Paglitaz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пиоглитазон хидрохлорид

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

A10BG03

INN (Международно Name):

pioglitazone

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Пиоглитазон е показан като втора или трета линия на лечение на захарен диабет тип 2, както е описано по-долу:като monotherapyin възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) неадекватно контролирана диета и физически упражнения, за които метформин е непрактично, поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация withmetformin, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии метформином;с сульфонилмочевины само при възрастни пациенти с непоносимост към метформина или които метформин е противопоказан, с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки, че максимално пренасяната доза при монотерапии с сульфонилмочевины;като тройната пероральная терапия в комбинация withmetformin и сульфонилмочевине, при възрастни пациенти (в частност, пациенти с наднормено тегло) с недостатъчни нива на гликемичен контрол, въпреки двойна перорална терапия. Пиоглитазон също така е показано за комбинация с инсулин при захарен диабет тип 2, диабет при възрастни пациенти с недостатъчен контрол доведе до бъбречна недостатъчност на инсулин метформин за които е непрактично, поради противопоказания или непоносимост. След започване на терапия с пиоглитазоном, пациентите трябва да бъдат преразгледани през 3-6 месеца за оценка на адекватността на отговора на лечение (e. намаляване на показателите на HbA1c). При пациенти, които не показват адекватен отговор, трябва да отмени пиоглитазон. В светлината на потенциалните рискове при продължително лечение, се предписват лекарства трябва да се потвърди в следващите рутинни проверки, което е в полза на пиоглитазон се запазва.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-03-21

Листовка

                61
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
PAGLITAZ 15 MG ТАБЛЕТКИ
Пиоглитазон (Pioglitazone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Paglitaz и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Paglitaz
3.
Как да приемате Paglitaz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Paglitaz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PAGLITAZ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Paglitaz съдържа пиоглитазон. То е
антидиабетно л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Paglitaz 15 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 15 mg
пиоглитазон (pioglitazone) (като
хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка таблетка съдържа 88,83 mg лактоза
(вижте точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели, кръгли, таблетки
със скосени ръбове и гравирани с „15”
от едната страна
на таблетката (диаметър 7,0 mm).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Пиоглитазон е показан като втора или
трета линия лечение на захарен диабет
тип 2, както е
описано по-долу:
като МОНОТЕРАПИЯ
-
при възрастни пациенти (особено
такива с наднормено тегло),
неадекватно контролирани
с диета и физически упражнения, при
които прилагането на метформин е
неподходящо,
поради наличието на противопоказания
или непоносимост.
като ДВОЙНА ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ в
комбинация с
-
метформин на възрастни пациенти
(особено такива с наднормено тегло) с
недостатъчен
гликемичен контрол, независимо от
приложението
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-07-2014
Листовка Листовка чешки 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-07-2014
Листовка Листовка датски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-07-2014
Листовка Листовка немски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-07-2014
Листовка Листовка естонски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-07-2014
Листовка Листовка гръцки 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-07-2014
Листовка Листовка английски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-04-2012
Листовка Листовка френски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-07-2014
Листовка Листовка италиански 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-04-2012
Листовка Листовка латвийски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-04-2012
Листовка Листовка литовски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-07-2014
Листовка Листовка унгарски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-07-2014
Листовка Листовка малтийски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-04-2012
Листовка Листовка нидерландски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-04-2012
Листовка Листовка полски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-07-2014
Листовка Листовка португалски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-04-2012
Листовка Листовка румънски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-07-2014
Листовка Листовка словашки 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-07-2014
Листовка Листовка словенски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-07-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-04-2012
Листовка Листовка фински 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-07-2014
Листовка Листовка шведски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-07-2014
Листовка Листовка норвежки 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-07-2014
Листовка Листовка исландски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-07-2014
Листовка Листовка хърватски 14-07-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите