Ketoconazole HRA

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Кетоконазол

Предлага се от:

HRA Pharma Rare Diseases

АТС код:

J02AB02

INN (Международно Name):

ketoconazole

Терапевтична група:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтична област:

Синдром на Cushing

Терапевтични показания:

Ketoconazole HRA е показан за лечение на ендогенен синдром на Cushing при възрастни и юноши на възраст над 12 години.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-18

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
КЕТОКОНАЗОЛ HRA 200 MG ТАБЛЕТКИ
кетоконазол (ketoconazole)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Кетоконазол HRA и за
какво се използва
2.
Какво трябва да 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се изисква
да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани реакции
вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Кетоконазол HRA 200 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 200 mg
кетоконазол (ketoconazole).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 19 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Почти бяла до светлокремава, кръгла, с
диаметър 10 mm, двойноизпъкнала.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кетоконазол HRA е показан за лечение на
ендогенен синдром на Cushing при
възрастни и юноши над
12-годишна възраст.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да започне и да се
провежда под надзора на лекари с опит
в областта на
ендокринологията или вътрешните
болести, които разполагат със
средства за проследяване на
биохимичните отговори, тъй ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2021
Листовка Листовка чешки 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2021
Листовка Листовка датски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2021
Листовка Листовка немски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2021
Листовка Листовка естонски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2021
Листовка Листовка гръцки 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2021
Листовка Листовка английски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-01-2015
Листовка Листовка френски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2021
Листовка Листовка италиански 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-01-2015
Листовка Листовка латвийски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-01-2015
Листовка Листовка литовски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2021
Листовка Листовка унгарски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2021
Листовка Листовка малтийски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-01-2015
Листовка Листовка полски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2021
Листовка Листовка португалски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-01-2015
Листовка Листовка румънски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2021
Листовка Листовка словашки 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2021
Листовка Листовка словенски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-01-2015
Листовка Листовка фински 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2021
Листовка Листовка шведски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2021
Листовка Листовка норвежки 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2021
Листовка Листовка исландски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2021
Листовка Листовка хърватски 07-06-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-01-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите