Zavesca

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

миглустат

Dostupné z:

Janssen Cilag International NV

ATC kód:

A16AX06

INN (Medzinárodný Name):

miglustat

Terapeutické skupiny:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Terapeutické oblasti:

Gaucher Disease; Niemann-Pick Diseases

Terapeutické indikácie:

Zavesca е показан за перорално лечение на възрастни пациенти с лека до умерена форма на болестта на Гоше. Zavesca може да се използва само при лечение на пациенти, при които ензимната заместителна терапия е неподходяща. Zavesca е показан за лечение на напредват неврологични прояви при пациенти, възрастни и педиатрични пациенти с Ниманна-Пик тип С, болестта на.

Prehľad produktov:

Revision: 33

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

2002-11-20

Príbalový leták

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZAVESCA 100 MG КАПСУЛИ
миглустат (мiglustat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора.То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Zavesca и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zavesca
3.
Как да приемате Zavesca
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zavesca
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZAVESCA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zavesca съдържа активното вещество
миглустат, което принадлежи към група
лекарства, които
влияят върху метаболизма. Той с
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zavesca 100 mg капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 100 mg миглустат
(miglustat).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капсула, твърда
Бели капсули с обозначение “OGT 918”,
напечатано с черно мастило върху
капачето и “100”,
напечатано с черно мастило върху
тялото.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zavesca е показан за перорално лечение на
възрастни пациенти с лек до умерен тип
1 на
болестта на Gaucher. Zavesca може да се
използва само за лечението на
пациенти, при които
ензим-заместващата терапия е
неподходяща (вж. точки 4.4 и 5.1).
Zavesca е показан за лечение на
прогресиращи неврологични прояви при
възрастни пациенти и
при педиатрични пациенти с болест на
Niemann-Pick тип С (вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се ръководи от
лекари, които имат опит в лечението на
болестта на
Gaucher или съответно болестта на Niemann-Pick
тип С.
Дозировка
_Дозировка при болест на Gaucher тип 1_
_Bъзрастни_
Препоръчителната начална доза за
лечението на възрастни пациенти с
болестта на Gaucher
тип 1 е 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 02-03-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 30-07-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 02-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 02-03-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 02-03-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 02-03-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov