NovoNorm

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

репаглинид

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10BX02

INN (Международно Name):

repaglinide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Repaglinide е показан при пациенти с диабет тип 2 (не-инсулинозависим диабет диабет (NIDDM)), чиято хипергликемия вече може да се контролира задоволително от диета, намаляване на телесното тегло и упражнения. Репаглинид също е показан в комбинация с метформин при пациенти с диабет тип 2, които не са задоволително контролирани само с метформин. Лечението трябва да се започне като допълнение към диета и физически упражнения за понижаване на кръвната захар във връзка с храненията.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-08-16

Листовка

                48
Б. ЛИСТОВКА
49
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NOVONORM 0,5 MG ТАБЛЕТКИ
NOVONORM 1 MG ТАБЛЕТКИ
NOVONORM 2 MG ТАБЛЕТКИ
Репаглинид (Repaglinide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява NovoNorm и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете NovoNorm
3.
Как да приемате NovoNorm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате NovoNorm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NOVONORM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
NovoNorm е перорално
_антидиабетно лекарство, съдър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
NovoNorm 0,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg репаглинид
(repaglinide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Таблетките репаглинид са бели, кръгли
и изпъкнали, с гравирано лого на Novo
Nordisk (бика
Апис).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Репаглинид е показан при възрастни
със захарен диабет тип 2, при които с
диета, намаляване
на теглото и физическа активност,
хипергликемията вече не може да се
контролира добре.
Репаглинид също е показан в
комбинация с метформин при възрастни
със захарен диабет
тип 2, при които самостоятелното
приложение на метформин не осигурява
задоволителен
контрол.
Лечението трябва да се започне като
допълнение към диетата и физическата
активност с цел
понижаване на зависимата от храненето
кръвна захар.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Репаглинид се приема преди хранене и
дозата се определя индивидуално, за да
се оптимизира
гликемичния контрол. Допълнително към
обичайния самоконтрол на кръвната
захар и/или
захарта 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-09-2017
Листовка Листовка чешки 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-09-2017
Листовка Листовка датски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-09-2017
Листовка Листовка немски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-09-2017
Листовка Листовка естонски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-09-2017
Листовка Листовка гръцки 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-09-2017
Листовка Листовка английски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2008
Листовка Листовка френски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-09-2017
Листовка Листовка италиански 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2008
Листовка Листовка латвийски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2008
Листовка Листовка литовски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-09-2017
Листовка Листовка унгарски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-09-2017
Листовка Листовка малтийски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2008
Листовка Листовка нидерландски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2008
Листовка Листовка полски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-09-2017
Листовка Листовка португалски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2008
Листовка Листовка румънски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-09-2017
Листовка Листовка словашки 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-09-2017
Листовка Листовка словенски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-09-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2008
Листовка Листовка фински 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-09-2017
Листовка Листовка шведски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-09-2017
Листовка Листовка норвежки 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-09-2017
Листовка Листовка исландски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-09-2017
Листовка Листовка хърватски 28-09-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите