лактоза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Диспергираща се таблетка

EXJADE 125 mg диспергиращи се таблетки

Бели до бледожълти, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове, с отпечатани NVR от едната

страна и J 125 от другата. Приблизителни размери на таблетката 12 mm x 3,6 mm.

EXJADE 250 mg диспергиращи се таблетки

Бели до бледожълти, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове, с отпечатани NVR от едната

страна и J 250 от другата. Приблизителни размери на таблетката 15 mm x 4,7 mm.

EXJADE 500 mg диспергиращи се таблетки

Бели до бледожълти, кръгли, плоски таблетки със скосени ръбове, с отпечатани NVR от едната

страна и J 500 от другата. Приблизителни размери на таблетката 20 mm x 5,6 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

EXJADE е показан за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо поради чести

кръвопреливания (≥7 ml/kg/месец еритроцитна маса) при пациенти с бета таласемия майор на

възраст на и над 6 години.

EXJADE е показан също за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо поради

кръвопреливания, когато лечението с дефероксамин е противопоказано или недостатъчно при

следните групи пациенти:

при педиатрични пациенти с бета таласемия майор със свръхнатрупване на желязо

поради чести кръвопреливания (≥7 ml/kg/месец еритроцитна маса) на възраст

от 2 до 5 години,

при възрастни и педиатрични пациенти с бета таласемия майор със свръхнатрупване на

желязо поради нечести кръвопреливания (<7 ml/kg/месец еритроцитна маса) на възраст

2 години и повече,

при възрастни и педиатрични пациенти с други видове анемии на възраст 2 години и

повече.

EXJADE е показан също за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо, изискващо

хелатираща терапия при пациенти със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия на

възраст 10 години и повече, когато лечението с дефероксамин е противопоказано или

незадоволително.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с EXJADE трябва да се започва и поддържа от лекари с опит в лечението на

хроничното свръхнатрупване на желязо.

Дозировка

Свръхнатрупване на желязо поради трансфузия

Препоръчва се лечението да се започне след трансфузия на приблизително 20 единици

(около 100 ml/kg) еритроцитна маса (ЕМ), или ако от клиничното проследяване има

доказателства за хронично свръхнатрупване на желязо (напр. серумен феритин >1 000 µg/l).

Дозите (в mg/kg) трябва да се изчисляват и закръглят към най-близката разфасовка на

таблетките.

Целите на хелатиращата терапия са да се отстрани количеството желязо, получено в резултат

на трансфузиите и ако се налага, да се намали съществуващото натоварване с желязо.

При всички пациенти е необходимо повишено внимание по време на хелатиращата терапия, за

да се сведе до минимум рискът от свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4).

При преминаване от филмирани таблетки/гранули на диспергиращи се таблетки, дозата на

диспергиращите се таблетки трябва да бъде с 40% по-висока, отколкото дозата на филмираните

таблетки/гранулите, като се закръгли към най-близката цяла таблетка.

Съответстващите дози между различните форми са показани в таблицата по-долу.

Таблица 1

Препоръчителни дози при свръхнатрупване на желязо

Филмирани

таблетки/гранули

Диспергиращ

и се таблетки

Трансфузии

Серумен

феритин

Начална доза

14 mg/kg/ден

20 mg/kg/ден

След 20 единици

(около 100 ml/kg)

ЕМ

или

>1,000 µg/l

Алтернативна

начална доза

21 mg/kg/ден

30 mg/kg/ден

>14 ml/kg/месечно

ЕМ

(приблизително

>4 единици/

месечно при

възрастен)

7 mg/kg/ден

10 mg/kg/ден

<7 ml/kg/месечно

ЕМ

(приблизително

<2 единици/

месечно при

възрастен)

При пациенти,

повлияли се

добре от

дефероксамин

Една трета от

дозата

дефероксамин

Половината от

дозата

дефероксамин

Проследяване

Всеки

месец

Прицелен

интервал

500-1 000

µg/

Стъпки при

коригиране на

дозата

(всеки

3-6 месеца)

Повишаване

>2 500 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/ден

до 28 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

до

40 mg/kg/ден

Понижаване

3,5 - 7 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

<2 500 µg/l

При пациенти,

лекувани с дози

>21 mg/kg/ден

При пациенти,

лекувани с

дози

>30 mg/kg/ден

При постигане на целта

500-1 000

µg/l

Максимална

доза

28 mg/kg/ден

40 mg/kg/ден

Да се обмисли

прекъсване

<500 µg/l

Начална доза

Препоръчителната начална дневна доза на EXJADE диспергиращи се таблетки е 20 mg/kg

телесно тегло.

При пациентите, които се нуждаят от понижение на повишените нива на желязото в организма

и които получават също повече от 14 ml/kg/месец еритроцитна маса (приблизително

>4 единици/месец за възрастни), може да се има предвид начална дневна доза от 30 mg/kg.

При пациентите, които не се нуждаят от понижение на повишените нива на желязото в

организма и които получават също по-малко от 7 ml/kg/месец еритроцитна маса

(приблизително <2 единици/месец за възрастни), може да се има пред вид начална дневна доза

от 10 mg/kg. Трябва да се проследява клиничния отговор и трябва да се обмисли повишение на

дозата, ако не се получи достатъчна ефикасност (вж. точка 5.1).

При пациентите, които вече имат добър терапевтичен отговор на дефероксамин, може да се има

предвид начална доза на EXJADE диспергиращи се таблетки, която числено е наполовина от

дозата на дефероксамин (напр. пациент, получаващ 40 mg/kg/ден от дефероксамин 5 дни в

седмицата (или еквивалентна доза) могат да преминат на начална дневна доза от 20 mg/kg/ден

от EXJADE диспергиращи се таблетки). Когато това води до дневна доза под 20 mg/kg телесно

тегло, трябва да се проследява отговорът на пациента и да се обмисли повишение на дозата, ако

не се получи достатъчна ефикасност (вж. точка 5.1).

Коригиране на дозата

Препоръчва се серумният феритин да се проследява всеки месец и дозата на EXJADE да се

променя, ако е необходимо, на всеки 3 до 6 месеца въз основа на тенденцията в серумния

феритин. Промените в дозата могат да се правят на стъпки от 5 до 10 mg/kg и трябва да са

съобразени с отговора на пациента и терапевтичните цели (поддържане или понижение на

количеството на желязото). При пациенти, при които не е постигнат задоволителен контрол с

дози от 30 mg/kg (т.е. нивата на серумния феритин са трайно над 2 500 µg/l и не показват

тенденция към понижение с течение на времето) могат да се обмислят дози от 40 mg/kg.

Наличността на дългосрочни данни, свързани с ефикасността и безопасността на

EXJADE

диспергиращи се таблетки при дози над 30 mg/kg понастоящем е ограничена (264 пациенти,

проследявани средно за 1 година след повишаване на дозата). Ако е постигнат много слаб

контрол на хемосидерозата с дози от 30 mg/kg, с допълнително повишаване на дозата (до

максимална доза от 40 mg/kg) може да не се постигне задоволителен контрол и да се наложи

обмисляне на алтернативни методи на лечение. Ако не се постигне задоволителен контрол с

дози над 30 mg/kg, лечението с такива дози не трябва да се продължава, а трябва да се обмислят

алтернативни варианти за лечение, когато е възможно. Дози над 40 mg/kg не се препоръчват,

тъй като има ограничен опит с дозите над това ниво.

При пациентите, лекувани с дози по-високи от 30 mg/kg, при постигане на контрол (т.е. нива на

серумен феритин трайно под 2 500 µg/l и показващи тенденция към понижение с течение на

времето) трябва да се обмисли стъпаловидно намаляване на дозата с 5 до 10 mg/kg. При

пациентите, при които нивата на серумния феритин са достигнали таргетните стойности

(обикновено между 500 и 1 000 µg/l) трябва да се обмисли стъпаловидно намаляване на дозата с

5 до 10 mg/kg с цел запазване на нивата на серумния феритин в рамките на таргетния диапазон

и да се сведе до минимум рискът от свръхобразуване на хелати. Ако серумният феритин трайно

спада под 500 µg/l трябва да се обмисли прекъсване на лечението (вж. точка 4.4).

Синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия

Хелатираща терапия трябва да се започне само ако има доказателства за свръхнатрупване на

желязо (концентрация на желязо в черния дроб [LIC] ≥5 mg Fe/g сухо тегло [с.т.] или серумен

феритин трайно >800 µg/l). LIC е предпочитан метод за определяне на свръхнатрупването на

желязо и трябва да се изполвза, когато е наличен. При всички пациенти е необходимо

повишено внимание по време на хелатиращата терапия, за да се намали риска от

свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4).

При преминаване от филмирани таблетки/гранули на диспергиращи се таблетки, дозата на

диспергиращите се таблетки трябва да бъде с 40% по-висока, отколкото дозата на филмираните

таблетки/гранулите, като се закръгли към най-близката цяла таблетка.

Съответстващите дози между различните форми са показани в таблицата по-долу.

Таблица 2

Препоръчителни дози при синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия

Филмирани

таблетки/гранули

Диспергиращи

се таблетки

Концентрация

на желязо в

черния дроб

(LIC)*

Серумен

феритин

Начална доза

7 mg/kg/ден

10 mg/kg/ден

≥5 mg Fe/g с.т.

или

>800 µg/l

Проследяване

Всеки

месец

Стъпки при

коригиране на

дозата

(всеки

3-6 месеца)

Повишаване

≥7 mg Fe/g с.т.

или

>2 000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

Понижаване

<7 mg Fe/g с.т.

или

2 000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/ден

5-10 mg/kg/ден

Максимална

доза

14 mg/kg/ден

20 mg/kg/ден

7 mg/kg/ден

10 mg/kg/ден

При възрастни

Не е оценявана

или

2 000 µg/l

При педиатрични пациенти

Прекъсване

<3 mg Fe/g с.т.

или

<300 µg/l

Подновяване

на лечението

Не се препоръчва

*LIC е предпочитаният метод за определяне на натрупването на желязо

Начална доза

Препоръчителната начална дневна доза на EXJADE диспергиращи се таблетки при пациенти

със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия е 10 mg/kg телесно тегло.

Коригиране на дозата

Препоръчва се нивото на серумния феритин да се мониторира всеки месец, за да се оцени

отговорът на пациентите към терапията и да се сведе до минимум рискът от свръхобразуване на

хелати (вж. точка 4.4). На всеки 3 до 6 месеца лечение, трябва да се обмисли повишаване на

дозата с 5 до 10 mg/kg при пациентите с LIC ≥7 mg Fe/g с.т. или със серумен феритин трайно

>2 000 µg/l, непоказващ тенденция за понижаване, понасящи добре лекарствения продукт. Не

се препоръчват дози над 20 mg/kg поради липсата на опит с по-високи дози при пациенти със

синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия.

При пациенти, при които не е правена оценка на LIC и серумният феритин е ≤2 000 µg/l, дозата

не трябва да превишава 10 mg/kg.

При пациенти, при които дозата е била повишена до >10 mg/kg, трябва да се обмисли

намаляване на дозата на 10 mg/kg или по-малко при LIC <7 mg Fe/g с.т. или серумен феритин

≤2 000 µg/l.

Прекратяване на лечението

При постигане на задоволителни нива на желязо в организма (LIC <3 mg Fe/g с.т. или серумен

феритин <300 µg/l), лечението трябва да се спре. Липсват данни относно повторното лечение на

пациенти, при които отново се наблюдава натрупване на желязо след постигане на

задоволителни нива на желязото в организма и поради тази причина не може да се препоръча

повтаряне на лечението.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст (≥65-годишна възраст)

Препоръките за дозиране при пациенти в напреднала възраст са същите като описаните по-

горе. В хода на клиничните проучвания пациентите в старческа възраст получават по-често

нежелани реакции, отколкото по-младите пациенти (по-специално диария) и трябва да бъдат

внимателно проследявани за поява на нежелани реакции, които могат да изискват коригиране

на дозата.

Педиатрична популация

Свръхнатрупване на желязо поради трансфузия:

Препоръките за дозиране при педиатрични пациенти на възраст 2 до 17 години със

свръхнатрупване на желязо поради трансфузия, са същите, както при възрастни пациенти (вж.

точка 4.2). Препоръчва се нивото на серумния феритин да се мониторира всеки месец, за да се

оцени отговорът на пациентите към терапията и да се сведе до минимум рискът от

свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4). Промените в теглото на децата с времето трябва да

се имат предвид, когато се изчислява дозата.

При деца със свръхнатрупване на желязо поради трансфузия, на възраст между 2 и 5 години,

експозицията е по-ниска, отколкото при възрастни (вж. точка 5.2). Тази възрастова група може

следователно да налага по-високи дози, отколкото са необходими при възрастни. Въпреки това,

началната доза трябва да е същата като при възрастни, последвана от индивидуално титриране.

Синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия:

При педиатричните пациенти със синдроми на нетрансфузионно-зависима таласемия дозата не

трябва да превишава 10 mg/kg. При тези пациенти внимателното следене на LIC и серумния

феритин е от съществена важност, за да се избегне свръхобразуване на хелати (вж. точка 4.4). В

допълнение към месечното определяне на серумния феритин е необходимо на всеки три месеца

проследяване на LIC, когато серумният феритин е ≤800 µg/l.

Деца от раждането до 23 месеца:

Безопасността и ефикасността на EXJADE при деца от раждането до 23-месечна възраст не са

установени. Липсват данни.

Пациенти с бъбречно увреждане

EXJADE не е проучван при пациенти с бъбречно увреждане и е противопоказан при пациенти с

изчислен креатининов клирънс <60 ml/min (вж. точки 4.3 и 4.4).

Пациенти с чернодробно увреждане

EXJADE не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Клас С по Child-

Pugh). При пациенти с умерено чернодробно увреждане (Клас В по Child-Pugh) дозата трябва

да се намали значително, след което постепенно да се увеличи до 50% (вж. точки 4.4 и 5.2) и

EXJADE трябва да се използва предпазливо при такива пациенти. Чернодробната функция при

всички пациенти трябва да се проследява преди лечението, на всеки 2 седмици през първия

месец и след това всеки месец (вж. точка 4.4).

Начин на приложение

За перорално приложение.

EXJADE диспергиращи се таблетки трябва да се приемат веднъж дневно на гладно поне

30 минути преди хранене, за предпочитане по едно и също време всеки ден (вж. точки 4.5 и

5.2).

Диспергиращите се таблетки се диспергират чрез разбъркване в чаша вода или сок от портокал

или ябълка (100 до 200 ml), докато се получи фина суспензия. След поглъщане на суспензията,

ако има остатък той трябва да се разтвори повторно в малък обем вода или сок и да се погълне.

Таблетките не трябва да се дъвчат или поглъщат цели (вж. също точка 6.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Комбинацията с други видове хелатираща терапия за желязо, тъй като безопасността на такива

комбинации не е установена (вж. точка 4.5).

Пациенти с изчислен креатининов клирънс <60 ml/min.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Бъбречна функция

Деферазирокс е проучван само при пациенти с изходен серумен креатинин в рамките на

референтните граници за възрастта.

При клиничните проучвания повишения на серумния креатинин с >33% в ≥2 последователни

определяния, понякога над горната референтна граница, възникват при около 36% от

пациентите. Тези повишения са дозозависими. При около две трети от пациентите, показващи

повишение на серумния креатинин е наблюдаван обратен спад под 33% нивото без адаптиране

на дозата. При останалата трета повишаванията на серумния креатинин не винаги отговарят на

понижение на дозата или на спирането й. В някои случаи след понижаване на дозата се

наблюдава стабилизиране на стойностите на серумния креатинин. Случаи на остра бъбречна

недостатъчност са съобщени при употребата на деферазирокс след пускането на пазара (вж.

точка 4.8). При част от съобщените по време на постмаркетинговия период случаи,

влошаването на бъбречната функция е довело до бъбречна недостатъчност, изискваща

временна или постоянна диализа.

Причините за покачванията на серумния креатинин не са изяснени. Следователно трябва да се

обръща особено внимание на проследяването на серумния креатинин при пациентите, които

получават като съпътстваща терапия лекарства, които потискат бъбречната функция и при

пациентите, които получават високи дози деферазирокс и/или по-редки кръвопреливания

(<7ml/kg/месец еритроцитна маса или <2 единици/месец при възрастни). Въпреки че в хода на

клиничните проучвания при увеличаване на дозата EXJADE диспергиращи се таблетки над

30 mg/kg не се наблюдава нарастване на бъбречните нежелани събития, повишаване на риска от

възникване на бъбречни нежелани събития при EXJADE диспергиращи се таблетки в дози над

30 mg/kg не може да се изключи.

Препоръчва се серумният креатинин да бъде оценен двукратно преди започване на терапията.

Серумният креатинин, креатининовият клирънс

(изчислени по формулата на Cockroft-Gault

или по MDRD формулата при възрастни или по формулата на Schwart при деца) и/или

плазмените нива на цистатин C

трябва да се проследяват преди започване на терапията,

ежеседмично през първия месец след започване или промяна на терапията с EXJADE

(включително преминаване към друга лекарствена форма) и ежемесечно след това.

Пациентите с анамнеза за бъбречни заболявания и пациентите, които получават лекарствени

продукти, които потискат бъбречната функция, може да са изложени на по-голям риск от

усложнения. Трябва да се обърне внимание за поддържане на адекватна хидратация на

пациентите, които развият диария или повръщане.

Има постмаркетингови съобщения за случаи на метаболитна ацидоза, възникнала по време на

лечението с деферазирокс. Болшинството от пациентите са имали бъбречни нарушения,

бъбречна тубулопатия (синдром на Fanconi) или диария, или някакви други състояния, при

които нарушението на киселинно-алкалното равновесие е известно усложнение. В тези

популации киселинно-алкалното равновесие трябва да се проследява съгласно клиничните

показания. При пациентите, при които се развие метаболитна ацидоза трябва да се обмисли

прекъсване на лечението с EXJADE.

В постмаркетинговия период има съобщения за случаи на тежка форма на бъбречна

тубулопатия (като синдром на Fanconi) и бъбречна недостатъчност, свързани с промени в

съзнанието в контекста на хиперамониемична енцефалопатия при пациенти, лекувани с

деферазирокс, предимно при деца. Препоръчва се да се има предвид възможността за

възникване на хиперамониемична енцефалопатия и да се измерват нивата на амоняк при

пациенти, развиващи необясними промени в психичния статус докато са на лечение с Exjade.

Таблица 3

Коригиране на дозата и прекъсване на лечението при проследяване на бъбречната

функция

Лечението може да се поднови в зависимост от клиничните обстоятелства.

Серумен креатинин

Креатининов клирънс

Преди започване на

терапията

Двукратно (2х)

Еднократно (1х)

Противопоказан

<60 ml/min

Проследяване

Първия месец

след започване на

терапията или при

промяна на дозата

(включително

преминаване към

друга лекарствена

форма)

Веднъж седмично

Веднъж седмично

След това

Веднъж месечно

Веднъж месечно

Намаляване на дневната доза с 10 mg/kg/ден

(диспергиращи се таблетки),

ако следните показатели за оценка на бъбречната функция се наблюдават при две

последователни визити и не могат да се свържат с други причини

Възрастни пациенти

>33% над средните

стойности преди

започване на лечението

Понижение <ДГН*

(<90 ml/min)

Педиатрични

пациенти

> ГГН** за съответната

възраст

и/или

Понижение <ДГН*

(<90 ml/min)

След намаляване на дозата, лечението се прекъсва, ако

Възрастни и

педиатрични

пациенти

Остава >33% над

средните стойности

преди започване на

лечението

и/или

Понижение <ДГН*

(<90 ml/min)

*ДГН: долна граница на нормата

**ГГН: горна граница на нормата

Намаляване на дозата или прекъсване на лечението може също да се има предвид, ако се

установят отклонения в показателите за оценка на бъбречната тубулна функция и/или при

клинични показания:

Протеинурия (изследването трябва да се направи преди започване на лечението и всеки

месец след това)

Глюкозурия при пациенти без диабет и ниски нива на калий, фосфати, магнезий или

урати в серума, фосфатурия, аминоацидурия (проследяване при нужда).

Бъбречна тубулопатия се съобщава предимно при деца и юноши с бета таласемия, лекувани с

EXJADE.

Пациентите трябва да бъдат насочени към нефролог и допълнителни специализирани

изследвания (като бъбречна биопсия), ако описаните по-долу симптоми се появят въпреки

намаляването на дозата и прекъсването на лечението:

серумният креатинин остава значимо повишен и

има трайни отклонения в друг показател за оценка на бъбречната функция (напр.

протеинурия, синдром на Fanconi).

Чернодробна функция

Наблюдават се повишения на чернодробните функционални тестове при пациенти, лекувани с

деферазирокс. В постмаркетинговия период има съобщения за случаи на чернодробна

недостатъчност, част от които са с летален изход. Могат да възникнат тежки форми, свързани с

промени в съзнанието в контекста на хиперамониемична енцефалопатия при пациенти,

лекувани с деферазирокс, особено при деца. Препоръчва се да се има предвид възможността за

възникване на хиперамониемична енцефалопатия и да се измерват нивата на амоняка при

пациенти, развиващи необясними промени в психичния статус, докато са на лечение с Exjade.

Трябва да се внимава да се поддържа адекватна хидратация при пациентите, при които

настъпят събития, свързани с намаляване на циркулаторния обем (като диария или повръщане),

особено при деца с остро заболяване. Повечето от съобщенията за възникнала чернодробна

недостатъчност са свързани с пациенти със значителен брой съпътстващи заболявания,

включително предшестващи хронични чернодробни заболявания (включително цироза и

хепатит С) и полиорганна недостатъчност. Не може да се отхвърли значението на деферазирокс

като допринасящ или влошаващ състоянието фактор (вж. точка 4.8).

Препоръчва се изследване на серумните трансаминази, билирубина и алкалната фосфатаза

преди започване на лечението, на всеки 2 седмици през първия месец от лечението и на всеки

месец след това. Ако има персистиращо и прогресиращо повишение на нивата на серумните

трансаминази, които не могат да се припишат на други причини, EXJADE трябва да се спре.

След като се изясни причината за патологичните промени в чернодробните функционални

тестове или след връщане към нормалните нива, може да се има предвид предпазливо повторно

започване на лечението с по-ниска доза, последвано от постепенно повишение на дозата.

EXJADE не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (Клас С по Child-

Pugh) (вж. точка 5.2).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/549586/2018

EMEA/H/C/000670

Exjade (deferasirox)

Общ преглед на Exjade и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Exjade и за какво се използва?

Exjade се използва за лечение на хронично свръхнатрупване на желязо (повишено съдържание на

желязо в организма) при:

пациенти на възраст 6 години и повече с бета таласемия майор (наследствено заболяване на

кръвта, при което пациентите нямат достатъчно нормален хемоглобин в кръвта), на които се

прилагат чести кръвопреливания;

деца с бета таласемия майор на възраст 2 до 5 години, на които се прилагат чести

кръвопреливания, когато не може или не е подходящо да се прилага дефероксамин (друго

лекарство за лечение на свръхнатрупване на желязо);

пациенти на възраст 2 години и повече с бета таласемия майор, на които се прилагат чести

кръвопреливания, когато не може или не е подходящо да се прилага дефероксамин;

пациенти на възраст 2 години и повече, които имат други видове анемия (ниски нива на

хемоглобин в кръвта) и на които се прилагат кръвопреливания, когато не може или не е

подходящо да се прилага дефероксамин;

пациенти на възраст 10 години и повече със синдроми на трансфузионно-независима

таласемия, когато не може или не е подходящо да се прилага дефероксамин. Синдромите на

трансфузионно-независима таласемия представляват заболявания на кръвта, подобни на бета

таласемия майор, но които не налагат кръвопреливане. При тези пациенти свръхнатрупването

е причинено от прекомерното абсорбиране на желязото в червата.

Exjade съдържа активното вещество деферазирокс (deferasirox).

Как се използва Exjade?

Exjade се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне и да се наблюдава

от лекар с опит в лечението на хронично свръхнатрупване на желязо.

Предлага се под формата на филмирани таблетки, диспергиращи се таблетки и гранули.

Филмираните таблетки трябва да се поглъщат с вода, а диспергиращите се таблетки трябва да се

смесват с течност, за да се образува суспензия, която пациентът може да изпие. Гранулите се

Exjade (deferasirox)

EMA/549586/2018

Страница 2/4

разпръскват върху мека храна, например кисело мляко или ябълков сос, която пациентът може да

изяде.

Началната доза Exjade зависи от телесното тегло на пациента, от това коя форма на лекарството

се приема, за какво се използва лекарството и от нивото на свръхнатрупване на желязо.

Впоследствие дозата може да се променя според необходимостта на всеки 3 до 6 месеца в

зависимост от нивата на желязо в кръвта.

Exjade се приема веднъж дневно по едно и също време. Диспергиращите се таблетки трябва да се

приемат на гладно (поне 30 минути преди хранене), а филмираните таблетки и гранулите могат

да се приемат на гладно или с лека храна.

За повече информация относно употребата на Exjade вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Exjade?

Организмът не може ефективно да отстранява желязо и излишното желязо може да причини

увреждане. Активното вещество в Exjade, деферазирокс, е „хелатор на желязото”. В организма то

се свързва с излишното желязо, за да образува т.нар „хелат”, който може да се отстрани от

организма, най-вече с изпражненията. Това помага да се регулира свръхнатрупването на желязо

и предотвратява увреждания на органите, например сърцето или черния дроб, дължащи се на

излишно желязо.

Какви ползи от Exjade са установени в проучванията?

При хронично свръхнатрупване на желязо поради кръвопреливания, в едно основно проучване

при 591 пациенти с бета таласемия майор, Exjade е сравнен с дефероксамин. Около половината

от пациентите са на възраст под 16 години, а 56 са на възраст под 6 години. Ефективността е

определена чрез определяне на нивото на желязо в черния дроб преди и след една година

лечение. Нивото на желязо намалява задоволително при 53% от пациентите, приемащи Exjade, в

сравнение с 66% при пациентите, приемащи дефероксамин. Като цяло Exjade не е толкова

ефективен, колкото контролното лекарство. Въпреки това при 381 пациенти с особено високи

нива на желязо в началото на проучването и които са приели сравними количества Exjade и

дефероксамин, двете лекарства са еднакво ефективни.

Друго проучване обхваща 184 пациенти, които не могат да бъдат лекувани с дефероксамин,

включително пациенти с бета таласемия майор и с други видове анемия. При повече от

половината от тези пациенти нивото на желязо намалява задоволително след една година

лечение с Exjade, в това число при пациенти на възраст между 2 и 5 години.

В едно допълнително основно проучване, обхващащо 166 пациенти на възраст 10 години и

повече (в това число 21 пациенти на възраст от 10 до 18 години) със синдроми на

нетрансфузионно-зависима таласемия и свръхнатрупване на желязо, Exjade е по-ефективен,

отколкото плацебо (сляпо лечение). Основната мярка за ефективност е промяната в нивата на

желязо в черния дроб след 12–месечно лечение. При пациентите, лекувани с Exjade, нивата на

желязо в черния дроб намаляват средно с 3,8 mg на грам черен дроб в сравнение със средно

увеличение от 0,4 mg на грам черен дроб при пациентите, лекувани с плацебо.

Exjade (deferasirox)

EMA/549586/2018

Страница 3/4

Какви са рисковете, свързани с Exjade?

Най-честата нежелана реакция при Exjade (която може да засегне повече от 1 на 10 души) е

повишен креатинин в кръвта (показател за бъбречни проблеми). Другите чести нежелани реакции

(при до 1 на 10 пациенти) включват гадене (позиви за повръщане), повръщане, диария,

нарушено храносмилане, болка в корема, запек, главоболие, обрив, сърбеж, повишени нива на

трансаминази при кръвни изследвания (което може да предполага чернодробно увреждане) и

протеини в урината. За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Exjade, вижте

листовката.

Докладвано е и за случаи на бъбречна и чернодробна недостатъчност. Преди започване на

лечението с Exjade, както и редовно по време на него, трябва да се правят изследвания на

бъбречната и чернодробната функция. Може да се наложи прекъсване или преустановяване на

лечението в зависимост от резултатите от изследванията.

При лечението с Exjade е докладвано за случаи на метаболитна ацидоза (когато организмът

произвежда повече киселина, отколкото изхвърля), основно при пациенти с нарушена бъбречна

функция. При пациентите, развили това състояние трябва да се обмисли прекъсване на

лечението.

Exjade е противопоказан при лица, чийто креатининов клирънс е по-нисък от 60 ml на минута. Не

трябва да се прилага в комбинация с други хелатори на желязо. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Exjade е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Exjade са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Exjade?

Фирмата, която предлага Exjade, трябва да изготви образователен пакет за медицинските

специалисти. Целта на този пакет е да ги информира за препоръките за лечение с Exjade,

включително за избора на правилна доза, за това, че дозите са различни за диспергиращите се

таблетки в сравнение с филмираните таблетки или гранулите, както и за необходимостта от

наблюдение на здравословното състояние на пациентите, особено на бъбречната функция.

Фирмата ще изготви подобен пакет и за пациентите.

Също така фирмата ще проведе следните проучвания: проучване за дългосрочните ефекти на

филмираните таблетки и диспергиращите се таблетки при деца на възраст над 10 години с

трансфузионно-независима таласемия; и проучване за оценка на безопасността на филмираните

таблетки (особено когато се раздробени) при деца.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Exjade, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Exjade непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Exjade, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Exjade (deferasirox)

EMA/549586/2018

Страница 4/4

Допълнителна информация за Exjade:

Exjade получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 28 август 2006 г.

Допълнителна информация за Exjade можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Дата на последно актуализиране на текста: 07-2018 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация