Daxas

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

рофлумиласт

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

R03DX07

INN (Международно Name):

roflumilast

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Daxas е показан за поддържащо лечение на тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (FEV1 последващ бронходилататор по-малко от 50 % прогнозира) свързани с хроничен бронхит при възрастни пациенти с история на чести обостряния като добавка към бронходилататор лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-07-05

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DAXAS 250 МИКРОГРАМА ТАБЛЕТКИ
рофлумиласт (roflumilast)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Daxas и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете D
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Daxas 250 микрограма таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 250 микрограма
рофлумиласт (roflumilast).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 49,7 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла до почти бяла, кръгла таблетка с
диаметър 5 mm с изпъкнало релефно
означение „D” от
едната страна и „250“ от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Daxas е показан за поддържащо лечение на
тежка хронична обструктивна
белодробна болест
(ХОББ) (ФЕО1 след прилагане на
бронходилататор под 50% от
прогнозирания), свързана с
хроничен бронхит при възрастни с
анамнеза за чести обостряния, в
допълнение към лечението,
прилагано за дилатация на бронхит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-08-2022
Листовка Листовка чешки 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-08-2022
Листовка Листовка датски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-08-2022
Листовка Листовка немски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-08-2022
Листовка Листовка естонски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-08-2022
Листовка Листовка гръцки 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-08-2022
Листовка Листовка английски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-04-2018
Листовка Листовка френски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-08-2022
Листовка Листовка италиански 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-04-2018
Листовка Листовка латвийски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-04-2018
Листовка Листовка литовски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-08-2022
Листовка Листовка унгарски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-08-2022
Листовка Листовка малтийски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-04-2018
Листовка Листовка полски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-08-2022
Листовка Листовка португалски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-04-2018
Листовка Листовка румънски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-08-2022
Листовка Листовка словашки 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-08-2022
Листовка Листовка словенски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-04-2018
Листовка Листовка фински 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-08-2022
Листовка Листовка шведски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-08-2022
Листовка Листовка норвежки 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-08-2022
Листовка Листовка исландски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-08-2022
Листовка Листовка хърватски 25-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите