Inlyta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

акситиниб

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG 

АТС код:

L01EK01

INN (Международно Name):

axitinib

Терапевтична група:

Инхибитори на протеинкиназы

Терапевтична област:

Карцином, бъбречна клетка

Терапевтични показания:

Inlyta is indicated for the treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (RCC) after failure of prior treatment with sunitinib or a cytokine.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-09-03

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
INLYTA 1 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INLYTA 3 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INLYTA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
INLYTA 7 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
акситиниб (axitinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Inlyta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Inlyta
3.
Как да приемате Inlyta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Inlyta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INLYTA И ЗА КАКВО 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Inlyta 1 mg филмирани таблетки
Inlyta 3 mg филмирани таблетки
Inlyta 5 mg филмирани таблетки
Inlyta 7 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Inlyta 1 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 1 mg
акситиниб (axitinib).
Inlyta 3 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 3 mg
акситиниб (axitinib).
Inlyta 5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg
акситиниб (axitinib).
Inlyta 7 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
акситиниб (axitinib).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
_Inlyta 1 mg филмирана таблетка_
Всяка филмирана таблетка съдържа 33,6 mg
лактоза монохидрат.
_Inlyta 3 mg филмирана таблетка_
Всяка филмирана таблетка съдържа 35,3 mg
лактоза монохидрат.
_Inlyta 5 mg филмирана таблетка_
Всяка филмирана таблетка съдържа 58,8 mg
лактоза монохидрат.
_Inlyta 7 mg филмирана таблетка_
Всяка филмирана таблетка съдържа 82,3 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Inlyta 1 mg филмирани таблетки
Червена, овална филмирана таблетка с
вдлъбнато релефно означение
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-09-2021
Листовка Листовка чешки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-09-2021
Листовка Листовка датски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-09-2021
Листовка Листовка немски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-09-2021
Листовка Листовка естонски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-09-2021
Листовка Листовка гръцки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-09-2021
Листовка Листовка английски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-08-2015
Листовка Листовка френски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-09-2021
Листовка Листовка италиански 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-08-2015
Листовка Листовка латвийски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-08-2015
Листовка Листовка литовски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-09-2021
Листовка Листовка унгарски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-09-2021
Листовка Листовка малтийски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-08-2015
Листовка Листовка полски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-09-2021
Листовка Листовка португалски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-08-2015
Листовка Листовка румънски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-09-2021
Листовка Листовка словашки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-09-2021
Листовка Листовка словенски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-08-2015
Листовка Листовка фински 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-09-2021
Листовка Листовка шведски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-09-2021
Листовка Листовка норвежки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-09-2021
Листовка Листовка исландски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-09-2021
Листовка Листовка хърватски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите