Nespo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дарбепоетин алфа

Предлага се от:

Dompé Biotec S.p.A.

АТС код:

B03XA02

INN (Международно Name):

darbepoetin alfa

Терапевтична група:

Антианемични препарати

Терапевтична област:

Kidney Failure, Chronic; Anemia; Cancer

Терапевтични показания:

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (CRF) при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2001-06-08

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nespo 10 микрограма инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 10 микрограма
дарбепоетин алфа
(
_darbepoetin alfa_
) в 0,4 ml (25 µg/ml).
Дарбепоетин алфа се произвежда по
генна технология в клетки от яйчник на
китайски хамстер
(CHO-K1).
За помощните вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекци
я).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на симптоматична анемия,
свързана с хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН) при
възрастни и педиатрични пациенти.
Лечение на симптоматична анемия при
възрастни пациенти с немиелоидни
злокачествени
заболявания, които са подложени на
химиотерапия.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Nespo трябва да бъде зап
очнато от лекар специалист по
посочените по-горе
заболявания.
Nespo се доставя в предварително
напълнени спринцовки. Указанията за
приложение са
представе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nespo 10 микрограма инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 10 микрограма
дарбепоетин алфа
(
_darbepoetin alfa_
) в 0,4 ml (25 µg/ml).
Дарбепоетин алфа се произвежда по
генна технология в клетки от яйчник на
китайски хамстер
(CHO-K1).
За помощните вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекци
я).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на симптоматична анемия,
свързана с хронична бъбречна
недостатъчност (ХБН) при
възрастни и педиатрични пациенти.
Лечение на симптоматична анемия при
възрастни пациенти с немиелоидни
злокачествени
заболявания, които са подложени на
химиотерапия.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Nespo трябва да бъде зап
очнато от лекар специалист по
посочените по-горе
заболявания.
Nespo се доставя в предварително
напълнени спринцовки. Указанията за
приложение са
представе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-01-2009
Листовка Листовка чешки 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-01-2009
Листовка Листовка датски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-01-2009
Листовка Листовка немски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-01-2009
Листовка Листовка естонски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-01-2009
Листовка Листовка гръцки 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-01-2009
Листовка Листовка английски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-01-2009
Листовка Листовка френски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-01-2009
Листовка Листовка италиански 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-01-2009
Листовка Листовка латвийски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-01-2009
Листовка Листовка литовски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-01-2009
Листовка Листовка унгарски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-01-2009
Листовка Листовка малтийски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-01-2009
Листовка Листовка нидерландски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-01-2009
Листовка Листовка полски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-01-2009
Листовка Листовка португалски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-01-2009
Листовка Листовка румънски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-01-2009
Листовка Листовка словашки 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-01-2009
Листовка Листовка словенски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-01-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-01-2009
Листовка Листовка фински 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-01-2009
Листовка Листовка шведски 29-01-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-01-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите