Exjade

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

деферазирокс

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

V03AC03

INN (Международно Name):

deferasirox

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

beta-Thalassemia; Iron Overload

Терапевтични показания:

Exjade е показан за лечение на хронични желязо поради чести кръвни трансфузии (≥ 7 ml/kg/месец от пакетираните червени кръвни клетки) при пациенти с бета таласемия майор на възраст от шест години и повече. Эксиджад също така е показан за лечение на хронична умора от информацията на желязо поради трансфузий кръв, когато терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при следните групи пациенти:при пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради честите преливания на кръв (≥ 7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от две до пет години;при пациенти с бета-талассемией с претоварване с желязо поради рядка кръв (< 7 ml/kg/месец эритроцитарной маса) на възраст от две години и повече;при пациенти с други анемиями на възраст от две години и по-възрастни. Эксиджад също така е показан за лечение на хронична умора от информацията на желязо, изискващи хелаторная терапия при терапия дефероксамином противопоказан или неадекватна при пациенти с не-трансфузионно-зависими синдроми таласемия в 10-годишна

Каталог на резюме:

Revision: 52

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-08-28

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EXJADE 90 mg филмирани таблетки
EXJADE 180 mg филмирани таблетки
EXJADE 360 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
EXJADE 90 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 90 mg
деферазирокс (deferasirox).
EXJADE 180 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 180 mg
деферазирокс (deferasirox).
EXJADE 360 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 360 mg
деферазирокс (deferasirox).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
EXJADE 90 mg филмирани таблетки
Светлосиня, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени ръбове
и отпечатани
(NVR от едната страна и 90 от другата).
Приблизителни размери на таблетката
10,7 x 4,2 mm.
EXJADE 180 mg филмирани таблетки
Синя, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със ско
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
EXJADE 90 mg филмирани таблетки
EXJADE 180 mg филмирани таблетки
EXJADE 360 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
EXJADE 90 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 90 mg
деферазирокс (deferasirox).
EXJADE 180 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 180 mg
деферазирокс (deferasirox).
EXJADE 360 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 360 mg
деферазирокс (deferasirox).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
EXJADE 90 mg филмирани таблетки
Светлосиня, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени ръбове
и отпечатани
(NVR от едната страна и 90 от другата).
Приблизителни размери на таблетката
10,7 x 4,2 mm.
EXJADE 180 mg филмирани таблетки
Синя, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със ско
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2023
Листовка Листовка чешки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2023
Листовка Листовка датски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2023
Листовка Листовка немски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2023
Листовка Листовка естонски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2023
Листовка Листовка гръцки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2023
Листовка Листовка английски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-08-2018
Листовка Листовка френски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2023
Листовка Листовка италиански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-08-2018
Листовка Листовка латвийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-08-2018
Листовка Листовка литовски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2023
Листовка Листовка унгарски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2023
Листовка Листовка малтийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-08-2018
Листовка Листовка полски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2023
Листовка Листовка португалски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-08-2018
Листовка Листовка румънски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2023
Листовка Листовка словашки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2023
Листовка Листовка словенски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-08-2018
Листовка Листовка фински 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2023
Листовка Листовка шведски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2023
Листовка Листовка норвежки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2023
Листовка Листовка исландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2023
Листовка Листовка хърватски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите