Cetrotide

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cetrorelix (as acetate)

Предлага се от:

Merck Europe B.V.

АТС код:

H01CC02

INN (Международно Name):

cetrorelix

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

Ovulation; Ovulation Induction

Терапевтични показания:

Предотвратяване на преждевременната овулация при пациенти, подложени на контролирана овариална стимулация, последвана от ооцитна селекция и асистирана репродуктивна техника. В клинични проучвания, Cetrotide се използва човешкият менопаузальный гонадотропин (HMG), обаче, ограничен опит в прилагането на рекомбинантен фоликулостимулиращ (FSH) са предложили еднаква ефективност.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-04-12

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CETROTIDE 0,25
MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
Цетрореликс (Cetrorelix)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cetrotide и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Cetrotide
3.
Как да използвате Cetrotide
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cetrotide
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Как да разтваряте и инжектирате Cetrotide
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CETROTIDE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА C
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cetrotide 0,25 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 0,25 mg цетрореликс
(cetrorelix) (под формата на ацетат).
След реконституиране с осигурения
разтворител, всеки ml от разтвора
съдържа 0,25 mg
цетрореликс.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор.
Външен вид на праха: бял лиофилизат.
Външен вид на разтворителя: бистър и
безцветен разтвор.
pH на готовият разтвор е 4,0-6,0.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Предотвратяване на преждевременна
овулация при пациентки, подложени на
контролирана
овариална стимулация, последвана от
вземане на яйцеклетка и техники за
асистирана
репродукция.
В клинични проучвания Cetrotide е прилаган
с човешки менопаузален гонадотропин
(HMG),
въпреки ограниченият опит с
рекомбинантен фоликулостимулиращ
хормон (FSH),
предполагащ подобна ефикасност.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Cetrotide трябва да бъде предписван само
от специалист с опит в тази област.
Дозировка
Първото приложение на Cetr
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-04-2023
Листовка Листовка чешки 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-04-2023
Листовка Листовка датски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-04-2023
Листовка Листовка немски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-04-2023
Листовка Листовка естонски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-04-2023
Листовка Листовка гръцки 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-04-2023
Листовка Листовка английски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-12-2019
Листовка Листовка френски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-04-2023
Листовка Листовка италиански 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-12-2019
Листовка Листовка латвийски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-12-2019
Листовка Листовка литовски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-04-2023
Листовка Листовка унгарски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-04-2023
Листовка Листовка малтийски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-12-2019
Листовка Листовка нидерландски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-12-2019
Листовка Листовка полски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-04-2023
Листовка Листовка португалски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-12-2019
Листовка Листовка румънски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-04-2023
Листовка Листовка словашки 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-04-2023
Листовка Листовка словенски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-12-2019
Листовка Листовка фински 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-04-2023
Листовка Листовка шведски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-04-2023
Листовка Листовка норвежки 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-04-2023
Листовка Листовка исландски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-04-2023
Листовка Листовка хърватски 12-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-12-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите