Daronrix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Цял Вирион, инактивированный, съдържащ антигени*: А/Виетнам/1194/2004 (H5N1)* произведени в яйца

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BB01

INN (Международно Name):

pandemic influenza vaccine (whole virion, inactivated, adjuvanted)

Терапевтична група:

Ваксини

Терапевтична област:

Influenza, Human; Immunization; Disease Outbreaks

Терапевтични показания:

Профилактика на грип в официално обявена пандемична ситуация. Пандемичната ваксина срещу грип трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-03-21

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DARONRIX, ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
Pandemic influenza vaccine (whole virion, inactivated, adjuvanted)
(Ваксина срещу пандемичен грип (цял
вирион, инактивиран с адювант))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТАЗИ
ВАКСИНА.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Тази ваксина е предписана лично на
Вас. Не я преотстъпвайте на други хора.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Daronrix и за какво се
използва
2.
Преди да приемете Daronrix
3.
Как да приемате Daronrix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Daronrix
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DARONRIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Daronrix е ваксина, предназначена за
приложение при възрастни от 18 до 60
години с цел
предпазване от грип при официално
обявена пандемия. Ваксината действа
като стимулира
организма да създаде своя собствена
защита (антитела) срещу
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Daronrix, инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Ваксина срещу пандемичен грип (цял
вирион, инактивиран, с адювант)
(
_Pandemic influenza vaccine (whole virion, inactivated, adjuvanted)_
)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Цяловирионна ваксина срещу грип, от
пандемичен щам, инактивиран,
съдържаща антиген
*
,
еквивалентен на:
A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)
***
15 микрограма
**
в една доза (0,5 ml)
*
произведен в кокоши ембриони
**
хемаглутинин
***
адювантен чрез алуминиев фосфат
0,45 милиграма Al
3+
и алуминиев хидроксид, хидратиран
0,05 милиграма Al
3+
Тази ваксина отговаря на препоръката
на СЗО и решението на ЕС за пандемия.
Помощни вещества:
Тиомерсал
50 микрограма
За пълния списък на помощните
вещества, виж точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Мътна бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на грип при официално
обявена пандемична ситуация.
Ваксината срещу
пандемичен грип трябва да бъде
използвана съгласно официалните
указания (виж точки 4.2 и
5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Daronrix е оценяван при съдържание на
хемаглутинин от 15
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-07-2013
Листовка Листовка чешки 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-07-2013
Листовка Листовка датски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-07-2013
Листовка Листовка немски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-07-2013
Листовка Листовка естонски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-07-2013
Листовка Листовка гръцки 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-07-2013
Листовка Листовка английски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-07-2013
Листовка Листовка френски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-07-2013
Листовка Листовка италиански 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-07-2013
Листовка Листовка латвийски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-07-2013
Листовка Листовка литовски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-07-2013
Листовка Листовка унгарски 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-07-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-07-2013
Листовка Листовка фински 02-07-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-07-2013

Преглед на историята на документите