Exviera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дасабувир натрий

Предлага се от:

AbbVie Ltd

АТС код:

J05AP09

INN (Международно Name):

dasabuvir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Exviera е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит С (CHC) при възрастни. Вирусът на хепатит С (HCV) генотипа на определен вид дейност .

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-01-14

Листовка

                64
Б. ЛИСТОВКА
65
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EXVIERA 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
дазабувир (dasabuvir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Exviera и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Exviera
3.
Как да приемате Exviera
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Exviera
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EXVIERA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Exviera съдържа активното вещество
дазабувир. Exviera е антивирусно
лекарство, използвано за
лечение на възрастни 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Exviera 250 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 250 mg
дазабувир (dasabuvir) (като натриев
монохидрат).
Помощно вещество с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 45 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бежови, овални, филмирани таблетки с
размери 14 mm x 8 mm с вдлъбнато релефно
означение
„AV2“ от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Exviera е показан за лечение на хроничен
хепатит С (chronic hepatitis C, CHC) в комбинация
с
други лекарствени продукти при
възрастни (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).
За специфичната активност в
зависимост от генотипа на вируса на
хепатит С (hepatitis C virus,
HCV), вижте точки 4.4 и 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с дазабувир трябва да се
започне и да се наблюдава от лекар с
опит в лечението на
хроничен хепатит С.
Дозировка
Препоръчителната доза е 250 mg (една
таблетка) дазабувир два пъти дневно
(сутрин и вечер).
Дазабувир не трябва да се прилага като
монотерапия. Даза
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-08-2022
Листовка Листовка чешки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-08-2022
Листовка Листовка датски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-08-2022
Листовка Листовка немски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-08-2022
Листовка Листовка естонски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-08-2022
Листовка Листовка гръцки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-08-2022
Листовка Листовка английски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-02-2018
Листовка Листовка френски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-08-2022
Листовка Листовка италиански 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-02-2018
Листовка Листовка латвийски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-02-2018
Листовка Листовка литовски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-08-2022
Листовка Листовка унгарски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-08-2022
Листовка Листовка малтийски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-02-2018
Листовка Листовка полски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-08-2022
Листовка Листовка португалски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-02-2018
Листовка Листовка румънски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-08-2022
Листовка Листовка словашки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-08-2022
Листовка Листовка словенски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-02-2018
Листовка Листовка фински 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-08-2022
Листовка Листовка шведски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-08-2022
Листовка Листовка норвежки 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-08-2022
Листовка Листовка исландски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-08-2022
Листовка Листовка хърватски 12-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите