Macugen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегаптаниб

Предлага се от:

PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

АТС код:

S01LA03

INN (Международно Name):

pegaptanib

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Мокро дегенерация на макулата

Терапевтични показания:

Macugen е показан за лечение на неоваскуларна (влажна) свързани с възрастта макулна дегенерация (AMD).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-01-31

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
MACUGEN 0,3 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Пегаптаниб (Pegaptanib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако полу
чите някакви нежелани лекарствени
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Macugen и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Macugen
3.
Как ще Ви бъде приложен Macugen
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Macugen
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MACUGEN И ЗА КА
КВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Macugen е разтвор, който се инжектира в
окото. Пегаптаниб, активното вещество
на това
лекарство, потиска действието на
фактора, който участва в болестното
образ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Macugen 0,3 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една предварително напълнена
спринцовка осигурява използваемо
количество за доставяне на
единична доза от 90 микролитра, която
съдържа пегаптаниб натрий (pegaptanib sodium),
съответстващ на 0,3 mg свободна
киселинна форма на олигонуклеотида.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Разтворът е бистър и безцветен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Macugen е показан за лечение на
неоваскуларна (влажна)
възрастовообусловена дегенерация на
макулата (ВДМ) при възрастни (вж. точка
5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Macugen трябва да бъде прилаган само от
офталмолог с опит при интравитреални
инжекции.
Дозировка
Преди извършване на интравитреалната
процедура трябва внимателно да бъде
снета анамнеза
на пациента за реакции на
свръхчувствителност (вж. точка 4.4).
Препоръчителната доза е 0,3 mg
пегаптаниб, еквивалентно на 90
микролитра, прилагана
веднъж на шест сед
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2019
Листовка Листовка чешки 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2019
Листовка Листовка датски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2019
Листовка Листовка немски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2019
Листовка Листовка естонски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2019
Листовка Листовка гръцки 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2019
Листовка Листовка английски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-06-2019
Листовка Листовка френски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2019
Листовка Листовка италиански 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-06-2019
Листовка Листовка латвийски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-06-2019
Листовка Листовка литовски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2019
Листовка Листовка унгарски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2019
Листовка Листовка малтийски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-06-2019
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-06-2019
Листовка Листовка полски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2019
Листовка Листовка португалски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-06-2019
Листовка Листовка румънски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2019
Листовка Листовка словашки 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2019
Листовка Листовка словенски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-06-2019
Листовка Листовка фински 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2019
Листовка Листовка шведски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2019
Листовка Листовка норвежки 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2019
Листовка Листовка исландски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2019
Листовка Листовка хърватски 27-06-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите